Zarządzanie informacją i wiedzą naukową w ramach europejskich infrastruktur badawczych : wybrane zagadnienia

2021
book section
article
dc.abstract.enPurpose of the research: Presentation of the current state of European research infrastructures shaped by the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Research infrastructures that include facilities, resources and services addressed to the scientific community play a key role in communicating knowledge and new technologies, strengthening the European Research Area and influencing the European research and innovation ecosystem. The paper will discuss the results of research in relation to European research infrastructures established in 2016-2019, paying attention to Poland’s participation in ESFRI and the development of the Polish Roadmap for Research Infrastructures covering projects arranged according to strategic research areas. Selected research infrastructures established in recent years are briefly discussed. Methodology: The most important EU documents were analysed, including EU legislation, reports, national action plans for research infrastructures.pl
dc.abstract.plCel badań: Zarysowanie aktualnego stanu w zakresie europejskich infrastruktur badawczych, kształtowanych przez European Strategic Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Infrastruktury badawcze, obejmujące obiekty, zasoby i usługi adresowane do środowiska naukowego, spełniają kluczową rolę w komunikowaniu wiedzy i nowych technologii, wzmacniając europejską przestrzeń badawczą, wpływając na europejski ekosystem badań i innowacji. W opracowaniu zostaną omówione wyniki badań w odniesieniu do europejskich infrastruktur badawczych utworzonych w latach 2016-2019, ze zwróceniem uwagi na uczestnictwo Polski w ESFRI i opracowanie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej obejmującej przedsięwzięcia ułożone według strategicznych obszarów badań. Pokrótce omówiono ustanowione w ostatnich latach wybrane infrastruktury badawcze. Metodologia: Przeanalizowano najważniejsze dokumenty UE, w tym akty prawa UE, sprawozdania, krajowe plany działań w odniesieniu do infrastruktur badawczych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnychpl
dc.contributor.authorPietruch-Reizes, Diana - 199871 pl
dc.contributor.editorŚwierczyńska-Głownia, Weronika - 132352 pl
dc.contributor.editorHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.contributor.editorNowina Konopka, Maria - 254810 pl
dc.date.accession2021-11-26pl
dc.date.accessioned2021-11-29T13:59:49Z
dc.date.available2021-11-29T13:59:49Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical257-280pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.seriesWiedza - Komunikacja - Działanie
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-961190-3-2pl
dc.identifier.isbn978-83-66492-15-8pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284424
dc.identifier.weblinkhttps://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/Komunikowanie+w+procesie+zmian/0c058971-317f-407a-a01f-5122ec63c71bpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.pubinfoNowy Targ : Wydawnictwo ToCpl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeinne
dc.sourceinfoliczba autorów 13; liczba stron 284; liczba arkuszy wydawniczych 18,9;pl
dc.subject.enEuropean research infrastructurepl
dc.subject.enEuropean Unionpl
dc.subject.eninformation managementpl
dc.subject.enknowledge managementpl
dc.subject.enscientific informationpl
dc.subject.plinformacja naukowapl
dc.subject.pleuropejska infrastruktura badawczapl
dc.subject.plUnia Europejskapl
dc.subject.plzarządzanie informacjąpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZarządzanie informacją i wiedzą naukową w ramach europejskich infrastruktur badawczych : wybrane zagadnieniapl
dc.title.alternativeManagement of scientific information and knowledge within European research infrastructures : selected issuespl
dc.title.containerKomunikowanie w procesie zmianpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Purpose of the research: Presentation of the current state of European research infrastructures shaped by the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Research infrastructures that include facilities, resources and services addressed to the scientific community play a key role in communicating knowledge and new technologies, strengthening the European Research Area and influencing the European research and innovation ecosystem. The paper will discuss the results of research in relation to European research infrastructures established in 2016-2019, paying attention to Poland’s participation in ESFRI and the development of the Polish Roadmap for Research Infrastructures covering projects arranged according to strategic research areas. Selected research infrastructures established in recent years are briefly discussed. Methodology: The most important EU documents were analysed, including EU legislation, reports, national action plans for research infrastructures.
dc.abstract.plpl
Cel badań: Zarysowanie aktualnego stanu w zakresie europejskich infrastruktur badawczych, kształtowanych przez European Strategic Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Infrastruktury badawcze, obejmujące obiekty, zasoby i usługi adresowane do środowiska naukowego, spełniają kluczową rolę w komunikowaniu wiedzy i nowych technologii, wzmacniając europejską przestrzeń badawczą, wpływając na europejski ekosystem badań i innowacji. W opracowaniu zostaną omówione wyniki badań w odniesieniu do europejskich infrastruktur badawczych utworzonych w latach 2016-2019, ze zwróceniem uwagi na uczestnictwo Polski w ESFRI i opracowanie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej obejmującej przedsięwzięcia ułożone według strategicznych obszarów badań. Pokrótce omówiono ustanowione w ostatnich latach wybrane infrastruktury badawcze. Metodologia: Przeanalizowano najważniejsze dokumenty UE, w tym akty prawa UE, sprawozdania, krajowe plany działań w odniesieniu do infrastruktur badawczych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych
dc.contributor.authorpl
Pietruch-Reizes, Diana - 199871
dc.contributor.editorpl
Świerczyńska-Głownia, Weronika - 132352
dc.contributor.editorpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.contributor.editorpl
Nowina Konopka, Maria - 254810
dc.date.accessionpl
2021-11-26
dc.date.accessioned
2021-11-29T13:59:49Z
dc.date.available
2021-11-29T13:59:49Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
257-280
dc.description.publicationpl
1,5
dc.description.series
Wiedza - Komunikacja - Działanie
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-961190-3-2
dc.identifier.isbnpl
978-83-66492-15-8
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284424
dc.identifier.weblinkpl
https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/Komunikowanie+w+procesie+zmian/0c058971-317f-407a-a01f-5122ec63c71b
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.pubinfopl
Nowy Targ : Wydawnictwo ToC
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
inne
dc.sourceinfopl
liczba autorów 13; liczba stron 284; liczba arkuszy wydawniczych 18,9;
dc.subject.enpl
European research infrastructure
dc.subject.enpl
European Union
dc.subject.enpl
information management
dc.subject.enpl
knowledge management
dc.subject.enpl
scientific information
dc.subject.plpl
informacja naukowa
dc.subject.plpl
europejska infrastruktura badawcza
dc.subject.plpl
Unia Europejska
dc.subject.plpl
zarządzanie informacją
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zarządzanie informacją i wiedzą naukową w ramach europejskich infrastruktur badawczych : wybrane zagadnienia
dc.title.alternativepl
Management of scientific information and knowledge within European research infrastructures : selected issues
dc.title.containerpl
Komunikowanie w procesie zmian
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Krakow
11
Warsaw
5
Krosno
2
Lodz
2
Pilzno
2
Wroclaw
2
Bolechowice
1
Dublin
1
Dąbrowa Górnicza
1
Gdynia
1
Downloads
pietruch-reizes_zarzadzanie_informacja_i_wiedza_naukowa_w_ramach_europejskich_infrastruktur_badawczych_2021.pdf
8
pietruch-reizes_zarzadzanie_informacja_i_wiedza_naukowa_w_ramach_europejskich_infrastruktur_badawczych_2021.odt
1