Obawy kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim

licenciate
dc.abstract.enThe situation of women returning to work after moternity leave is not easy. Responsiblities associated with motherhood combined with profesional work are a heavy burden for a women. The situasion is complicated even more when the employer tries to make harder for the women back to the posiotion wchich formerly comprised. The aim of this study was to analyze the concerns of women returning to work after maternity leave. The research shows that women can count on a return to some job and bet on the same position. They can also count on a similar solary. The problem, however, is a return to part-time work. The employers practicully do not allow the possiblity.pl
dc.abstract.plSytuacja kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim - nie jest łatwa. Obowiązki związane z macierzyństwem w połączeniu z pracą zawodową są znacznym obciążeniem dla kobiety. Sytuacje komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pracodawca próbuje utrudnić kobiecie powrót na stanowisko które wcześniej obejmowała. Celem niniejszej pracy była analiza obaw kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Z badań wynika, że kobiety mogą liczyć na powrót do tego samego zakładu pracy i na to samo stanowisko. Mogą również liczyć na podobne wynagrodzenie. Problemem natomiast jest powrót do pracy w niepełnym wymiarze czasu. Takiej możliwości pracodawcy praktycznie nie dopuszczają.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujak, Kazimierz - 127472 pl
dc.contributor.authorWitkowska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBujak, Kazimierz - 127472 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:16:09Z
dc.date.available2020-07-27T00:16:09Z
dc.date.submitted2016-09-19pl
dc.fieldofstudypolityka społecznapl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-107514-184300pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213783
dc.languagepolpl
dc.subject.en-MATERNITY, -MATERNITY LEAVE, -LABOUR CODE, -EMPLOYER, -EMPLOYEE, -WOMEN.pl
dc.subject.pl-MACIERZYŃSTWO, -URLOP MACIERZYŃSKI, -KODEKS PRACY, -PRACODAWCA, -PRACOWNIK, -KOBIETA.pl
dc.titleObawy kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskimpl
dc.title.alternativeconcerns of women returning to the labor market after a break due to maternity leavepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The situation of women returning to work after moternity leave is not easy. Responsiblities associated with motherhood combined with profesional work are a heavy burden for a women. The situasion is complicated even more when the employer tries to make harder for the women back to the posiotion wchich formerly comprised. The aim of this study was to analyze the concerns of women returning to work after maternity leave. The research shows that women can count on a return to some job and bet on the same position. They can also count on a similar solary. The problem, however, is a return to part-time work. The employers practicully do not allow the possiblity.
dc.abstract.plpl
Sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim - nie jest łatwa. Obowiązki związane z macierzyństwem w połączeniu z pracą zawodową są znacznym obciążeniem dla kobiety. Sytuacje komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pracodawca próbuje utrudnić kobiecie powrót na stanowisko które wcześniej obejmowała. Celem niniejszej pracy była analiza obaw kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Z badań wynika, że kobiety mogą liczyć na powrót do tego samego zakładu pracy i na to samo stanowisko. Mogą również liczyć na podobne wynagrodzenie. Problemem natomiast jest powrót do pracy w niepełnym wymiarze czasu. Takiej możliwości pracodawcy praktycznie nie dopuszczają.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujak, Kazimierz - 127472
dc.contributor.authorpl
Witkowska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bujak, Kazimierz - 127472
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:16:09Z
dc.date.available
2020-07-27T00:16:09Z
dc.date.submittedpl
2016-09-19
dc.fieldofstudypl
polityka społeczna
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-107514-184300
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213783
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
-MATERNITY, -MATERNITY LEAVE, -LABOUR CODE, -EMPLOYER, -EMPLOYEE, -WOMEN.
dc.subject.plpl
-MACIERZYŃSTWO, -URLOP MACIERZYŃSKI, -KODEKS PRACY, -PRACODAWCA, -PRACOWNIK, -KOBIETA.
dc.titlepl
Obawy kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim
dc.title.alternativepl
concerns of women returning to the labor market after a break due to maternity leave
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Stuttgart
8
Wroclaw
3
Poznan
2
Szczecin
2
Bydgoszcz
1
Courcelles
1
Dublin
1
Gdansk
1
Kujawy
1

No access

No Thumbnail Available