DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO CECHINI SP.J

licenciate
dc.abstract.enThe paper work below presents analyze of marketing policy in a trade-service company, Cechinii SP. In this BA thesis has been shown the general characteristic of marketing actions and ways of promotion used in trade and service companies.Work is an analysis, is based on key literature, thematic books and online sources of current information. The work consists of three chapters. The first chapter discusses the promotion as an instrument of marketing services, marketing services specifications, promotional activities in marketing and promotional activities planning in the context of marketing services. The second section contains characterization of promotional instruments used by retail and service businesses CechiniThe final chapter presents the promotional activities carried out in the company Cechinii SP.J and individual research. The analysis carried out show what type of promotional instruments are used by marketing department of Cechinii company and what are the final effects.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiona została ogólna charakterystyka działań promocyjnych oraz instrumentów promocji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie handlowo i usługowym Cechinii. Praca ma charakter analityczny, powstała oparciu o książki naukowe i tematyczne oraz internetowe źródła bieżących informacji. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiona została promocja, jako instrument marketingu usług, Specyfikacja marketing usług, działania promocyjna w marketingu oraz planowanie działań promocyjnych w kontekście marketingu usług. Drugi rozdział zawiera charakterystykę instrumentów promocyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa handlowo-usługowe CechiniiRozdział ostatni przedstawia działania promocyjne realizowane w firmie Cechinii SP.J i badania własne. Przeprowadzona analiza ukazuje, jakie instrumenty promocyjny wykorzystuje dział marketingu firmie Cechinii oraz jakie są tego efekty.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorQuipaca, Edgarpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:35:46Z
dc.date.available2020-07-24T10:35:46Z
dc.date.submitted2012-09-18pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-69328-122850pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182488
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdvertising - Company - Management - Promotion - Promotional activitiespl
dc.subject.plDziałania promocyjne - Promocja - przedsiębiorstwo - Reklama - zarządzaniepl
dc.titleDZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO CECHINI SP.Jpl
dc.title.alternativePromotional activities for example retail and service businesses Cechinii SP.Jpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper work below presents analyze of marketing policy in a trade-service company, Cechinii SP. In this BA thesis has been shown the general characteristic of marketing actions and ways of promotion used in trade and service companies.Work is an analysis, is based on key literature, thematic books and online sources of current information. The work consists of three chapters. The first chapter discusses the promotion as an instrument of marketing services, marketing services specifications, promotional activities in marketing and promotional activities planning in the context of marketing services. The second section contains characterization of promotional instruments used by retail and service businesses CechiniThe final chapter presents the promotional activities carried out in the company Cechinii SP.J and individual research. The analysis carried out show what type of promotional instruments are used by marketing department of Cechinii company and what are the final effects.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiona została ogólna charakterystyka działań promocyjnych oraz instrumentów promocji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie handlowo i usługowym Cechinii. Praca ma charakter analityczny, powstała oparciu o książki naukowe i tematyczne oraz internetowe źródła bieżących informacji. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiona została promocja, jako instrument marketingu usług, Specyfikacja marketing usług, działania promocyjna w marketingu oraz planowanie działań promocyjnych w kontekście marketingu usług. Drugi rozdział zawiera charakterystykę instrumentów promocyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa handlowo-usługowe CechiniiRozdział ostatni przedstawia działania promocyjne realizowane w firmie Cechinii SP.J i badania własne. Przeprowadzona analiza ukazuje, jakie instrumenty promocyjny wykorzystuje dział marketingu firmie Cechinii oraz jakie są tego efekty.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Quipaca, Edgar
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:35:46Z
dc.date.available
2020-07-24T10:35:46Z
dc.date.submittedpl
2012-09-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-69328-122850
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182488
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Advertising - Company - Management - Promotion - Promotional activities
dc.subject.plpl
Działania promocyjne - Promocja - przedsiębiorstwo - Reklama - zarządzanie
dc.titlepl
DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO CECHINI SP.J
dc.title.alternativepl
Promotional activities for example retail and service businesses Cechinii SP.J
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Lodz
1
Lublin
1
Rzeszów
1
Sosnowiec
1
Stargard
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available