Heroides w przekładzie Wojciecha Chrościńskiego, czyli jak tłumaczono i wydawano Owidiusza na przełomie XVII i XVIII wieku

licenciate
dc.abstract.enThis Bachelor thesis pertains to translations of Ovid’s works into Polish from sixteenth and seventeenth century. As the example of such a translation, the author of thesis choosed for the analysis „Rozmowy listowne”, first Polish translation of "Heroides" by Wojciech Chrościński; first edition was released in 1695, the second – in 1733.The aim of the thesis is the characterization of typography of both editions, the analysis of similar and different features of the work and a try of placing these editions in the context of printing and typographic habits of that time. The author is going to analyze the translation of Chrościński through the comparison the fragments from these edition with both Latin original and modern Polish translation. Basing on these factors, the author is going to infer the conclusion of language and style of Chrościński’s translation.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka porusza zagadnienie szesnasto- i siedemnastowiecznych tłumaczeń Owidiusza na język polski. Jako przykład takiego tłumaczenia analizie zostaną poddane "Rozmowy listowne" Wojciecha Chrościńskiego, czyli przekład "Heroides" Owidiusza, których pierwsze wydanie jest datowane na 1695, drugie zaś – na 1733 rok. Celem pracy jest scharakteryzowanie typografii obu wydań, omówienie wynikłych z analizy podobieństw i różnic, a także próba umiejscowienia tychże druków w ówcześnie panujących zwyczajach drukarskich i typograficznych. Analizie zostanie poddany także sam przekład, poprzez porównanie fragmentu tekstu Chrościńskiego zarówno z łacińskim oryginałem, jak i współcześnie dokonanym tłumaczeniem. Na tej podstawie zostaną wyciągnięte wnioski dotyczące języka i stylu autora przekładu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKomorowska, Magdalenapl
dc.contributor.authorAbramowicz, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKomorowska, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerCzerenkiewicz, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:54:23Z
dc.date.available2020-07-28T03:54:23Z
dc.date.submitted2019-09-20pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-136735-224945pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238623
dc.languagepolpl
dc.subject.enOvid, Heroides, typography, 17th century, translation, Wojciech Chrościńskipl
dc.subject.plOwidiusz, Heroides, typografia, XVII wiek, tłumaczenie, Wojciech Chrościńskipl
dc.titleHeroides w przekładzie Wojciecha Chrościńskiego, czyli jak tłumaczono i wydawano Owidiusza na przełomie XVII i XVIII wiekupl
dc.title.alternativeHeroides translated by Wojciech Chrościński - how Ovid was translated and published at the turn of the 17th and 18th centuriespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Bachelor thesis pertains to translations of Ovid’s works into Polish from sixteenth and seventeenth century. As the example of such a translation, the author of thesis choosed for the analysis „Rozmowy listowne”, first Polish translation of "Heroides" by Wojciech Chrościński; first edition was released in 1695, the second – in 1733.The aim of the thesis is the characterization of typography of both editions, the analysis of similar and different features of the work and a try of placing these editions in the context of printing and typographic habits of that time. The author is going to analyze the translation of Chrościński through the comparison the fragments from these edition with both Latin original and modern Polish translation. Basing on these factors, the author is going to infer the conclusion of language and style of Chrościński’s translation.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka porusza zagadnienie szesnasto- i siedemnastowiecznych tłumaczeń Owidiusza na język polski. Jako przykład takiego tłumaczenia analizie zostaną poddane "Rozmowy listowne" Wojciecha Chrościńskiego, czyli przekład "Heroides" Owidiusza, których pierwsze wydanie jest datowane na 1695, drugie zaś – na 1733 rok. Celem pracy jest scharakteryzowanie typografii obu wydań, omówienie wynikłych z analizy podobieństw i różnic, a także próba umiejscowienia tychże druków w ówcześnie panujących zwyczajach drukarskich i typograficznych. Analizie zostanie poddany także sam przekład, poprzez porównanie fragmentu tekstu Chrościńskiego zarówno z łacińskim oryginałem, jak i współcześnie dokonanym tłumaczeniem. Na tej podstawie zostaną wyciągnięte wnioski dotyczące języka i stylu autora przekładu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Komorowska, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Abramowicz, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Komorowska, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Czerenkiewicz, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:54:23Z
dc.date.available
2020-07-28T03:54:23Z
dc.date.submittedpl
2019-09-20
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-136735-224945
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238623
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ovid, Heroides, typography, 17th century, translation, Wojciech Chrościński
dc.subject.plpl
Owidiusz, Heroides, typografia, XVII wiek, tłumaczenie, Wojciech Chrościński
dc.titlepl
Heroides w przekładzie Wojciecha Chrościńskiego, czyli jak tłumaczono i wydawano Owidiusza na przełomie XVII i XVIII wieku
dc.title.alternativepl
Heroides translated by Wojciech Chrościński - how Ovid was translated and published at the turn of the 17th and 18th centuries
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Lodz
4
Warsaw
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Dublin
1
Krynica Morska
1
Miechow
1

No access

No Thumbnail Available