Psychologiczna analiza cierpienia osób chorych na stwardnienie rozsiane z perspektywy psychologii egzystencjalnej

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to investigate the understanding of the suffering of the people living with multiple sclerosis. For this purpose I formulated seven research issues related to the essence of their suffering. My research project involved 18 patients suffering from multiple sclerosis (10 women and 8 men) minimum 3 years. I used the following tools: (1) partially structured interview, (2) unfinished sentences (author’s version), and (3) the picture of Thematic Apperception Test. In addition, individuals were asked about: (a) gender, (b) ages and (c) the year, when MS was diagnosed. For each of the formulated research questions I received a detailed response. On the first question - How individuals with multiple sclerosis understand their own suffering? - both groups responded primarily in categories of psychological discomfort and somatic pain. In the second question (What makes, that individuals who have MS experience pain?) both groups drew special attention to the physical and social aspects. However, replies referring to the third question (concerning how to deal with the suffering) the respondents indicate that the preferred methods used by the women's behavior focused on solving the problem, while in the case of men - avoiding difficulties. Answers on the fourth research problem (What consequences – according to respondents – are associated with suffering?), focus primarily on the areas of: (1) social and (2) mental. Responses to another - fifth research problem - related to attitudes toward suffering, concern mostly mixed reaction (initially negative, but as time goes on more positive respond to the situation). Verification penultimate research question - concerning individual sense of suffering - indicates that respondents perceive in most of its positive sense, indeed both positive and negative. The latter verification of the formulated questions (Whether and what kind of support experienced by the respondents?) indicates that women experience mainly emotional support, then the instrumental, while the majority of men receiving instrumental support.pl
dc.abstract.plCelem niniejszych badań było poznanie sposobu rozumienia cierpienia przez osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (SM, łac. sclerosis multiplex). W tym celu sformułowałam siedem problemów badawczych dotyczących istoty doświadczanego cierpienia. W przeprowadzonych przeze mnie badaniach wzięło udział 18 osób chorujących minimum trzy lata na SM (dziesięć kobiet oraz ośmiu mężczyzn), w których wykorzystałam następujące narzędzia: (1) częściowo ustrukturowany wywiad, (2) układ zdań niedokończonych w wersji autorskiej oraz (3) obrazek z Testu Apercepcji Tematycznej. W projekcie badawczym posłużyłam się ponadto metryczką, przede wszystkim w celu otrzymania informacji dotyczących: (a) płci, (b) wieku, czy (c) roku, w którym u badanej/badanego rozpoznano chorobę. Na każde ze sformułowanych pytań badawczych uzyskałam szczegółowe odpowiedzi, do których udzielenia posłużyły mi wyniki zebrane przy pomocy każdego z wyżej wymienionych narzędzi. Na pierwsze pytanie – Jak osoby badane, chorujące na stwardnienie rozsiane, rozumieją cierpienie? – badani (zarówno kobiety jak i mężczyźni) odpowiadali przede wszystkim w kategoriach dyskomfortu psychicznego oraz bólu somatycznego. W pytaniu drugim (Co sprawia, że badani chorujący na stwardnienie rozsiane doświadczają cierpienia?) obie grupy zwróciły przede wszystkim uwagę na aspekty fizyczne oraz społeczne. Natomiast odpowiedzi odnoszące się do pytania trzeciego, dotyczącego sposobów radzenia sobie osób badanych z cierpieniem wskazują na to, że preferowanymi sposobami, stosowanymi przez badane kobiety jest zachowanie ukierunkowane na rozwiązanie problemu, natomiast w przypadku mężczyzn – unikanie trudności. Odpowiedzi dotyczące czwartego problemu badawczego (Z jakimi konsekwencjami wiąże się doświadczane przez badanych cierpienie?), koncentrują się przede wszystkim na sferach: (1) społecznej oraz (2) psychicznej. Odpowiedzi na kolejny - piąty problem badawczy - związany z postawami wobec cierpienia, dotyczą w większości reakcji mieszanych (początkowo negatywnych, natomiast w miarę upływu czasu bardziej pozytywnego ustosunkowania do sytuacji). Weryfikacja przedostatniego pytania badawczego – dotyczącego sensu indywidualnego cierpienia – wskazuje na to, iż badani dostrzegają w większości jego pozytywny sens, tudzież negatywno-pozytywny, natomiast weryfikacja ostatniego ze sformułowanych pytań (Czy i jakiego rodzaju wsparcia doświadczają badani?) wskazuje, iż kobiety doświadczają przede wszystkim wsparcia emocjonalnego, następnie instrumentalnego, mężczyźni zaś w większości otrzymują wsparcie instrumentalne.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.authorPiórkowska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.reviewerDobroczyński, Bartłomiej - 127735 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:23:48Z
dc.date.available2020-07-25T02:23:48Z
dc.date.submitted2014-07-02pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-88670-119069pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197170
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuffering, multiple sclerosis, existential psychology, existentialismpl
dc.subject.plcierpienie, stwardnienie rozsiane, psychologia egzystencjalna, egzystencjalizmpl
dc.titlePsychologiczna analiza cierpienia osób chorych na stwardnienie rozsiane z perspektywy psychologii egzystencjalnejpl
dc.title.alternativePsychological analysis of patients suffering from multiple sclerosis from the existential psychology perspective.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to investigate the understanding of the suffering of the people living with multiple sclerosis. For this purpose I formulated seven research issues related to the essence of their suffering. My research project involved 18 patients suffering from multiple sclerosis (10 women and 8 men) minimum 3 years. I used the following tools: (1) partially structured interview, (2) unfinished sentences (author’s version), and (3) the picture of Thematic Apperception Test. In addition, individuals were asked about: (a) gender, (b) ages and (c) the year, when MS was diagnosed. For each of the formulated research questions I received a detailed response. On the first question - How individuals with multiple sclerosis understand their own suffering? - both groups responded primarily in categories of psychological discomfort and somatic pain. In the second question (What makes, that individuals who have MS experience pain?) both groups drew special attention to the physical and social aspects. However, replies referring to the third question (concerning how to deal with the suffering) the respondents indicate that the preferred methods used by the women's behavior focused on solving the problem, while in the case of men - avoiding difficulties. Answers on the fourth research problem (What consequences – according to respondents – are associated with suffering?), focus primarily on the areas of: (1) social and (2) mental. Responses to another - fifth research problem - related to attitudes toward suffering, concern mostly mixed reaction (initially negative, but as time goes on more positive respond to the situation). Verification penultimate research question - concerning individual sense of suffering - indicates that respondents perceive in most of its positive sense, indeed both positive and negative. The latter verification of the formulated questions (Whether and what kind of support experienced by the respondents?) indicates that women experience mainly emotional support, then the instrumental, while the majority of men receiving instrumental support.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszych badań było poznanie sposobu rozumienia cierpienia przez osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (SM, łac. sclerosis multiplex). W tym celu sformułowałam siedem problemów badawczych dotyczących istoty doświadczanego cierpienia. W przeprowadzonych przeze mnie badaniach wzięło udział 18 osób chorujących minimum trzy lata na SM (dziesięć kobiet oraz ośmiu mężczyzn), w których wykorzystałam następujące narzędzia: (1) częściowo ustrukturowany wywiad, (2) układ zdań niedokończonych w wersji autorskiej oraz (3) obrazek z Testu Apercepcji Tematycznej. W projekcie badawczym posłużyłam się ponadto metryczką, przede wszystkim w celu otrzymania informacji dotyczących: (a) płci, (b) wieku, czy (c) roku, w którym u badanej/badanego rozpoznano chorobę. Na każde ze sformułowanych pytań badawczych uzyskałam szczegółowe odpowiedzi, do których udzielenia posłużyły mi wyniki zebrane przy pomocy każdego z wyżej wymienionych narzędzi. Na pierwsze pytanie – Jak osoby badane, chorujące na stwardnienie rozsiane, rozumieją cierpienie? – badani (zarówno kobiety jak i mężczyźni) odpowiadali przede wszystkim w kategoriach dyskomfortu psychicznego oraz bólu somatycznego. W pytaniu drugim (Co sprawia, że badani chorujący na stwardnienie rozsiane doświadczają cierpienia?) obie grupy zwróciły przede wszystkim uwagę na aspekty fizyczne oraz społeczne. Natomiast odpowiedzi odnoszące się do pytania trzeciego, dotyczącego sposobów radzenia sobie osób badanych z cierpieniem wskazują na to, że preferowanymi sposobami, stosowanymi przez badane kobiety jest zachowanie ukierunkowane na rozwiązanie problemu, natomiast w przypadku mężczyzn – unikanie trudności. Odpowiedzi dotyczące czwartego problemu badawczego (Z jakimi konsekwencjami wiąże się doświadczane przez badanych cierpienie?), koncentrują się przede wszystkim na sferach: (1) społecznej oraz (2) psychicznej. Odpowiedzi na kolejny - piąty problem badawczy - związany z postawami wobec cierpienia, dotyczą w większości reakcji mieszanych (początkowo negatywnych, natomiast w miarę upływu czasu bardziej pozytywnego ustosunkowania do sytuacji). Weryfikacja przedostatniego pytania badawczego – dotyczącego sensu indywidualnego cierpienia – wskazuje na to, iż badani dostrzegają w większości jego pozytywny sens, tudzież negatywno-pozytywny, natomiast weryfikacja ostatniego ze sformułowanych pytań (Czy i jakiego rodzaju wsparcia doświadczają badani?) wskazuje, iż kobiety doświadczają przede wszystkim wsparcia emocjonalnego, następnie instrumentalnego, mężczyźni zaś w większości otrzymują wsparcie instrumentalne.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.authorpl
Piórkowska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.reviewerpl
Dobroczyński, Bartłomiej - 127735
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:23:48Z
dc.date.available
2020-07-25T02:23:48Z
dc.date.submittedpl
2014-07-02
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-88670-119069
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197170
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
suffering, multiple sclerosis, existential psychology, existentialism
dc.subject.plpl
cierpienie, stwardnienie rozsiane, psychologia egzystencjalna, egzystencjalizm
dc.titlepl
Psychologiczna analiza cierpienia osób chorych na stwardnienie rozsiane z perspektywy psychologii egzystencjalnej
dc.title.alternativepl
Psychological analysis of patients suffering from multiple sclerosis from the existential psychology perspective.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Krakow
4
Poznan
3
Dublin
2
Gdynia
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bytom
1
Dębica
1
Gdansk
1
Iwonicz
1

No access

No Thumbnail Available