ANALYSIS OF THE LANGUAGE OF TEENAGERS ON THE BASIS OF THE SERIES THIRTEEN REASONS WHY

licenciate
dc.abstract.enThis bachelor's thesis titled "Analysis of the language of teenagers on the basis of the series Thirteen Reasons Why" presents an analysis of the dialogues of the popular among youth series, which is characterized by the presence of the language of teenagers. The premise of the work is to analyse the dialogues of the characters. In addition, the work proves that the language of teenagers has characteristic lexical and grammatical features, which despite generational changes persist in the language of teenagers. The topics of teenage conversations can be included in the following categories: romance, sex, body, school, partying, alcohol, drugs, and secrets. The most important lexical feature is the use of slang. It is popular to use bad language and words to replace other expressions in statements that are also informal. The grammatical features of teen language are the frequent use of words or phrases whose main function is to maintain conversation or to use words that strengthen the message. In the statements of teenagers, there are also deviations from the standard language. The analysis of the dialogue points that these features are also visible in the statements of the characters of the series, although most of the research on the language of teenagers has been conducted one generation before the production of the series. Based on the series, a new trend is also observed, i.e. more frequent use of bad language among girls and quickening of communication between teenagers via the Internet and social media.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka o tytule „Analiza języka nastolatków na podstawie serialu Trzynaście Powodów” przedstawia analizę dialogów popularnego wśród młodzieży serialu, który cechuje się obecnością języka nastolatków. Założeniem pracy jest analiza dialogów bohaterów. Ponadto praca dowodzi, iż język nastolatków posiada charakterystyczne cechy leksykalne oraz gramatyczne, które mimo zmian pokoleniowych utrzymują się w języku młodzieży. Tematyka rozmów, których uczestnikami są nastolatkowie może zostać ujęta w następujących kategoriach: romans, seks, ciało, szkoła, imprezowanie, alkohol, narkotyki, tajemnice i sekrety. Wśród cech leksykalnych języka młodzieży najważniejszą stanowi użycie slangu, czyli nieoficjalnego słownictwa. Popularne jest użycie wulgaryzmów oraz słów zastępujących inne wyrażenia w wypowiedzi, które także są nieformalne. Gramatyczne cechy języka nastolatków to częste użycie słów lub wyrażeń, których główną funkcją jest utrzymanie rozmowy lub użycie słów wzmacniających komunikat. W wypowiedziach nastolatków można też zaobserwować odstępstwa od standardowej odmiany języka. Analiza dialogów ukazuje, że cechy te są widoczne również w wypowiedziach bohaterów serialu, mimo iż większość badań nad językiem nastolatków przebiegała o jedno pokolenie przed powstaniem serialu. Na podstawie serialu obserwuje się też nową tendencję, czyli częstsze użycie wulgaryzmów wśród dziewcząt oraz przyspieszenie zachodzenia komunikacji między nastolatkami za pomocą Internetu i mediów społecznościowych.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTereszkiewicz, Anna - 142858 pl
dc.contributor.authorBednarczyk, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerTereszkiewicz, Anna - 142858 pl
dc.contributor.reviewerUrban, Mateuszpl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:17:10Z
dc.date.available2020-10-21T19:17:10Z
dc.date.submitted2020-09-14pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-145064-244973pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250212
dc.languageengpl
dc.subject.ensociolects; biolects; genderlects; language of teenagers; girl and boy languagepl
dc.subject.plsocjolekty; biolekty; język i płeć; język nastolatków; język dziewcząt; język chłopcówpl
dc.titleANALYSIS OF THE LANGUAGE OF TEENAGERS ON THE BASIS OF THE SERIES THIRTEEN REASONS WHYpl
dc.title.alternativeANALIZA JĘZYKA NASTOLATKÓW NA PODSTAWIE SERIALU TRZYNAŚCIE POWODÓWpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This bachelor's thesis titled "Analysis of the language of teenagers on the basis of the series Thirteen Reasons Why" presents an analysis of the dialogues of the popular among youth series, which is characterized by the presence of the language of teenagers. The premise of the work is to analyse the dialogues of the characters. In addition, the work proves that the language of teenagers has characteristic lexical and grammatical features, which despite generational changes persist in the language of teenagers. The topics of teenage conversations can be included in the following categories: romance, sex, body, school, partying, alcohol, drugs, and secrets. The most important lexical feature is the use of slang. It is popular to use bad language and words to replace other expressions in statements that are also informal. The grammatical features of teen language are the frequent use of words or phrases whose main function is to maintain conversation or to use words that strengthen the message. In the statements of teenagers, there are also deviations from the standard language. The analysis of the dialogue points that these features are also visible in the statements of the characters of the series, although most of the research on the language of teenagers has been conducted one generation before the production of the series. Based on the series, a new trend is also observed, i.e. more frequent use of bad language among girls and quickening of communication between teenagers via the Internet and social media.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka o tytule „Analiza języka nastolatków na podstawie serialu Trzynaście Powodów” przedstawia analizę dialogów popularnego wśród młodzieży serialu, który cechuje się obecnością języka nastolatków. Założeniem pracy jest analiza dialogów bohaterów. Ponadto praca dowodzi, iż język nastolatków posiada charakterystyczne cechy leksykalne oraz gramatyczne, które mimo zmian pokoleniowych utrzymują się w języku młodzieży. Tematyka rozmów, których uczestnikami są nastolatkowie może zostać ujęta w następujących kategoriach: romans, seks, ciało, szkoła, imprezowanie, alkohol, narkotyki, tajemnice i sekrety. Wśród cech leksykalnych języka młodzieży najważniejszą stanowi użycie slangu, czyli nieoficjalnego słownictwa. Popularne jest użycie wulgaryzmów oraz słów zastępujących inne wyrażenia w wypowiedzi, które także są nieformalne. Gramatyczne cechy języka nastolatków to częste użycie słów lub wyrażeń, których główną funkcją jest utrzymanie rozmowy lub użycie słów wzmacniających komunikat. W wypowiedziach nastolatków można też zaobserwować odstępstwa od standardowej odmiany języka. Analiza dialogów ukazuje, że cechy te są widoczne również w wypowiedziach bohaterów serialu, mimo iż większość badań nad językiem nastolatków przebiegała o jedno pokolenie przed powstaniem serialu. Na podstawie serialu obserwuje się też nową tendencję, czyli częstsze użycie wulgaryzmów wśród dziewcząt oraz przyspieszenie zachodzenia komunikacji między nastolatkami za pomocą Internetu i mediów społecznościowych.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Tereszkiewicz, Anna - 142858
dc.contributor.authorpl
Bednarczyk, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Tereszkiewicz, Anna - 142858
dc.contributor.reviewerpl
Urban, Mateusz
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:17:10Z
dc.date.available
2020-10-21T19:17:10Z
dc.date.submittedpl
2020-09-14
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-145064-244973
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250212
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
sociolects; biolects; genderlects; language of teenagers; girl and boy language
dc.subject.plpl
socjolekty; biolekty; język i płeć; język nastolatków; język dziewcząt; język chłopców
dc.titlepl
ANALYSIS OF THE LANGUAGE OF TEENAGERS ON THE BASIS OF THE SERIES THIRTEEN REASONS WHY
dc.title.alternativepl
ANALIZA JĘZYKA NASTOLATKÓW NA PODSTAWIE SERIALU TRZYNAŚCIE POWODÓW
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Poznan
6
Katowice
4
Warsaw
4
Wroclaw
2
Boardman
1
Cavite City
1
Dublin
1
Koszalin
1
Krakow
1
Lancaster
1

No access

No Thumbnail Available