Analiza wskaźnikowa podstawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Komputronik S.A. w latach 2015-2019

master
dc.abstract.enThe aim of the research work is to demonstrate the usefulness of the ratio analysis in assessing the financial condition of the company on the example of Komputronik S.A. for the period from April 1, 2015 to March 31, 2020. The ratio analysis was carried out using the company's financial statements, which are published at the end of each reporting year. The financial situation of the company was presented on the basis of the interpretation of the results. This work has been divided into theoretical and research parts in order to better look at the phenomenon cited.The theoretical part explains the concepts and the subject of financial analysis. You can also find out what are the types and methods of applying such an analysis. This chapter also includes sources from which it is possible to obtain information necessary for the proper conduct of a study.In the practical part, attention is focused on the ratio analysis itself. Its essence and importance in accounting were presented. Then, its basic measures were characterized, and finally, the pyramidal analysis of the Du Pont model was explained.On the basis of the conducted research, the values of indicators such as financial liquidity, operability, debt level and enterprise profitability were determined. The Du Pont model was also used. Finally, the elements that influenced the level of these indicators and the recommendation for the analyzed enterprise were indicated.pl
dc.abstract.plCelem pracy badawczej jest wykazanie przydatności analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2020 r.. Analizę wskaźnikową przeprowadzono przy pomocy sprawozdań finansowych spółki, które publikowane są na koniec każdego roku bilansowego. Na podstawie interpretacji wyników przedstawiono sytuacje finansową firmy. Niniejsza praca została podzielona na część teoretyczną oraz badawczą w celu lepszego spojrzenia na przywoływane zjawisko.W części teoretycznej wyjaśniono pojęcia oraz przedmiot analizy finansowej. Można także dowiedzieć się jakie są rodzaje i metody stosowania takiej analizy. W tym rozdziale zawarto również źródła, z których da się uzyskać informację potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia badania.W części praktycznej uwagę skupiono na samej analizie wskaźnikowej. Przybliżono jej istotę oraz znaczenie w rachunkowości. Następnie scharakteryzowano jej podstawowe mierniki a na końcu wyjaśniono analizę piramidalną modelu Du Ponta.Na gruncie przeprowadzonych badań wyznaczono wartości wskaźników takich jak płynność finansowa, operacyjność, poziom zadłużenia i rentowność przedsiębiorstwa. Zastosowano również model Du Ponta. Na koniec wskazano elementy jakie miały wpływ na kształtowanie się poziomu tych wskaźników oraz rekomendację dla analizowanego przedsiębiorstwa.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorHoreczy, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2021-10-25T21:38:35Z
dc.date.available2021-10-25T21:38:35Z
dc.date.submitted2021-10-25pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-148046-279772pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281607
dc.languagepolpl
dc.subject.enbalance sheet, enterprise, financial analysis, index, profit and loss accountpl
dc.subject.planaliza finansowa, bilans, przedsiębiorstwo, rachunek zysków i strat, wskaźnikpl
dc.titleAnaliza wskaźnikowa podstawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Komputronik S.A. w latach 2015-2019pl
dc.title.alternativeRatio analysis as a foundation of the financial situation assessment, in the case of enterprise' Komputronik S.A. in 2015-2019pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the research work is to demonstrate the usefulness of the ratio analysis in assessing the financial condition of the company on the example of Komputronik S.A. for the period from April 1, 2015 to March 31, 2020. The ratio analysis was carried out using the company's financial statements, which are published at the end of each reporting year. The financial situation of the company was presented on the basis of the interpretation of the results. This work has been divided into theoretical and research parts in order to better look at the phenomenon cited.The theoretical part explains the concepts and the subject of financial analysis. You can also find out what are the types and methods of applying such an analysis. This chapter also includes sources from which it is possible to obtain information necessary for the proper conduct of a study.In the practical part, attention is focused on the ratio analysis itself. Its essence and importance in accounting were presented. Then, its basic measures were characterized, and finally, the pyramidal analysis of the Du Pont model was explained.On the basis of the conducted research, the values of indicators such as financial liquidity, operability, debt level and enterprise profitability were determined. The Du Pont model was also used. Finally, the elements that influenced the level of these indicators and the recommendation for the analyzed enterprise were indicated.
dc.abstract.plpl
Celem pracy badawczej jest wykazanie przydatności analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2020 r.. Analizę wskaźnikową przeprowadzono przy pomocy sprawozdań finansowych spółki, które publikowane są na koniec każdego roku bilansowego. Na podstawie interpretacji wyników przedstawiono sytuacje finansową firmy. Niniejsza praca została podzielona na część teoretyczną oraz badawczą w celu lepszego spojrzenia na przywoływane zjawisko.W części teoretycznej wyjaśniono pojęcia oraz przedmiot analizy finansowej. Można także dowiedzieć się jakie są rodzaje i metody stosowania takiej analizy. W tym rozdziale zawarto również źródła, z których da się uzyskać informację potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia badania.W części praktycznej uwagę skupiono na samej analizie wskaźnikowej. Przybliżono jej istotę oraz znaczenie w rachunkowości. Następnie scharakteryzowano jej podstawowe mierniki a na końcu wyjaśniono analizę piramidalną modelu Du Ponta.Na gruncie przeprowadzonych badań wyznaczono wartości wskaźników takich jak płynność finansowa, operacyjność, poziom zadłużenia i rentowność przedsiębiorstwa. Zastosowano również model Du Ponta. Na koniec wskazano elementy jakie miały wpływ na kształtowanie się poziomu tych wskaźników oraz rekomendację dla analizowanego przedsiębiorstwa.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Horeczy, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2021-10-25T21:38:35Z
dc.date.available
2021-10-25T21:38:35Z
dc.date.submittedpl
2021-10-25
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-148046-279772
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281607
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
balance sheet, enterprise, financial analysis, index, profit and loss account
dc.subject.plpl
analiza finansowa, bilans, przedsiębiorstwo, rachunek zysków i strat, wskaźnik
dc.titlepl
Analiza wskaźnikowa podstawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Komputronik S.A. w latach 2015-2019
dc.title.alternativepl
Ratio analysis as a foundation of the financial situation assessment, in the case of enterprise' Komputronik S.A. in 2015-2019
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Radom
3
Gdynia
2
Andrychów
1
Czeladź
1
Krakow
1
Lodz
1
Poznan
1
Reda
1
Stare Babice
1

No access

No Thumbnail Available