Narzędzia promocji i reklamy wydarzeń sportowych w Polsce na przykładzie skoków narciarskich

master
dc.abstract.enThe objective of this article is the analysis of the way of promoting and advertising sport events in Poland based on the example of ski jumping. The issues that have been examined are promotion, tools used for advertising sports and sponsorship. The theoretical basis of the study are the most important issues related to marketing in sport. The focus is on explaining definitions closely related to promotion and advertising in sport, the most important elements of public relations in sport, as well as mechanisms of sponsorship. The paper also characterizes the promotional tools used in ski jumping - the author has discussed the mechanisms of TV advertising, Internet advertising and sponsoring. The third chapter is devoted to the presentation of the results of empirical research: content analysis and visual analysis of publications on the profiles of Polish Ski Association, Kamil Stoch and three selected sponsors. Also presented are the results of surveys conducted among fans.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza sposobu promowania i reklamowania wydarzeń sportowych w Polsce na przykładzie skoków narciarskich. Zagadnienia, które zostały przebadane to promocja, narzędzia wykorzystywane do reklamowania sportu oraz sponsoring. Podstawę teoretyczną pracy stanowią najważniejsze zagadnienia związane z marketingiem w sporcie. Skupiono się na wyjaśnieniu definicji ściśle powiązanych z promocją i reklamą w sporcie, przytoczono najbardziej istotne elementy public relations w sporcie, a także mechanizmy działania sponsoringu. W pracy scharakteryzowano również narzędzia promocyjne wykorzystywane w skokach narciarskich – autorka omówiła mechanizmy działania reklamy telewizyjnej, reklamy internetowej oraz sponsoringu. Trzeci rozdział poświęcono przedstawieniu wyników badań empirycznych: analizie treści oraz analizie wizualnej publikacji zamieszczonych na profilach Polskiego Związku Narciarskiego, Kamila Stocha oraz trzech wybranych sponsorów. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kibiców.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorGóral, Annapl
dc.contributor.authorBąk, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.date.accessioned2022-06-29T21:40:40Z
dc.date.available2022-06-29T21:40:40Z
dc.date.submitted2022-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-157993-248248pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293765
dc.languagepolpl
dc.subject.ensports marketing, social media, brand creation, new media, communication.pl
dc.subject.plmarketing sportowy, media społecznościowe, budowanie wizerunku, nowe media, komunikacja.pl
dc.titleNarzędzia promocji i reklamy wydarzeń sportowych w Polsce na przykładzie skoków narciarskichpl
dc.title.alternativeTools for promotion and advertising of sports events in Poland based on the example of ski jumpingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this article is the analysis of the way of promoting and advertising sport events in Poland based on the example of ski jumping. The issues that have been examined are promotion, tools used for advertising sports and sponsorship. The theoretical basis of the study are the most important issues related to marketing in sport. The focus is on explaining definitions closely related to promotion and advertising in sport, the most important elements of public relations in sport, as well as mechanisms of sponsorship. The paper also characterizes the promotional tools used in ski jumping - the author has discussed the mechanisms of TV advertising, Internet advertising and sponsoring. The third chapter is devoted to the presentation of the results of empirical research: content analysis and visual analysis of publications on the profiles of Polish Ski Association, Kamil Stoch and three selected sponsors. Also presented are the results of surveys conducted among fans.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza sposobu promowania i reklamowania wydarzeń sportowych w Polsce na przykładzie skoków narciarskich. Zagadnienia, które zostały przebadane to promocja, narzędzia wykorzystywane do reklamowania sportu oraz sponsoring. Podstawę teoretyczną pracy stanowią najważniejsze zagadnienia związane z marketingiem w sporcie. Skupiono się na wyjaśnieniu definicji ściśle powiązanych z promocją i reklamą w sporcie, przytoczono najbardziej istotne elementy public relations w sporcie, a także mechanizmy działania sponsoringu. W pracy scharakteryzowano również narzędzia promocyjne wykorzystywane w skokach narciarskich – autorka omówiła mechanizmy działania reklamy telewizyjnej, reklamy internetowej oraz sponsoringu. Trzeci rozdział poświęcono przedstawieniu wyników badań empirycznych: analizie treści oraz analizie wizualnej publikacji zamieszczonych na profilach Polskiego Związku Narciarskiego, Kamila Stocha oraz trzech wybranych sponsorów. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kibiców.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Góral, Anna
dc.contributor.authorpl
Bąk, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.date.accessioned
2022-06-29T21:40:40Z
dc.date.available
2022-06-29T21:40:40Z
dc.date.submittedpl
2022-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-157993-248248
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293765
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sports marketing, social media, brand creation, new media, communication.
dc.subject.plpl
marketing sportowy, media społecznościowe, budowanie wizerunku, nowe media, komunikacja.
dc.titlepl
Narzędzia promocji i reklamy wydarzeń sportowych w Polsce na przykładzie skoków narciarskich
dc.title.alternativepl
Tools for promotion and advertising of sports events in Poland based on the example of ski jumping
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Poznan
3
Koszalin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections