Kobiety jako inwestorki na rynku nieruchomości

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor's thesis focuses on the role of women as investors in the real estate field and their impact on the booming sector. The general position of the female gender in the professional market is also examined.The aim of the thesis and research is to establish what the position of women in the industry is, as well as their perception by men in the investment process, and to identify the benefits of women's involvement in investment. In order to achieve this objective, an extensive literature review and data analysis of women's labour market participation and women's investments in real estate was conducted. Based on the information gathered, I will objectively, and comprehensively, consider the role of women as investors in the real estate market.Research shows that women are playing an increasingly important role in the area of investment in the market under study. They bring many benefits to the real estate market, a greater diversity of perspectives and ideas and a greater responsiveness to the needs of different social groups through soft skills. Realising the potential of women as investors requires promoting equality and creating an enabling environment for the active participation of people of all genders in the industry.This thesis contributes to a better understanding of the role of women in the broader labour market, including their role as female investors in real estate. The results are intended to give impetus to further efforts to promote gender equality and sustainability in the real estate sector through the active involvement of women in the investment process.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka skupia się na roli kobiet jako inwestorek na obszarze rynku nieruchomości oraz ich wpływie na dynamicznie rozwijający się sektor. Badana jest także ogólna pozycja płci żeńskiej na rynku zawodowym.Celem pracy oraz badań jest ustalenie jaka jest pozycja kobiet w branży, a także ich postrzeganie przez mężczyzn w procesie inwestycyjnym oraz określenie korzyści płynących z zaangażowania kobiet w inwestycje. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono obszerny przegląd literatury i analizę danych dotyczących udziału kobiet w rynku pracy oraz inwestycji kobiet w nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji, obiektywnie, i kompleksowo rozważę rolę kobiet jako inwestorek na rynku nieruchomości.Badania pokazują, że kobiety odgrywają coraz ważniejszą rolę w obszarze inwestycji na badanym rynku. Przynoszą one wiele korzyści rynkowi nieruchomości, większą różnorodność perspektyw i pomysłów oraz większą zdolność reagowania na potrzeby różnych grup społecznych dzięki umiejętnościom miękkim. Wykorzystanie potencjału kobiet jako inwestorek wymaga promowania równości oraz tworzenia sprzyjających warunków do aktywnego udziału osób wszystkich płci w tej branży.Niniejsza praca dyplomowa przyczynia się do lepszego zrozumienia roli kobiet na szeroko pojętym rynku pracy, w tym ich roli jako inwestorek w obszarze nieruchomości. Wyniki mają dać impuls do dalszych działań na rzecz promowania równości płci i zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości poprzez aktywne zaangażowanie kobiet w proces inwestycyjny.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNoworól, Kamillapl
dc.contributor.authorGórska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworól, Kamillapl
dc.contributor.reviewerKoba, Laurapl
dc.date.accessioned2023-06-27T21:31:59Z
dc.date.available2023-06-27T21:31:59Z
dc.date.submitted2023-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-165529-292803pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312955
dc.languagepolpl
dc.subject.enFLIPPING – INVESTMENTS – WOMEN – REAL ESTATE MARKET – MANAGEMENTpl
dc.subject.plFLIPPING - INWESTYCJE – KOBIETY – RYNEK NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIEpl
dc.titleKobiety jako inwestorki na rynku nieruchomościpl
dc.title.alternativeWomen as investors in the real estate marketpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor's thesis focuses on the role of women as investors in the real estate field and their impact on the booming sector. The general position of the female gender in the professional market is also examined.The aim of the thesis and research is to establish what the position of women in the industry is, as well as their perception by men in the investment process, and to identify the benefits of women's involvement in investment. In order to achieve this objective, an extensive literature review and data analysis of women's labour market participation and women's investments in real estate was conducted. Based on the information gathered, I will objectively, and comprehensively, consider the role of women as investors in the real estate market.Research shows that women are playing an increasingly important role in the area of investment in the market under study. They bring many benefits to the real estate market, a greater diversity of perspectives and ideas and a greater responsiveness to the needs of different social groups through soft skills. Realising the potential of women as investors requires promoting equality and creating an enabling environment for the active participation of people of all genders in the industry.This thesis contributes to a better understanding of the role of women in the broader labour market, including their role as female investors in real estate. The results are intended to give impetus to further efforts to promote gender equality and sustainability in the real estate sector through the active involvement of women in the investment process.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka skupia się na roli kobiet jako inwestorek na obszarze rynku nieruchomości oraz ich wpływie na dynamicznie rozwijający się sektor. Badana jest także ogólna pozycja płci żeńskiej na rynku zawodowym.Celem pracy oraz badań jest ustalenie jaka jest pozycja kobiet w branży, a także ich postrzeganie przez mężczyzn w procesie inwestycyjnym oraz określenie korzyści płynących z zaangażowania kobiet w inwestycje. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono obszerny przegląd literatury i analizę danych dotyczących udziału kobiet w rynku pracy oraz inwestycji kobiet w nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji, obiektywnie, i kompleksowo rozważę rolę kobiet jako inwestorek na rynku nieruchomości.Badania pokazują, że kobiety odgrywają coraz ważniejszą rolę w obszarze inwestycji na badanym rynku. Przynoszą one wiele korzyści rynkowi nieruchomości, większą różnorodność perspektyw i pomysłów oraz większą zdolność reagowania na potrzeby różnych grup społecznych dzięki umiejętnościom miękkim. Wykorzystanie potencjału kobiet jako inwestorek wymaga promowania równości oraz tworzenia sprzyjających warunków do aktywnego udziału osób wszystkich płci w tej branży.Niniejsza praca dyplomowa przyczynia się do lepszego zrozumienia roli kobiet na szeroko pojętym rynku pracy, w tym ich roli jako inwestorek w obszarze nieruchomości. Wyniki mają dać impuls do dalszych działań na rzecz promowania równości płci i zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości poprzez aktywne zaangażowanie kobiet w proces inwestycyjny.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.authorpl
Górska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.reviewerpl
Koba, Laura
dc.date.accessioned
2023-06-27T21:31:59Z
dc.date.available
2023-06-27T21:31:59Z
dc.date.submittedpl
2023-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-165529-292803
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312955
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FLIPPING – INVESTMENTS – WOMEN – REAL ESTATE MARKET – MANAGEMENT
dc.subject.plpl
FLIPPING - INWESTYCJE – KOBIETY – RYNEK NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Kobiety jako inwestorki na rynku nieruchomości
dc.title.alternativepl
Women as investors in the real estate market
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Legnica
3
Warsaw
3
Krakow
2
Olsztyn
1
Radom
1

No access

No Thumbnail Available