Zachowania zdrowotne oraz poczucie własnej skuteczności studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki studiujących w Polsce : doniesienie wstępne

2017
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T00:09:26Z
dc.abstract.enMore and more people from different cultures come to Poland, choosing our country for living or learning. In Poland, more and more young Americans are studying. From the standpoint of broadly understood health care, it is very important to know their culture and habits that can influence health behaviors, as well as the approach to health, disease and treatment. The aim of the study was to learn about health behaviors as well as the sense of self-efficacy of students from the United States of America studying in Poland. The study was conducted by the diagnostic survey method, using the research tools in the form of the author’s questionnaire survey and the Scale of Generalized Efficacy by R. Schwarzer and M. Jerusalem. Statistical analysis was performed using Statistica 10.0, using the Pearson chi-square independence test. The study was attended by 58 students from the United States of America who studied in Krakow and Warsaw. Most of the students studied presented healthy behaviors in the form of: regular meals at the same times, number of hours over the course of the day, use of condoms. The most prevalent unhealthy behaviors for the majority of students were alcohol consumption, coffee drinking, “casual” sexual intercourse, and intercourse between meals. The majority of students studied were characterized by high levels of generalized self-efficacy. Self-efficacy has significantly differentiated such health behaviors as alcohol consumption, smoking, condom use, steroid use. Risky behaviors in the study group of students in the United States of America tend to undertake broader preventive actions.pl
dc.abstract.plDo Polski coraz częściej przybywają osoby odmiennych kultur, wybierając nasz kraj na miejsce do życia lub tylko nauki. W Polsce coraz częściej podejmują studia młodzi Amerykanie. Z punktu widzenia szeroko pojętej ochrony zdrowia bardzo ważne jest poznanie ich kultury i zwyczajów, które mogą mieć wpływ na zachowania zdrowotne, a także podejście do zdrowia, choroby oraz leczenia. Celem badań było poznanie zachowań zdrowotnych, a także poczucia własnej skuteczności studentów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, studiujących w Polsce. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystano narzędzia badawcze w postaci: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności autorstwa Schwarzera i Jerusalem. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pakietu Statistica 10.0, z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat Pearsona. W badaniu wzięło udział 58 studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy studiowali w Krakowie i Warszawie. Większość badanych studentów prezentowała zachowania prozdrowotne w postaci: regularnego spożywania posiłków o tych samych porach, liczby godzin przesypianych w ciągu doby, stosowania prezerwatyw. Zachowaniami antyzdrowotnymi dotyczącymi większości studentów były: spożywanie alkoholu, picie kawy, uprawianie "przygodnych" stosunków seksualnych, podjadanie między posiłkami. Badanych studentów w większości cechował wysoki poziom uogólnionej własnej skuteczności. Poziom samoskuteczności istotnie różnicował takie zachowania zdrowotne, jak: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, stosowanie prezerwatyw, przyjmowanie sterydów. Zachowania antyzdrowotne w badanej grupie studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki skłaniają do podjęcia szerszych działań profilaktycznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwapl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id85723
dc.contributor.authorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorMajda, Anna - 130794 pl
dc.contributor.authorJabłońska, Kingapl
dc.date.accession2020-05-11pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:18:58Z
dc.date.available2020-01-17T09:18:58Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical197-203pl
dc.description.points5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume25pl
dc.identifier.doi10.5603/PP.2017.0033pl
dc.identifier.eissn2299-8284pl
dc.identifier.issn1233-9989pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141652
dc.identifier.weblinkhttps://www.termedia.pl/Journal/-134/pdf-35699-1?filename=file-content-in-pdf.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enhealth behaviorpl
dc.subject.enself-efficacypl
dc.subject.enUnited States of Americapl
dc.subject.plzachowania zdrowotnepl
dc.subject.plsamoskutecznośćpl
dc.subject.plStany Zjednoczone Amerykipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZachowania zdrowotne oraz poczucie własnej skuteczności studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki studiujących w Polsce : doniesienie wstępnepl
dc.title.alternativeHealth behaviors and self-efficacy of students from the United States of America studying in Poland : preliminary reportpl
dc.title.journalProblemy Pielęgniarstwapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T00:09:26Z
dc.abstract.enpl
More and more people from different cultures come to Poland, choosing our country for living or learning. In Poland, more and more young Americans are studying. From the standpoint of broadly understood health care, it is very important to know their culture and habits that can influence health behaviors, as well as the approach to health, disease and treatment. The aim of the study was to learn about health behaviors as well as the sense of self-efficacy of students from the United States of America studying in Poland. The study was conducted by the diagnostic survey method, using the research tools in the form of the author’s questionnaire survey and the Scale of Generalized Efficacy by R. Schwarzer and M. Jerusalem. Statistical analysis was performed using Statistica 10.0, using the Pearson chi-square independence test. The study was attended by 58 students from the United States of America who studied in Krakow and Warsaw. Most of the students studied presented healthy behaviors in the form of: regular meals at the same times, number of hours over the course of the day, use of condoms. The most prevalent unhealthy behaviors for the majority of students were alcohol consumption, coffee drinking, “casual” sexual intercourse, and intercourse between meals. The majority of students studied were characterized by high levels of generalized self-efficacy. Self-efficacy has significantly differentiated such health behaviors as alcohol consumption, smoking, condom use, steroid use. Risky behaviors in the study group of students in the United States of America tend to undertake broader preventive actions.
dc.abstract.plpl
Do Polski coraz częściej przybywają osoby odmiennych kultur, wybierając nasz kraj na miejsce do życia lub tylko nauki. W Polsce coraz częściej podejmują studia młodzi Amerykanie. Z punktu widzenia szeroko pojętej ochrony zdrowia bardzo ważne jest poznanie ich kultury i zwyczajów, które mogą mieć wpływ na zachowania zdrowotne, a także podejście do zdrowia, choroby oraz leczenia. Celem badań było poznanie zachowań zdrowotnych, a także poczucia własnej skuteczności studentów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, studiujących w Polsce. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystano narzędzia badawcze w postaci: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności autorstwa Schwarzera i Jerusalem. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pakietu Statistica 10.0, z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat Pearsona. W badaniu wzięło udział 58 studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy studiowali w Krakowie i Warszawie. Większość badanych studentów prezentowała zachowania prozdrowotne w postaci: regularnego spożywania posiłków o tych samych porach, liczby godzin przesypianych w ciągu doby, stosowania prezerwatyw. Zachowaniami antyzdrowotnymi dotyczącymi większości studentów były: spożywanie alkoholu, picie kawy, uprawianie "przygodnych" stosunków seksualnych, podjadanie między posiłkami. Badanych studentów w większości cechował wysoki poziom uogólnionej własnej skuteczności. Poziom samoskuteczności istotnie różnicował takie zachowania zdrowotne, jak: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, stosowanie prezerwatyw, przyjmowanie sterydów. Zachowania antyzdrowotne w badanej grupie studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki skłaniają do podjęcia szerszych działań profilaktycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
85723
dc.contributor.authorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Majda, Anna - 130794
dc.contributor.authorpl
Jabłońska, Kinga
dc.date.accessionpl
2020-05-11
dc.date.accessioned
2020-01-17T09:18:58Z
dc.date.available
2020-01-17T09:18:58Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
197-203
dc.description.pointspl
5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
25
dc.identifier.doipl
10.5603/PP.2017.0033
dc.identifier.eissnpl
2299-8284
dc.identifier.issnpl
1233-9989
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141652
dc.identifier.weblinkpl
https://www.termedia.pl/Journal/-134/pdf-35699-1?filename=file-content-in-pdf.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
health behavior
dc.subject.enpl
self-efficacy
dc.subject.enpl
United States of America
dc.subject.plpl
zachowania zdrowotne
dc.subject.plpl
samoskuteczność
dc.subject.plpl
Stany Zjednoczone Ameryki
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zachowania zdrowotne oraz poczucie własnej skuteczności studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki studiujących w Polsce : doniesienie wstępne
dc.title.alternativepl
Health behaviors and self-efficacy of students from the United States of America studying in Poland : preliminary report
dc.title.journalpl
Problemy Pielęgniarstwa
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Chandler
2
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bezrzecze
1
Des Moines
1
Elblag
1
Gorno
1
Kazmierz
1
Downloads
jablonska_et-al_zachowania_zdrowotne_oraz_poczucie_2017.pdf
2
jablonska_et-al_zachowania_zdrowotne_oraz_poczucie_2017.odt
1