Analiza fitochemiczna ardizji karbowanej

master
dc.abstract.enArdisia crenata Sims is a plant used in Eastern traditional medicinal systems. It is a natural source of phenolic compounds, including flavonoids, phenolic acids, and quinones. Among them, rapanone, a representative of benzoquinones, can be distinguished. It exhibits promising biological properties, however, a comprehensive pharmacological characterization requires further scientific research. To achieve it, the availability of a pure compound is crucial. In case of a plant-derived substance its content in the obtained extract is one of the main factors determining the amount that can be isolated.The aim of this study was to select the optimal extraction conditions for rapanone from the leaves of Ardisia crenata. Furthermore, it was planned to verify the presence of selected polyphenolic compounds in leaves, flowers, and fruits, and then, the conditions to obtain extracts with their highest possible contents from leaves and flowers were determined.As part of the experiment, two techniques were compared: ultrasound-assisted extraction (UAE) and maceration with periodic shaking (ME), and the impact of parameters such as solvent type and extraction time on the extraction efficiency was investigated. The results of the study suggest that ethyl acetate is a better extractant for rapanone than ethanol. The extraction efficiency of rapanone was similar for both techniques, with the UAE characterized by a shorter duration of the process, while maceration required lower electrical energy input. Extracts prepared under these conditions were characterized by a high rapanone content, reaching nearly 50% in some samples. Furthermore, for the first time the presence of chlorogenic acid, quercetin, and isoquercitrin was determined in flowers. The highest content of chlorogenic acid and quercetin was obtained for the ethanol extracts, while the highest content of isoquercitrin was observed in the aqueous extracts.pl
dc.abstract.plArdisia crenata Sims (ardizja karbowana) jest rośliną wykorzystywaną w dalekowschodnich tradycyjnych systemach leczniczych. Stanowi naturalne źródło związków fenolowych, do których zalicza się flawonoidy, fenolokwasy czy chinony. Wśród nich wyróżnić można rapanon, reprezentujący grupę benzochinonów. Wykazuje on obiecujące właściwości biologiczne, niemniej jednak pełna charakterystyka farmakologiczna wymaga przeprowadzenia dalszych badań naukowych. Do tego kluczowa jest dostępność czystego związku, a jednym z istotnych czynników, determinujących ilość substancji, jaką można wyizolować z materiału roślinnego, jest jej zawartość w ekstrakcie.Niniejsza praca miała na celu dobór optymalnych warunków ekstrakcji rapanonu z liści ardizji karbowanej. Ponadto zaplanowano wstępne zweryfikowanie obecności wybranych związków polifenolowych w liściach, kwiatach i owocach oraz określenie warunków pozyskania wyciągów o możliwie najwyższej ich zawartości dla liści i kwiatów.W ramach eksperymentu porównano dwie techniki: ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE) i macerację z okresowym wytrząsaniem (ME) oraz zbadano wpływ na wydajność procesu czynników, takich jak rodzaj rozpuszczalnika i czas ekstrakcji.Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że octan etylu jest lepszym ekstrahentem dla rapanonu niż etanol. Wydajność ekstrakcji rapanonu była zbliżona dla obu technik, przy czym ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami cechowała się krótszym czasem prowadzenia procesu, natomiast maceracja niższym nakładem energii elektrycznej. Wyciągi przygotowane w tych warunkach charakteryzowały się wysoką zawartością rapanonu, która w niektórych próbkach sięgała blisko 50%. W uzyskanych ekstraktach z kwiatów po raz pierwszy stwierdzono obecność kwasu chlorogenowego, kwercetyny oraz izokwercytryny. Najwyższą zawartość kwasu chlorogenowego i kwercetyny oznaczono w wyciągach etanolowych, podczas gdy najwyższą zawartością izokwercytryny charakteryzowały się wyciągi wodne.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWróbel-Biedrawa, Dagmara - 140501 pl
dc.contributor.authorKiełbasa, Natalia - USOS258413 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPodolak, Irma - 133183 pl
dc.contributor.reviewerWróbel-Biedrawa, Dagmara - 140501 pl
dc.date.accessioned2024-04-10T08:10:39Z
dc.date.submitted2024-04-02pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-163284-258413pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328723
dc.languagepolpl
dc.subject.enArdisia crenata, extraction, optimization, benzoquinone, rapanone, polyphenolspl
dc.subject.plArdisia crenata, ekstrakcja, optymalizacja, benzochinon, rapanon, polifenolepl
dc.titleAnaliza fitochemiczna ardizji karbowanejpl
dc.title.alternativePhytochemical analysis of Ardisia crenatapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ardisia crenata Sims is a plant used in Eastern traditional medicinal systems. It is a natural source of phenolic compounds, including flavonoids, phenolic acids, and quinones. Among them, rapanone, a representative of benzoquinones, can be distinguished. It exhibits promising biological properties, however, a comprehensive pharmacological characterization requires further scientific research. To achieve it, the availability of a pure compound is crucial. In case of a plant-derived substance its content in the obtained extract is one of the main factors determining the amount that can be isolated.The aim of this study was to select the optimal extraction conditions for rapanone from the leaves of Ardisia crenata. Furthermore, it was planned to verify the presence of selected polyphenolic compounds in leaves, flowers, and fruits, and then, the conditions to obtain extracts with their highest possible contents from leaves and flowers were determined.As part of the experiment, two techniques were compared: ultrasound-assisted extraction (UAE) and maceration with periodic shaking (ME), and the impact of parameters such as solvent type and extraction time on the extraction efficiency was investigated. The results of the study suggest that ethyl acetate is a better extractant for rapanone than ethanol. The extraction efficiency of rapanone was similar for both techniques, with the UAE characterized by a shorter duration of the process, while maceration required lower electrical energy input. Extracts prepared under these conditions were characterized by a high rapanone content, reaching nearly 50% in some samples. Furthermore, for the first time the presence of chlorogenic acid, quercetin, and isoquercitrin was determined in flowers. The highest content of chlorogenic acid and quercetin was obtained for the ethanol extracts, while the highest content of isoquercitrin was observed in the aqueous extracts.
dc.abstract.plpl
Ardisia crenata Sims (ardizja karbowana) jest rośliną wykorzystywaną w dalekowschodnich tradycyjnych systemach leczniczych. Stanowi naturalne źródło związków fenolowych, do których zalicza się flawonoidy, fenolokwasy czy chinony. Wśród nich wyróżnić można rapanon, reprezentujący grupę benzochinonów. Wykazuje on obiecujące właściwości biologiczne, niemniej jednak pełna charakterystyka farmakologiczna wymaga przeprowadzenia dalszych badań naukowych. Do tego kluczowa jest dostępność czystego związku, a jednym z istotnych czynników, determinujących ilość substancji, jaką można wyizolować z materiału roślinnego, jest jej zawartość w ekstrakcie.Niniejsza praca miała na celu dobór optymalnych warunków ekstrakcji rapanonu z liści ardizji karbowanej. Ponadto zaplanowano wstępne zweryfikowanie obecności wybranych związków polifenolowych w liściach, kwiatach i owocach oraz określenie warunków pozyskania wyciągów o możliwie najwyższej ich zawartości dla liści i kwiatów.W ramach eksperymentu porównano dwie techniki: ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE) i macerację z okresowym wytrząsaniem (ME) oraz zbadano wpływ na wydajność procesu czynników, takich jak rodzaj rozpuszczalnika i czas ekstrakcji.Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że octan etylu jest lepszym ekstrahentem dla rapanonu niż etanol. Wydajność ekstrakcji rapanonu była zbliżona dla obu technik, przy czym ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami cechowała się krótszym czasem prowadzenia procesu, natomiast maceracja niższym nakładem energii elektrycznej. Wyciągi przygotowane w tych warunkach charakteryzowały się wysoką zawartością rapanonu, która w niektórych próbkach sięgała blisko 50%. W uzyskanych ekstraktach z kwiatów po raz pierwszy stwierdzono obecność kwasu chlorogenowego, kwercetyny oraz izokwercytryny. Najwyższą zawartość kwasu chlorogenowego i kwercetyny oznaczono w wyciągach etanolowych, podczas gdy najwyższą zawartością izokwercytryny charakteryzowały się wyciągi wodne.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wróbel-Biedrawa, Dagmara - 140501
dc.contributor.authorpl
Kiełbasa, Natalia - USOS258413
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Podolak, Irma - 133183
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel-Biedrawa, Dagmara - 140501
dc.date.accessioned
2024-04-10T08:10:39Z
dc.date.submittedpl
2024-04-02
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-163284-258413
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328723
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ardisia crenata, extraction, optimization, benzoquinone, rapanone, polyphenols
dc.subject.plpl
Ardisia crenata, ekstrakcja, optymalizacja, benzochinon, rapanon, polifenole
dc.titlepl
Analiza fitochemiczna ardizji karbowanej
dc.title.alternativepl
Phytochemical analysis of Ardisia crenata
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
4

No access

No Thumbnail Available
Collections