Józef Czechowicz i Bohdan Ihor Antonycz - konstrukcja wyobraźni poetyckiej

master
dc.abstract.enThe purpose of thesis is to present the similarities and differences in the construction of the poetic imagination of Bohdan Ihor Antonych and Joseph Czechowicz. The work consists of four chapters, each dedicated to a different theme, however, remaining in close connection with the other. Each chapter presents two poems, which illustrates the particular problem. Poetry of Czechowicz and Antonych has been read through the prism of combining artistic imagination of writers, based on the specific spirituality, founded on an intimate connection between man and nature with the numerous references to tradition. Both Czechowicz and Antonych write about relationships with nature and while staying connected to the roots of culture, create their own mythological system, a kind of “poetic religion” which becomes the basis of their views on the whole world. Both authors present a type of spirituality which remains a psychic structure described by Eliade's "religious man." Rooting in the culture of the province, upbringing in contact with nature and living folklore, for Czechowicz and Antonych resulted in seeing the world as a reality based on oppositions, with a visible duality phenomena.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu przedstawienie podobieństw i różnic w zakresie konstrukcji wyobraźni poetyckiej Bohdana Ihora Antonycza oraz Józefa Czechowicza. W kolejnych rozdziałach nakreślone zostają najistotniejsze spośród poruszanych przez twórców problemów, ukazujące złożoność światopoglądu poetów. Praca składa się z czterech rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu, naświetla nowy problem, pozostający jednak w ścisłym związku z pozostałymi. Jako że nie sposób mówić o zjawiskach tak ważnych jak kwestia przemijania czy miłości w oderwaniu od innych aspektów ludzkiej duchowości, poruszane w pracy wątki zazębiają się, uzupełniając się nawzajem i tworząc kompleksowy obraz relacji człowieka z kosmosem przedstawionych w poezji Antonycza i Czechowicza. W każdym rozdziale prezentowane są dwa utwory, będące poetycką ilustracją danego tematu. Na podstawie interpretacji wybranych wierszy ukazane zostaje podejście artystów do określonych kwestii, wyszczególnione cechy łączące ich wizje świata oraz elementy indywidualne, charakterystyczne dla każdego z twórców. Poezja Czechowicza i Antonycza zostaje odczytywana przez pryzmat łączącej obu pisarzy konstrukcji wyobraźni artystycznej, opartej na specyficznej duchowości, bazującej na poczuciu ścisłej więzi człowieka z naturą i licznych odniesieniach do tradycji. Zarówno Czechowicz jak i Antonycz, mówiąc o relacjach z przyrodą i nawiązując do korzeni kultury, tworzą własny system mitologiczny, swoistą religię poezji, która staje się podstawą ich poglądów na całość świata. Obaj twórcy prezentują typ uduchowienia przypominający strukturę psychiczną opisywanego przez Eliadego „człowieka religijnego” . Zakorzenienie w kulturze prowincji, wychowanie w kontakcie z naturą i żywym folklorem, w przypadku Czechowicza i Antonycza zaowocowało widzeniem świata jako rzeczywistości opartej na opozycjach, z wyraźnie zaznaczoną podwójnością zjawisk.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorBalbus, Stanisław - 127171 pl
dc.contributor.authorOskierko, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerBalbus, Stanisław - 127171 pl
dc.contributor.reviewerJuszczyk, Andrzej - 128568 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:10:51Z
dc.date.available2020-07-24T16:10:51Z
dc.date.submitted2013-07-01pl
dc.fieldofstudykomparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-74820-95629pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187644
dc.languagepolpl
dc.subject.enczechowicz, antonych, poetic imaginationpl
dc.subject.plczechowicz, antonycz, wyobraźnia poetycka,pl
dc.titleJózef Czechowicz i Bohdan Ihor Antonycz - konstrukcja wyobraźni poetyckiejpl
dc.title.alternativeJózef Czechowicz and Bohdan Ihor Antonycz – the structure of poetic imaginationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of thesis is to present the similarities and differences in the construction of the poetic imagination of Bohdan Ihor Antonych and Joseph Czechowicz. The work consists of four chapters, each dedicated to a different theme, however, remaining in close connection with the other. Each chapter presents two poems, which illustrates the particular problem. Poetry of Czechowicz and Antonych has been read through the prism of combining artistic imagination of writers, based on the specific spirituality, founded on an intimate connection between man and nature with the numerous references to tradition. Both Czechowicz and Antonych write about relationships with nature and while staying connected to the roots of culture, create their own mythological system, a kind of “poetic religion” which becomes the basis of their views on the whole world. Both authors present a type of spirituality which remains a psychic structure described by Eliade's "religious man." Rooting in the culture of the province, upbringing in contact with nature and living folklore, for Czechowicz and Antonych resulted in seeing the world as a reality based on oppositions, with a visible duality phenomena.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu przedstawienie podobieństw i różnic w zakresie konstrukcji wyobraźni poetyckiej Bohdana Ihora Antonycza oraz Józefa Czechowicza. W kolejnych rozdziałach nakreślone zostają najistotniejsze spośród poruszanych przez twórców problemów, ukazujące złożoność światopoglądu poetów. Praca składa się z czterech rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu, naświetla nowy problem, pozostający jednak w ścisłym związku z pozostałymi. Jako że nie sposób mówić o zjawiskach tak ważnych jak kwestia przemijania czy miłości w oderwaniu od innych aspektów ludzkiej duchowości, poruszane w pracy wątki zazębiają się, uzupełniając się nawzajem i tworząc kompleksowy obraz relacji człowieka z kosmosem przedstawionych w poezji Antonycza i Czechowicza. W każdym rozdziale prezentowane są dwa utwory, będące poetycką ilustracją danego tematu. Na podstawie interpretacji wybranych wierszy ukazane zostaje podejście artystów do określonych kwestii, wyszczególnione cechy łączące ich wizje świata oraz elementy indywidualne, charakterystyczne dla każdego z twórców. Poezja Czechowicza i Antonycza zostaje odczytywana przez pryzmat łączącej obu pisarzy konstrukcji wyobraźni artystycznej, opartej na specyficznej duchowości, bazującej na poczuciu ścisłej więzi człowieka z naturą i licznych odniesieniach do tradycji. Zarówno Czechowicz jak i Antonycz, mówiąc o relacjach z przyrodą i nawiązując do korzeni kultury, tworzą własny system mitologiczny, swoistą religię poezji, która staje się podstawą ich poglądów na całość świata. Obaj twórcy prezentują typ uduchowienia przypominający strukturę psychiczną opisywanego przez Eliadego „człowieka religijnego” . Zakorzenienie w kulturze prowincji, wychowanie w kontakcie z naturą i żywym folklorem, w przypadku Czechowicza i Antonycza zaowocowało widzeniem świata jako rzeczywistości opartej na opozycjach, z wyraźnie zaznaczoną podwójnością zjawisk.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Balbus, Stanisław - 127171
dc.contributor.authorpl
Oskierko, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Balbus, Stanisław - 127171
dc.contributor.reviewerpl
Juszczyk, Andrzej - 128568
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:10:51Z
dc.date.available
2020-07-24T16:10:51Z
dc.date.submittedpl
2013-07-01
dc.fieldofstudypl
komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-74820-95629
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187644
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
czechowicz, antonych, poetic imagination
dc.subject.plpl
czechowicz, antonycz, wyobraźnia poetycka,
dc.titlepl
Józef Czechowicz i Bohdan Ihor Antonycz - konstrukcja wyobraźni poetyckiej
dc.title.alternativepl
Józef Czechowicz and Bohdan Ihor Antonycz – the structure of poetic imagination
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available