Utwór muzyczny w prawie autorskim

master
dc.abstract.enThis thesis presents approaches towards the protection of a musical work as an object of author’s rights. The starting point of the reflections presented is the complex structure of the musical work, where each element separately could be an object of author’s rights. Possibility of protecting those elements, namely lyrics, melody, harmony, rhythm, agogics, dynamics, tone color and musical form has been examined and assessed. Last chapter of this thesis is devoted to popular music, jazz improvisation and folk music.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są rozważania dotyczące ochrony prawnoautorskiej utworu muzycznego. Punktem wyjścia dla niniejszej rozprawy stał się fakt wielowarstwowej budowy dzieła muzycznego i możliwość ochrony jego elementów składowych. Każdy z elementów, a więc słowa, melodia, harmonia, rytm, agogika, dynamika, barwa dźwięku i forma muzyczna, zostały ocenione pod kątem możliwości objęcia ich ochroną przez prawo autorskie. Ostatni rozdział poświęcony został muzyce popularnej, improwizacji jazzowej i muzyce ludowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Ryszard - 130341 pl
dc.contributor.authorKozak, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Ryszard - 130341 pl
dc.contributor.reviewerWyrwiński, Michał - 132809 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:27:41Z
dc.date.available2020-07-25T03:27:41Z
dc.date.submitted2014-09-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie własnością intelektualnąpl
dc.identifier.apddiploma-89749-103169pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198085
dc.languagepolpl
dc.subject.enMusical work, author’s rights, jazz improvisation, plagiarism, folk musicpl
dc.subject.plUtwór muzyczny, prawo autorskie, improwizacja jazzowa, plagiat, muzyka ludowapl
dc.titleUtwór muzyczny w prawie autorskimpl
dc.title.alternativeMusical work as an object of author’s rightspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents approaches towards the protection of a musical work as an object of author’s rights. The starting point of the reflections presented is the complex structure of the musical work, where each element separately could be an object of author’s rights. Possibility of protecting those elements, namely lyrics, melody, harmony, rhythm, agogics, dynamics, tone color and musical form has been examined and assessed. Last chapter of this thesis is devoted to popular music, jazz improvisation and folk music.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są rozważania dotyczące ochrony prawnoautorskiej utworu muzycznego. Punktem wyjścia dla niniejszej rozprawy stał się fakt wielowarstwowej budowy dzieła muzycznego i możliwość ochrony jego elementów składowych. Każdy z elementów, a więc słowa, melodia, harmonia, rytm, agogika, dynamika, barwa dźwięku i forma muzyczna, zostały ocenione pod kątem możliwości objęcia ich ochroną przez prawo autorskie. Ostatni rozdział poświęcony został muzyce popularnej, improwizacji jazzowej i muzyce ludowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Markiewicz, Ryszard - 130341
dc.contributor.authorpl
Kozak, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Ryszard - 130341
dc.contributor.reviewerpl
Wyrwiński, Michał - 132809
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:27:41Z
dc.date.available
2020-07-25T03:27:41Z
dc.date.submittedpl
2014-09-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie własnością intelektualną
dc.identifier.apdpl
diploma-89749-103169
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198085
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Musical work, author’s rights, jazz improvisation, plagiarism, folk music
dc.subject.plpl
Utwór muzyczny, prawo autorskie, improwizacja jazzowa, plagiat, muzyka ludowa
dc.titlepl
Utwór muzyczny w prawie autorskim
dc.title.alternativepl
Musical work as an object of author’s rights
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Poznan
7
Krakow
4
Wroclaw
2
Boardman
1
Chorzów
1
Dublin
1
Grodzisko
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available