Opodatkowanie przysporzeń z posiadania i zbycia obligacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present the issue of taxation of bonds with personal income tax in a comprehensive manner. In four chapters author presents tax consequences of possession and disposal of bonds. In first chapter legal structure of bonds is described. Second chapter is dedicated to Polish personal income tax and taxation of capital income in general. Taxation of income deriving from possession of bonds, with particular focus on interest and discount obtained by tax residents is described in chapter three. In final chapter tax consequences on disposal of bonds on private and public market is presented.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest kompleksowe omówienie zagadnienia opodatkowania obligacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W czterech rozdziałach autor prezentuje podatkowe konsekwencje posiadania i zbycia obligacji. W pierwszym rozdziale opisano konstrukcję obligacji. Drugi rozdział został poświęcony ogólnemu omówieniu polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych i opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych. Opodatkowanie przysporzeń wynikających z posiadania obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem odsetek i dyskonta uzyskiwanych przez rezydentów podatkowych, zostały opisane w rozdziale trzecim. W ostatnim rozdziale omówiono skutki podatkowe zbycia obligacji na rynku prywatnym i publicznym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.authorKałużna, Roksanapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:58:52Z
dc.date.available2020-07-27T16:58:52Z
dc.date.submitted2018-07-03pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-124373-177647pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228660
dc.languagepolpl
dc.subject.enbonds, personal income tax, taxation, pit, disposal of bonds, possession of bonds, intrerests, discountpl
dc.subject.plobligacje, podatek dochodowy od osób fizycznych, pit, posiadanie obligacji, zbycie obligacji, odsetki, dyskontopl
dc.titleOpodatkowanie przysporzeń z posiadania i zbycia obligacji podatkiem dochodowym od osób fizycznychpl
dc.title.alternativeTaxation of natural persons’ income on disposal and possession of bondspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present the issue of taxation of bonds with personal income tax in a comprehensive manner. In four chapters author presents tax consequences of possession and disposal of bonds. In first chapter legal structure of bonds is described. Second chapter is dedicated to Polish personal income tax and taxation of capital income in general. Taxation of income deriving from possession of bonds, with particular focus on interest and discount obtained by tax residents is described in chapter three. In final chapter tax consequences on disposal of bonds on private and public market is presented.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest kompleksowe omówienie zagadnienia opodatkowania obligacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W czterech rozdziałach autor prezentuje podatkowe konsekwencje posiadania i zbycia obligacji. W pierwszym rozdziale opisano konstrukcję obligacji. Drugi rozdział został poświęcony ogólnemu omówieniu polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych i opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych. Opodatkowanie przysporzeń wynikających z posiadania obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem odsetek i dyskonta uzyskiwanych przez rezydentów podatkowych, zostały opisane w rozdziale trzecim. W ostatnim rozdziale omówiono skutki podatkowe zbycia obligacji na rynku prywatnym i publicznym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.authorpl
Kałużna, Roksana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:58:52Z
dc.date.available
2020-07-27T16:58:52Z
dc.date.submittedpl
2018-07-03
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-124373-177647
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228660
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bonds, personal income tax, taxation, pit, disposal of bonds, possession of bonds, intrerests, discount
dc.subject.plpl
obligacje, podatek dochodowy od osób fizycznych, pit, posiadanie obligacji, zbycie obligacji, odsetki, dyskonto
dc.titlepl
Opodatkowanie przysporzeń z posiadania i zbycia obligacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych
dc.title.alternativepl
Taxation of natural persons’ income on disposal and possession of bonds
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available