Unikalny profil serii okiennej w oknie tektonicznym Mszany Dolnej w Niedźwiedziu

licenciate
dc.abstract.enStudied geosite in village Niedźwiedź, an unique outcrop of the Oligocene Krosno beds of the Dukla Nappe is located in the North Outher Carpathians. Deposits of the Dukla Units emerge here from bellow of the Bystrica and Rača subunits of the Magura Nappe in the MszanaDolna tectonic window. The Krosno beds are cropped out in Niedźwiedź in unique size exposition in the rocky wall built of thin-, medium- and occasional thick-bedded, strongly muscovitic, limy sandstones and shally mudstones. The wall extends parallel to the grate transform fault oriented along the Poręba creek valley. The geosite represents important scientific qualities because many descriptions in geological literature. It is very impressive element of landscape which decides about its high geoturistic qualities. High qualitie of this geosite suggested special legal protection in range of monument of inanimate nature.pl
dc.abstract.plBadane geostanowisko w Niedźwiedziu, stanowiące unikalne odsłonięcie oligoceńskich warstw krośnieńskich płaszczowiny dukielskiej znajduje się w Karpatach zewnętrznych. Utwory płaszczowiny dukielskiej wyłaniają się tu na powierzchni spod utworów podjednostki bystrzyckiej oraz raczańskiej płaszczowiny magurskiej w oknie tektonicznym Mszany Dolnej. Warstwy krośnieńskie odsłaniają się w unikalnych rozmiarów odsłonięciu tworzącym wysoką ścianę skalną zbudowaną z utworów fliszowych reprezentowanych przez cienko-, średnio- i rzadziej gruboławicowe, wapniste, silnie muskowitowe piaskowce, z wkładkami łupkowych mułowców. Ściana ta rozciąga się równolegle do dużych rozmiarów uskoku zrzutowo przesuwczego biegnącego doliną potoku Poręba. To geostanowisko ma istotne walory naukowe, bowiem jest opisywane w literaturze geologicznej, a nadto jest bardzo efektownym elementem krajobrazu, co nadaje mu rangę stanowiska o walorach geoturystycznych. Ze względu na swą wartość stanowisko to powinno być objęte ochroną prawną w randze pomnika przyrody nieożywionej.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorCieszkowski, Marek - 127581 pl
dc.contributor.authorDrabek, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerCieszkowski, Marek - 127581 pl
dc.contributor.reviewerKania, Maciejpl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:02:56Z
dc.date.available2020-07-27T05:02:56Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-112577-175668pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218135
dc.languagepolpl
dc.subject.enOuther Carpathians, Dukla Nappe, Mszana Dolna Tectonic Window, geoset in Niedźwiedź, Krosno beds, Oligocene, stratigraphy, tectonics, geoturistic qualities.pl
dc.subject.plKarpaty zewnętrzne, płaszczowina dukielska, okno tektoniczne Mszany Dolnej, geostanowisko w Niedźwiedziu, warstwy krośnieńskie, oligocen, stratygrafia, tektonika, waloryzacja geoturystyczna.pl
dc.titleUnikalny profil serii okiennej w oknie tektonicznym Mszany Dolnej w Niedźwiedziupl
dc.title.alternativeUnique profile window rock series in tectonic window of MszanaDolna in Niedźwiedźpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Studied geosite in village Niedźwiedź, an unique outcrop of the Oligocene Krosno beds of the Dukla Nappe is located in the North Outher Carpathians. Deposits of the Dukla Units emerge here from bellow of the Bystrica and Rača subunits of the Magura Nappe in the MszanaDolna tectonic window. The Krosno beds are cropped out in Niedźwiedź in unique size exposition in the rocky wall built of thin-, medium- and occasional thick-bedded, strongly muscovitic, limy sandstones and shally mudstones. The wall extends parallel to the grate transform fault oriented along the Poręba creek valley. The geosite represents important scientific qualities because many descriptions in geological literature. It is very impressive element of landscape which decides about its high geoturistic qualities. High qualitie of this geosite suggested special legal protection in range of monument of inanimate nature.
dc.abstract.plpl
Badane geostanowisko w Niedźwiedziu, stanowiące unikalne odsłonięcie oligoceńskich warstw krośnieńskich płaszczowiny dukielskiej znajduje się w Karpatach zewnętrznych. Utwory płaszczowiny dukielskiej wyłaniają się tu na powierzchni spod utworów podjednostki bystrzyckiej oraz raczańskiej płaszczowiny magurskiej w oknie tektonicznym Mszany Dolnej. Warstwy krośnieńskie odsłaniają się w unikalnych rozmiarów odsłonięciu tworzącym wysoką ścianę skalną zbudowaną z utworów fliszowych reprezentowanych przez cienko-, średnio- i rzadziej gruboławicowe, wapniste, silnie muskowitowe piaskowce, z wkładkami łupkowych mułowców. Ściana ta rozciąga się równolegle do dużych rozmiarów uskoku zrzutowo przesuwczego biegnącego doliną potoku Poręba. To geostanowisko ma istotne walory naukowe, bowiem jest opisywane w literaturze geologicznej, a nadto jest bardzo efektownym elementem krajobrazu, co nadaje mu rangę stanowiska o walorach geoturystycznych. Ze względu na swą wartość stanowisko to powinno być objęte ochroną prawną w randze pomnika przyrody nieożywionej.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Cieszkowski, Marek - 127581
dc.contributor.authorpl
Drabek, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Cieszkowski, Marek - 127581
dc.contributor.reviewerpl
Kania, Maciej
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:02:56Z
dc.date.available
2020-07-27T05:02:56Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-112577-175668
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218135
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Outher Carpathians, Dukla Nappe, Mszana Dolna Tectonic Window, geoset in Niedźwiedź, Krosno beds, Oligocene, stratigraphy, tectonics, geoturistic qualities.
dc.subject.plpl
Karpaty zewnętrzne, płaszczowina dukielska, okno tektoniczne Mszany Dolnej, geostanowisko w Niedźwiedziu, warstwy krośnieńskie, oligocen, stratygrafia, tektonika, waloryzacja geoturystyczna.
dc.titlepl
Unikalny profil serii okiennej w oknie tektonicznym Mszany Dolnej w Niedźwiedziu
dc.title.alternativepl
Unique profile window rock series in tectonic window of MszanaDolna in Niedźwiedź
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Krakow
20
Warsaw
6
Halinow
4
Wroclaw
3
Dammam
2
Dublin
2
Kozieglowy
2
Boardman
1
Bobowa
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available