Aktywność społeczna seniorów a ich poczucie jakości życia

master
dc.abstract.enThe master’s dissertation “Social activity of elderly people and their sense of quality of life” undertakes the current topic of active elderly people in Polish society. The aim was to recognise and present the connection between social activity and sense of quality of life of elderly people. The analysis of the literature on the subject includes the presentation of the definition of old age as a process and a stage of life of the individual in terms of psycho-emotional, biological-physiological, philosophical-historical, social, and also in terms of widely understood activity. The empirical research was described and analysed in terms of the purpose and the aim of the dissertation. A written response technique – a questionnaire survey - was used to collect the research data and the survey tool was the questionnaire. The subject has great importance in today’s aging society and the research did not exhaust it but opened up for further analysis.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska, pod tytułem „Aktywność społeczna seniorów a ich poczucie jakości życia”, podejmuje aktualnego tematu aktywnych osób starszych w polskim społeczeństwie. Celem pracy było poznanie i przedstawienie, jak aktywność społeczna seniorów koreluje z ich poczuciem jakości życia. Analiza literatury przedmiotu obejmuje przedstawienie definicji starości jako procesu i stadium życia jednostki w ujęciu psychiczno-emocjonalnym, biologiczno-fizjologicznym, filozoficzno-historycznym, społecznym, a także pod względem szeroko rozumianej aktywności. Przeprowadzone badania empiryczne zostały opisane i przeanalizowane pod względem celu i przedmiotu badań. Do zgromadzenia danych została zastosowana technika odpowiedzi pisemnych – badania ankietowe. Natomiast narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Temat jest bardzo ważny w dzisiejszym starzejącym się społeczeństwie, a przeprowadzone badania nie wyczerpały go, ale zdecydowanie otworzyło go na dalszą analizę.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.authorHajnus, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:35:47Z
dc.date.available2020-07-27T15:35:47Z
dc.date.submitted2018-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogikąpl
dc.identifier.apddiploma-122996-175684pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227398
dc.languagepolpl
dc.subject.enActivity, elderly people, old age, quality of life, societypl
dc.subject.plAktywność, osoby starsze, starość, jakość życia, społeczeństwopl
dc.titleAktywność społeczna seniorów a ich poczucie jakości życiapl
dc.title.alternativeSocial activity of elderly people and their sense of quality of lifepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master’s dissertation “Social activity of elderly people and their sense of quality of life” undertakes the current topic of active elderly people in Polish society. The aim was to recognise and present the connection between social activity and sense of quality of life of elderly people. The analysis of the literature on the subject includes the presentation of the definition of old age as a process and a stage of life of the individual in terms of psycho-emotional, biological-physiological, philosophical-historical, social, and also in terms of widely understood activity. The empirical research was described and analysed in terms of the purpose and the aim of the dissertation. A written response technique – a questionnaire survey - was used to collect the research data and the survey tool was the questionnaire. The subject has great importance in today’s aging society and the research did not exhaust it but opened up for further analysis.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska, pod tytułem „Aktywność społeczna seniorów a ich poczucie jakości życia”, podejmuje aktualnego tematu aktywnych osób starszych w polskim społeczeństwie. Celem pracy było poznanie i przedstawienie, jak aktywność społeczna seniorów koreluje z ich poczuciem jakości życia. Analiza literatury przedmiotu obejmuje przedstawienie definicji starości jako procesu i stadium życia jednostki w ujęciu psychiczno-emocjonalnym, biologiczno-fizjologicznym, filozoficzno-historycznym, społecznym, a także pod względem szeroko rozumianej aktywności. Przeprowadzone badania empiryczne zostały opisane i przeanalizowane pod względem celu i przedmiotu badań. Do zgromadzenia danych została zastosowana technika odpowiedzi pisemnych – badania ankietowe. Natomiast narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Temat jest bardzo ważny w dzisiejszym starzejącym się społeczeństwie, a przeprowadzone badania nie wyczerpały go, ale zdecydowanie otworzyło go na dalszą analizę.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.authorpl
Hajnus, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:35:47Z
dc.date.available
2020-07-27T15:35:47Z
dc.date.submittedpl
2018-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką
dc.identifier.apdpl
diploma-122996-175684
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227398
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Activity, elderly people, old age, quality of life, society
dc.subject.plpl
Aktywność, osoby starsze, starość, jakość życia, społeczeństwo
dc.titlepl
Aktywność społeczna seniorów a ich poczucie jakości życia
dc.title.alternativepl
Social activity of elderly people and their sense of quality of life
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
122
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Poreba
8
Poznan
8
Krakow
7
Lublin
6
Wroclaw
6
Lodz
5
Ząbkowice Śląskie
5
Szczecin
4
Znin
4

No access

No Thumbnail Available