Program społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzie kształtowania wizerunku firmy w branży motoryzacyjnej

master
dc.abstract.enThe purpose of this Master's thesis was to analyze corporate social responsibility and to check if it is a tool for shaping the company's image in the automotive industry. Chapter I deals with the importance of the company's image in the company's strategy, Chapter II deals with the directions of implementation of corporate social responsibility, while Chapter III presents the automotive industry as a research area in the field of CSR. The last chapter IV deals with the identification and diagnosis of CSR elements at Aptiv and Volvo based on case studies. The work was based on books and articles dealing with issues of corporate social responsibility and the image of the company as well as documentation and internal reports of the surveyed entities. The following research tools were used in the work - the method of observation and analysis of organizational documentation and comparative analysis based on a case study. In addition, a survey and interview were used.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej była analiza programu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawdzenie czy jest to narzędzie kształtowania wizerunku firmy w branży motoryzacyjnej. Rozdział I dotyczy znaczenia wizerunku firmy w strategii przedsiębiorstwa, rozdział II traktuje o kierunkach realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu natomiast rozdział III przedstawia branżę motoryzacyjną jako obszar badawczy w zakresie CSR. Ostatni rozdział IV dotyczy identyfikacji i diagnozy elementów CSR w firmie Aptiv i Volvo na podstawie analizy przypadku. Praca powstała w oparciu o dzieła książkowe i artykuły zajmujące się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i wizerunkiem firmy oraz dokumentację i raporty wewnętrzne badanych podmiotów. W pracy wykorzystano następujące narzędzia badawcze - metoda obserwacji i analizy dokumentacji organizacyjnej oraz analiza porównawcza na podstawie studium przypadku. Dodatkowo wykorzystano ankietę oraz wywiad.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorSotirov, Martinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:42:33Z
dc.date.available2020-07-28T05:42:33Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-139575-268570pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240297
dc.languagepolpl
dc.subject.encorporate image, corporate social responsibility, automotive industrypl
dc.subject.plwizerunek firmy, społeczna odpowiedzialność biznesu, branża motoryzacyjnapl
dc.titleProgram społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzie kształtowania wizerunku firmy w branży motoryzacyjnejpl
dc.title.alternativeCorporate social responsibility program as a tool for shaping the company's image in the automotive industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this Master's thesis was to analyze corporate social responsibility and to check if it is a tool for shaping the company's image in the automotive industry. Chapter I deals with the importance of the company's image in the company's strategy, Chapter II deals with the directions of implementation of corporate social responsibility, while Chapter III presents the automotive industry as a research area in the field of CSR. The last chapter IV deals with the identification and diagnosis of CSR elements at Aptiv and Volvo based on case studies. The work was based on books and articles dealing with issues of corporate social responsibility and the image of the company as well as documentation and internal reports of the surveyed entities. The following research tools were used in the work - the method of observation and analysis of organizational documentation and comparative analysis based on a case study. In addition, a survey and interview were used.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej była analiza programu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawdzenie czy jest to narzędzie kształtowania wizerunku firmy w branży motoryzacyjnej. Rozdział I dotyczy znaczenia wizerunku firmy w strategii przedsiębiorstwa, rozdział II traktuje o kierunkach realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu natomiast rozdział III przedstawia branżę motoryzacyjną jako obszar badawczy w zakresie CSR. Ostatni rozdział IV dotyczy identyfikacji i diagnozy elementów CSR w firmie Aptiv i Volvo na podstawie analizy przypadku. Praca powstała w oparciu o dzieła książkowe i artykuły zajmujące się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i wizerunkiem firmy oraz dokumentację i raporty wewnętrzne badanych podmiotów. W pracy wykorzystano następujące narzędzia badawcze - metoda obserwacji i analizy dokumentacji organizacyjnej oraz analiza porównawcza na podstawie studium przypadku. Dodatkowo wykorzystano ankietę oraz wywiad.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Sotirov, Martin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:42:33Z
dc.date.available
2020-07-28T05:42:33Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-139575-268570
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240297
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
corporate image, corporate social responsibility, automotive industry
dc.subject.plpl
wizerunek firmy, społeczna odpowiedzialność biznesu, branża motoryzacyjna
dc.titlepl
Program społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzie kształtowania wizerunku firmy w branży motoryzacyjnej
dc.title.alternativepl
Corporate social responsibility program as a tool for shaping the company's image in the automotive industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
86
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Rybnik
9
Wroclaw
8
Krakow
5
Poznan
5
Lodz
4
Bielsko-Biala
3
Bytom
3
Eastbourne
3
Gdansk
3

No access

No Thumbnail Available