The Moroccan immigrants in Spain and their integration process (as Muslims) into Spanish society

master
dc.abstract.otherAs a result of my research, here is presented the thesis: The Moroccan immigrants in Spain and their integration process (as Muslims) into Spanish society. Its general objective was to study the main causes of the Moroccan migration flow into Spain and the process faced by the Moroccan immigrants to integrate into Spanish society, but under the characteristic of being a Muslim immigrant.In order to follow the objectives of the research, a series of investigations were carried out in official data on migration into Spain and emigration from Morocco, as well as conducting a series of surveys on Moroccan immigrants in Spain and even some interviews.The results from my research helped to confirm the main causes of the migration process and the main consequences that the phenomenon has such an effect on Spanish territory in the social, political, economic and cultural context, as well as the major economic benefits that Moroccan emigrants contribute to their homeland.pl
dc.abstract.plTutaj jest przedstawione tezy: marokańskich imigrantów w Hiszpanii i ich integracji (jak muzułmanie) z hiszpańskim społeczeństwem. Jej ogólnym celem było zbadanie głównych przyczyn migracji przepływu Maroka do Hiszpanii, a proces z którymi borykają się imigranci Maroka do integracji społeczeństwa hiszpańskiego, ale pod charakterystyczną jest muzułmańskich imigrantów.W celu śledzenia postępów w realizacji celów badawczych, serię badań przeprowadzono w oficjalnych danych na temat migracji i emigracji do Hiszpanii z Maroka, a także przeprowadzenie serii badań w marokańskich imigrantów w Hiszpanii, a nawet kilka wywiadów.Wyniki moich badań pozwoliło na sprawdzenie z głównych przyczyn procesu migracji oraz główne konsekwencje, że zjawisko to ma takie skutki na terytorium Hiszpanii w dziedzinie społecznej, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej, a także głównych korzyści ekonomicznych emigrantów Maroka przyczynić się do swojej ojczyzny.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.authorPulido Robles, Oliviapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedzki, Dariusz - 130936 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:38:29Z
dc.date.available2020-07-21T23:38:29Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-63030-121006pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176548
dc.subject.otherImmigrantsMigratory reasonsIntegrationMuslimsControl migratory measurespl
dc.subject.plImigrantów\nMigrujących z przyczyn\nIntegracja\nMuzułmanów\nKontrola migracji środkówpl
dc.titleThe Moroccan immigrants in Spain and their integration process (as Muslims) into Spanish societypl
dc.title.alternativeMaroka w Hiszpanii i ich integracji (jak muzułmanie) z hiszpańskim społeczeństwempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
As a result of my research, here is presented the thesis: The Moroccan immigrants in Spain and their integration process (as Muslims) into Spanish society. Its general objective was to study the main causes of the Moroccan migration flow into Spain and the process faced by the Moroccan immigrants to integrate into Spanish society, but under the characteristic of being a Muslim immigrant.In order to follow the objectives of the research, a series of investigations were carried out in official data on migration into Spain and emigration from Morocco, as well as conducting a series of surveys on Moroccan immigrants in Spain and even some interviews.The results from my research helped to confirm the main causes of the migration process and the main consequences that the phenomenon has such an effect on Spanish territory in the social, political, economic and cultural context, as well as the major economic benefits that Moroccan emigrants contribute to their homeland.
dc.abstract.plpl
Tutaj jest przedstawione tezy: marokańskich imigrantów w Hiszpanii i ich integracji (jak muzułmanie) z hiszpańskim społeczeństwem. Jej ogólnym celem było zbadanie głównych przyczyn migracji przepływu Maroka do Hiszpanii, a proces z którymi borykają się imigranci Maroka do integracji społeczeństwa hiszpańskiego, ale pod charakterystyczną jest muzułmańskich imigrantów.W celu śledzenia postępów w realizacji celów badawczych, serię badań przeprowadzono w oficjalnych danych na temat migracji i emigracji do Hiszpanii z Maroka, a także przeprowadzenie serii badań w marokańskich imigrantów w Hiszpanii, a nawet kilka wywiadów.Wyniki moich badań pozwoliło na sprawdzenie z głównych przyczyn procesu migracji oraz główne konsekwencje, że zjawisko to ma takie skutki na terytorium Hiszpanii w dziedzinie społecznej, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej, a także głównych korzyści ekonomicznych emigrantów Maroka przyczynić się do swojej ojczyzny.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.authorpl
Pulido Robles, Olivia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedzki, Dariusz - 130936
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:38:29Z
dc.date.available
2020-07-21T23:38:29Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-63030-121006
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176548
dc.subject.otherpl
ImmigrantsMigratory reasonsIntegrationMuslimsControl migratory measures
dc.subject.plpl
Imigrantów\nMigrujących z przyczyn\nIntegracja\nMuzułmanów\nKontrola migracji środków
dc.titlepl
The Moroccan immigrants in Spain and their integration process (as Muslims) into Spanish society
dc.title.alternativepl
Maroka w Hiszpanii i ich integracji (jak muzułmanie) z hiszpańskim społeczeństwem
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Sofia
2
Wroclaw
2
Beaconsfield
1
Gmina Szubin
1

No access

No Thumbnail Available