Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w spółkach z jego udziałem

master
dc.abstract.enIn this thesis analysis of the State Treasury's participation in the economic trade by commercial law companies in which it acts as a shareholder was made. The analysis was based on the provisions of the new Act on the principles of state property management, based on which a new management model was created in entities with the State Treasury shareholding.For the needs of the thesis, it was analyzed in terms of the State Treasury's share, the structure of the capital market in Poland, with particular emphasis on its largest entities covered by the WIG20 index. The main part of the thesis focuses on the exercise of rights arising from shares owned by the State Treasury and on ownership supervision over companies by relevant public administration entities. New legal institutions set up under the Act on the principles of state property management were also presented. Attention was also paid to the risks associated with the participation of the state apparatus in the economic trade.Complementing of the thesis is an analysis of the ruling line of the Court of Justice of the European Union in the context of special powers of state representatives in companies with its participation and its impact on the activities of the Polish legislator.pl
dc.abstract.plW opracowaniu dokonano analizy udziału Skarbu Państwa w obrocie gospodarczym poprzez spółki prawa handlowego, w których występuje on jako udziałowiec. Analiza została oparta o przepisy nowej Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na podstawie której utworzony został nowy model zarządzania w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa.Na potrzeby pracy przeanalizowana została pod kątem udziału Skarbu Państwa, struktura rynku kapitałowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem największych jego podmiotów objętych indeksem WIG20. Główna część pracy koncentruje się na wykonywaniu praw wynikających z akcji należących do Skarbu Państwa oraz na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami przez odpowiednie podmioty administracji publicznej. Przedstawione zostały także nowe instytucje prawne powołane na mocy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zwrócono także uwagę na zagrożenia związane z udziałem aparatu państwowego w obrocie gospodarczym.Uzupełnienie pracy stanowi analiza linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście szczególnych uprawnień przedstawicieli państwa w spółkach z jego udziałem i jej wpływ na działania polskiego ustawodawcy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorKawalec, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.reviewerPyka, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:38:41Z
dc.date.available2020-07-28T00:38:41Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-133414-194307pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235724
dc.languagepolpl
dc.subject.encommercial law, State Treasury, companies, capital market, ownership supervision, state-owned property management, golden share, company with a state shareholdingpl
dc.subject.plprawo handlowe, Skarb Państwa, spółki kapitałowe, rynek kapitałowy, nadzór właścicielski, zarządzanie mieniem państwowym, złota akcja, spółka z udziałem Skarbu Państwa,pl
dc.titleUprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w spółkach z jego udziałempl
dc.title.alternativeOwnership rights of the State Treasury in companies with its shareholdingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis analysis of the State Treasury's participation in the economic trade by commercial law companies in which it acts as a shareholder was made. The analysis was based on the provisions of the new Act on the principles of state property management, based on which a new management model was created in entities with the State Treasury shareholding.For the needs of the thesis, it was analyzed in terms of the State Treasury's share, the structure of the capital market in Poland, with particular emphasis on its largest entities covered by the WIG20 index. The main part of the thesis focuses on the exercise of rights arising from shares owned by the State Treasury and on ownership supervision over companies by relevant public administration entities. New legal institutions set up under the Act on the principles of state property management were also presented. Attention was also paid to the risks associated with the participation of the state apparatus in the economic trade.Complementing of the thesis is an analysis of the ruling line of the Court of Justice of the European Union in the context of special powers of state representatives in companies with its participation and its impact on the activities of the Polish legislator.
dc.abstract.plpl
W opracowaniu dokonano analizy udziału Skarbu Państwa w obrocie gospodarczym poprzez spółki prawa handlowego, w których występuje on jako udziałowiec. Analiza została oparta o przepisy nowej Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na podstawie której utworzony został nowy model zarządzania w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa.Na potrzeby pracy przeanalizowana została pod kątem udziału Skarbu Państwa, struktura rynku kapitałowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem największych jego podmiotów objętych indeksem WIG20. Główna część pracy koncentruje się na wykonywaniu praw wynikających z akcji należących do Skarbu Państwa oraz na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami przez odpowiednie podmioty administracji publicznej. Przedstawione zostały także nowe instytucje prawne powołane na mocy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zwrócono także uwagę na zagrożenia związane z udziałem aparatu państwowego w obrocie gospodarczym.Uzupełnienie pracy stanowi analiza linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście szczególnych uprawnień przedstawicieli państwa w spółkach z jego udziałem i jej wpływ na działania polskiego ustawodawcy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Kawalec, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.reviewerpl
Pyka, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:38:41Z
dc.date.available
2020-07-28T00:38:41Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-133414-194307
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235724
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
commercial law, State Treasury, companies, capital market, ownership supervision, state-owned property management, golden share, company with a state shareholding
dc.subject.plpl
prawo handlowe, Skarb Państwa, spółki kapitałowe, rynek kapitałowy, nadzór właścicielski, zarządzanie mieniem państwowym, złota akcja, spółka z udziałem Skarbu Państwa,
dc.titlepl
Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w spółkach z jego udziałem
dc.title.alternativepl
Ownership rights of the State Treasury in companies with its shareholding
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Oslo
4
Wroclaw
4
Katowice
2
Babimost
1
Dublin
1
Florynka
1
Frankfurt am Main
1
Grojec
1
Jastrowie
1

No access

No Thumbnail Available