Postawy pielęgniarek wobec bezpieczeństwa pacjentów pediatrycznych.

master
dc.abstract.enIntroduction. Currently, the issue of patient safety is being discussed more and more frequently. It is considered very important in modern care. The role of nurses in this aspect is important, because they have direct contact with the patient. Children are particularly vulnerable due to their different physiology, age and body weight. Therefore, it is important to assess the safety attitudes of nurses working with paediatric patients. Objective. Assessment of nurses’ attitudes towards the safety of paediatric patients and understanding the relationship between teamwork, age, gender, work experience, education, and patient safety. Material and methods. The study used the method of diagnostic survey. The research techniques used include a survey. The questionnaire was used: Safety Attitudes Questionnaire– Short Polish Version SAQ-SF PL and the original questionnaire of the survey. Results. The surveyed nurses obtained an average of 61.17 points in terms of teamwork climate (TC), 62.28 points in terms of safety climate (SC), 64.03 points in terms of job satisfaction (JS), 65.27 points in terms of stress recognition (SR), 54.76 points in perception of manegement (PM), 53.15 points in terms of working conditions (WC). Less than 45% of nurses positively assessed the above areas. Conclusions. Cooperation in the therapeutic team had a positive impact on the attitudes of nurses. Fatigue and inadequate weekly working hours do not contribute to the assessment of the safety climate. The level of satisfaction of nurses working with paediatric patients is relatively low. The management staff, including the hospital management, influences the assessment of the safety climate. Gender and age have not been shown to have a significant statistical relationship with safety attitudes. Nurses with less seniority rated the teamwork atmosphere worse than the others, and nurses with a master’s degree rated the following areas: teamwork climate (TC), job satisfaction (JS), perception of manegement (PM) and working conditions (WC).pl
dc.abstract.plWstęp. Obecnie temat bezpieczeństwa pacjentów jest coraz częściej poruszany. Uznany jest za bardzo ważny we współczesnej opiece. Istotna jest rola pielęgniarek w tym aspekcie, gdyż to one mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Szczególnie narażone są dzieci ze względu na ich odmienną fizjologię, wiek i masę ciała. Dlatego ważna jest ocena postaw bezpieczeństwa pielęgniarek pracujących z pacjentami pediatrycznymi. Cel pracy. Ocena postaw pielęgniarek wobec bezpieczeństwa pacjentów pediatrycznych. oraz związku między współpracą w zespole, wieku, płci, stażu pracy i wykształceniem, a bezpieczeństwem pacjentów. Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Do wykorzystanych technik badawczych należy ankieta. Użyto kwestionariusza ankiety: Kwestionariusz Postaw Wobec Bezpieczeństwa – Skrócona Polska Wersja – SAQ-SF PL oraz autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Badane pielęgniarki uzyskały średnio 61,17 pkt w zakresie klimatu pracy zespołowej (TC), 62,28 pkt w zakresie klimatu bezpieczeństwa (SC), 64,03 pkt w zakresie satysfakcji z pracy (JS), 65,27 w zakresie rozpoznania stresu (SR), 54,76 pkt w zakresie oceny kadry zarządzającej (PM) i 53,15 pkt w zakresie warunków pracy (WC). Mniej niż 45% pielęgniarek pozytywnie oceniło powyższe obszary. Wnioski. Współpraca w zespole terapeutycznym miała pozytywny wpływ na oceny postaw pielęgniarek. Zmęczenie i nieodpowiednia ilość godzin pracy w tygodniu nie przyczyniają się do oceny klimatu bezpieczeństwa. Poziom zadowolenia pielęgniarek pracujących z pacjentami pediatrycznymi jest stosunkowo niski. Kadra zarządzająca w tym dyrekcja szpitala wpływa na ocenę klimatu bezpieczeństwa. Nie wykazano, aby płeć i wiek miały istotnie statystyczny związek z postawami bezpieczeństwa. Pielęgniarki z niższym stażem pracy gorzej oceniały klimat pracy zespołowej od pozostałych, a pielęgniarki z tytułem magistra wyżej oceniały obszary: klimat pracy zespołowej (TC), satysfakcję z pracy (JS), ocenę kadry zarządzającej (PM) oraz warunki pracy (WC).pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorBylica, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerKruszecka-Krówka, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2023-09-22T21:34:25Z
dc.date.available2023-09-22T21:34:25Z
dc.date.submitted2023-09-22pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-166896-260633pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319613
dc.languagepolpl
dc.subject.enSafety, paediatric patients, nurses attitudes, SAQ-SFpl
dc.subject.plBezpieczeństwo, pacjenci pediatryczni, postawy pielęgniarek, SAQ-SFpl
dc.titlePostawy pielęgniarek wobec bezpieczeństwa pacjentów pediatrycznych.pl
dc.title.alternativeNurses' attitudes towards the safety of paediatric patients.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Currently, the issue of patient safety is being discussed more and more frequently. It is considered very important in modern care. The role of nurses in this aspect is important, because they have direct contact with the patient. Children are particularly vulnerable due to their different physiology, age and body weight. Therefore, it is important to assess the safety attitudes of nurses working with paediatric patients. Objective. Assessment of nurses’ attitudes towards the safety of paediatric patients and understanding the relationship between teamwork, age, gender, work experience, education, and patient safety. Material and methods. The study used the method of diagnostic survey. The research techniques used include a survey. The questionnaire was used: Safety Attitudes Questionnaire– Short Polish Version SAQ-SF PL and the original questionnaire of the survey. Results. The surveyed nurses obtained an average of 61.17 points in terms of teamwork climate (TC), 62.28 points in terms of safety climate (SC), 64.03 points in terms of job satisfaction (JS), 65.27 points in terms of stress recognition (SR), 54.76 points in perception of manegement (PM), 53.15 points in terms of working conditions (WC). Less than 45% of nurses positively assessed the above areas. Conclusions. Cooperation in the therapeutic team had a positive impact on the attitudes of nurses. Fatigue and inadequate weekly working hours do not contribute to the assessment of the safety climate. The level of satisfaction of nurses working with paediatric patients is relatively low. The management staff, including the hospital management, influences the assessment of the safety climate. Gender and age have not been shown to have a significant statistical relationship with safety attitudes. Nurses with less seniority rated the teamwork atmosphere worse than the others, and nurses with a master’s degree rated the following areas: teamwork climate (TC), job satisfaction (JS), perception of manegement (PM) and working conditions (WC).
dc.abstract.plpl
Wstęp. Obecnie temat bezpieczeństwa pacjentów jest coraz częściej poruszany. Uznany jest za bardzo ważny we współczesnej opiece. Istotna jest rola pielęgniarek w tym aspekcie, gdyż to one mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Szczególnie narażone są dzieci ze względu na ich odmienną fizjologię, wiek i masę ciała. Dlatego ważna jest ocena postaw bezpieczeństwa pielęgniarek pracujących z pacjentami pediatrycznymi. Cel pracy. Ocena postaw pielęgniarek wobec bezpieczeństwa pacjentów pediatrycznych. oraz związku między współpracą w zespole, wieku, płci, stażu pracy i wykształceniem, a bezpieczeństwem pacjentów. Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Do wykorzystanych technik badawczych należy ankieta. Użyto kwestionariusza ankiety: Kwestionariusz Postaw Wobec Bezpieczeństwa – Skrócona Polska Wersja – SAQ-SF PL oraz autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Badane pielęgniarki uzyskały średnio 61,17 pkt w zakresie klimatu pracy zespołowej (TC), 62,28 pkt w zakresie klimatu bezpieczeństwa (SC), 64,03 pkt w zakresie satysfakcji z pracy (JS), 65,27 w zakresie rozpoznania stresu (SR), 54,76 pkt w zakresie oceny kadry zarządzającej (PM) i 53,15 pkt w zakresie warunków pracy (WC). Mniej niż 45% pielęgniarek pozytywnie oceniło powyższe obszary. Wnioski. Współpraca w zespole terapeutycznym miała pozytywny wpływ na oceny postaw pielęgniarek. Zmęczenie i nieodpowiednia ilość godzin pracy w tygodniu nie przyczyniają się do oceny klimatu bezpieczeństwa. Poziom zadowolenia pielęgniarek pracujących z pacjentami pediatrycznymi jest stosunkowo niski. Kadra zarządzająca w tym dyrekcja szpitala wpływa na ocenę klimatu bezpieczeństwa. Nie wykazano, aby płeć i wiek miały istotnie statystyczny związek z postawami bezpieczeństwa. Pielęgniarki z niższym stażem pracy gorzej oceniały klimat pracy zespołowej od pozostałych, a pielęgniarki z tytułem magistra wyżej oceniały obszary: klimat pracy zespołowej (TC), satysfakcję z pracy (JS), ocenę kadry zarządzającej (PM) oraz warunki pracy (WC).
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Bylica, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Kruszecka-Krówka, Agnieszka
dc.date.accessioned
2023-09-22T21:34:25Z
dc.date.available
2023-09-22T21:34:25Z
dc.date.submittedpl
2023-09-22
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166896-260633
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319613
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Safety, paediatric patients, nurses attitudes, SAQ-SF
dc.subject.plpl
Bezpieczeństwo, pacjenci pediatryczni, postawy pielęgniarek, SAQ-SF
dc.titlepl
Postawy pielęgniarek wobec bezpieczeństwa pacjentów pediatrycznych.
dc.title.alternativepl
Nurses' attitudes towards the safety of paediatric patients.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Otwock
2
Warsaw
2
Wolin
2
Gmina Bolków
1
Poznan
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available
Collections