Zjawisko spekulacji rynkowej w świetle konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej - perspektywa prawnokarna

master
dc.abstract.enThe low interest in the phenomenon of market speculation under criminal law is connected with the change of the economic model from centrally controlled to a model based on private property. Due to the nature of the economic system based on the model of the social market economy and its differences from the classical liberal models, it seems interesting to look from its perspective at the phenomenon of market speculation in relation to criminal law. The aim of this thesis is to analyse the phenomenon of market speculation in the context of the constitutional principle of the social market economy, make its valuation, and to examine the domestic regulations in the field of criminal law, which, in my opinion, penalises the behaviour of speculative activity on the market only to a limited extent.pl
dc.abstract.plMałe zainteresowanie w obrębie prawa karnego zjawiskiem spekulacji rynkowej wiąże się ze zmianą ustroju gospodarczego z gospodarki centralnie sterowanej na model gospodarki rynkowej opartej na własności prywatnej. W związku ze swoistością ustroju gospodarczego opartego na modelu społecznej gospodarki rynkowej i jego odmiennością od klasycznych modeli liberalnych, interesującym wydaje się spojrzenie z jego perspektywy na zjawisko spekulacji rynkowej w odniesieniu do prawa karnego. Praca ta ma więc na celu przeanalizowanie zjawiska spekulacji rynkowej w kontekście konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, dokonanie wartościowania zachowań spekulacyjnych, a następnie zbadanie rodzimych unormowań z zakresu prawa karnego, które, moim zdaniem, w bardzo ograniczonym zakresie mogą penalizować aktywność będącą przejawem działalności spekulacyjnej na rynku.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorMarchwiński, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T20:12:10Z
dc.date.available2020-10-20T20:12:10Z
dc.date.submitted2020-09-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144395-210689pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249639
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarket speculation, social market economy, criminal lawpl
dc.subject.plSpekulacja rynkowa, społeczna gospodarka rynkowa, prawo karnepl
dc.titleZjawisko spekulacji rynkowej w świetle konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej - perspektywa prawnokarnapl
dc.title.alternativeThe phenomenon of market speculation in the light of the constitutional principle of a social market economy - a criminal law perspectivepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The low interest in the phenomenon of market speculation under criminal law is connected with the change of the economic model from centrally controlled to a model based on private property. Due to the nature of the economic system based on the model of the social market economy and its differences from the classical liberal models, it seems interesting to look from its perspective at the phenomenon of market speculation in relation to criminal law. The aim of this thesis is to analyse the phenomenon of market speculation in the context of the constitutional principle of the social market economy, make its valuation, and to examine the domestic regulations in the field of criminal law, which, in my opinion, penalises the behaviour of speculative activity on the market only to a limited extent.
dc.abstract.plpl
Małe zainteresowanie w obrębie prawa karnego zjawiskiem spekulacji rynkowej wiąże się ze zmianą ustroju gospodarczego z gospodarki centralnie sterowanej na model gospodarki rynkowej opartej na własności prywatnej. W związku ze swoistością ustroju gospodarczego opartego na modelu społecznej gospodarki rynkowej i jego odmiennością od klasycznych modeli liberalnych, interesującym wydaje się spojrzenie z jego perspektywy na zjawisko spekulacji rynkowej w odniesieniu do prawa karnego. Praca ta ma więc na celu przeanalizowanie zjawiska spekulacji rynkowej w kontekście konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, dokonanie wartościowania zachowań spekulacyjnych, a następnie zbadanie rodzimych unormowań z zakresu prawa karnego, które, moim zdaniem, w bardzo ograniczonym zakresie mogą penalizować aktywność będącą przejawem działalności spekulacyjnej na rynku.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Marchwiński, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-10-20T20:12:10Z
dc.date.available
2020-10-20T20:12:10Z
dc.date.submittedpl
2020-09-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144395-210689
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249639
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
market speculation, social market economy, criminal law
dc.subject.plpl
Spekulacja rynkowa, społeczna gospodarka rynkowa, prawo karne
dc.titlepl
Zjawisko spekulacji rynkowej w świetle konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej - perspektywa prawnokarna
dc.title.alternativepl
The phenomenon of market speculation in the light of the constitutional principle of a social market economy - a criminal law perspective
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Dmitrov
1
Katowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available