Badanie modulacji nadwrażliwości typu późnego na białko jaja kurzego z zastosowaniem śródskórnej aplikacji OVA-specyficznych egzosomów supresyjnych u myszy

master
dc.abstract.enThe delayed-type hypersensitivity (DTH) is allergic reaction of type IV (according to Gell- Coombs classification) induced by haptens after their association with the body's proteins. The immune response in this type of hypersensitivity can be regulated by numerous cells (eg, Treg and Ts lymphocytes, Breg lymphocytes, keratinocytes, mastocytes) by their secreted cytokines (eg IL-10, IL-12, IL-16, TNF-α, TGF-β) and suppressor factor (TSF).The functional suppressive action of TSF has been known since the 1970s. Currently it is proved that TSF is delivered from T suppressor cells as exosomal structures containing regulatory miRNA-150 and covered with antigen-specific antibody light chains. Previous studies have shown a significant inhibition of DTH after TSF administration via various routes including intraperitoneal administration (i.p.) of ovalbumin (OVA) actively immunized mice. The presented work focused on the regulatory function of OVA-specific TSF exosomes delivered i.d. into OVA actively immunized mice. The results show that the intradermal delivery pathway triggers a stronger suppression of the inflammatory effect of the effector phase DTH than intraperitoneal (i.p.) administration. Stronger inhibition of inflammatory response may be explained by increased drainage to the local lymph nodes associated with this mode of OVA administration. In the lymph nodes, miRNA-150 from TSF can inhibit T-cell effector lymphocytes involved in OVA specific DTH response.pl
dc.abstract.plReakcja nadwrażliwości typu późnego (DTH Delayed Type Hypersensitivity) należy do typu IV nadwrażliwości według klasyfikacji Gella-Coombsa. Reakcja ta może zostać wywołana przez hapteny, antygeny niepełnowartościowe, które stają się immunogenne dopiero po asocjacji z białkami organizmu lub antygeny białkowe. Reakcja immunologiczna w tym typie nadwrażliwości jest regulowana przez liczne komórki (np. limfocyty Treg oraz Ts, limfocyty Breg, keratynocyty, mastocyty) oraz cytokiny (np. IL-10, IL-12, IL-16, TNF-α, TGF-β) lub czynnik supresyjny (TSF). Regulacja reakcji DTH przez TSF jest badana od lat 70. ubiegłego wieku. Od tego czasu wykazano, że czynnik supresyjny składa się z działającego niespecyficznie miRNA-150 oraz z białkowo-lipidowej otoczki (egzosomy) opłaszczonej łańcuchami lekkimi przeciwciał IgM nadającymi swoistość antygenową. Dotychczasowe badania wykazały istotne hamowanie reakcji zapalnej DTH po podaniu czynnika TSF różnymi drogami m.in. dootrzewnowo (i.p.), immunizowanym myszom. W przedstawionej pracy skupiono się na śródskórnym (i.d.) podaniu egzosomów OVA–TSF w modelu mysim DTH na antygen owoalbuminy (OVA). Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że śródskórna droga podania OVA-TSF powoduje silniejsze zahamowanie reakcji zapalnej fazy efektorowej DTH niż inne drogi jego podania. Silniejsze hamowanie reakcji zapalnej tłumaczy się bezpośrednim drenażem OVA-TSF do lokalnych węzłów chłonnych występujące przy tym sposobie podania adekwatnym do zastosowanej drogi immunizacji antygenem OVA. Wykazano że, w węzłach chłonnych miRNA-150 z TSF hamuje OVA-specyficzne efektorowe limfocyty T odpowiedzialne za indukcję reakcji zapalnej.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBryniarski, Krzysztof - 128876 pl
dc.contributor.authorPetryka, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerBryniarski, Krzysztof - 128876 pl
dc.contributor.reviewerNazimek, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:37:16Z
dc.date.available2020-07-27T05:37:16Z
dc.date.submitted2017-09-05pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-113175-134706pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218669
dc.languagepolpl
dc.subject.enDelayed type hypersensitivity (DTH)Lymphocytes T suppressive (Ts)T suppressor factor (TSF)exosomesmiR-150pl
dc.subject.plNadwrażliwość typu późnego (DTH)Limfocyty T supresyjne (Ts)Czynnik hamujący limfocyty T (TSF)egzosomy miR-150pl
dc.titleBadanie modulacji nadwrażliwości typu późnego na białko jaja kurzego z zastosowaniem śródskórnej aplikacji OVA-specyficznych egzosomów supresyjnych u myszypl
dc.title.alternativeStudy of modulation delayed-type hypersensitivity for egg protein with intradermal administration of OVA-specific suppressive exosomes in the mouse.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The delayed-type hypersensitivity (DTH) is allergic reaction of type IV (according to Gell- Coombs classification) induced by haptens after their association with the body's proteins. The immune response in this type of hypersensitivity can be regulated by numerous cells (eg, Treg and Ts lymphocytes, Breg lymphocytes, keratinocytes, mastocytes) by their secreted cytokines (eg IL-10, IL-12, IL-16, TNF-α, TGF-β) and suppressor factor (TSF).The functional suppressive action of TSF has been known since the 1970s. Currently it is proved that TSF is delivered from T suppressor cells as exosomal structures containing regulatory miRNA-150 and covered with antigen-specific antibody light chains. Previous studies have shown a significant inhibition of DTH after TSF administration via various routes including intraperitoneal administration (i.p.) of ovalbumin (OVA) actively immunized mice. The presented work focused on the regulatory function of OVA-specific TSF exosomes delivered i.d. into OVA actively immunized mice. The results show that the intradermal delivery pathway triggers a stronger suppression of the inflammatory effect of the effector phase DTH than intraperitoneal (i.p.) administration. Stronger inhibition of inflammatory response may be explained by increased drainage to the local lymph nodes associated with this mode of OVA administration. In the lymph nodes, miRNA-150 from TSF can inhibit T-cell effector lymphocytes involved in OVA specific DTH response.
dc.abstract.plpl
Reakcja nadwrażliwości typu późnego (DTH Delayed Type Hypersensitivity) należy do typu IV nadwrażliwości według klasyfikacji Gella-Coombsa. Reakcja ta może zostać wywołana przez hapteny, antygeny niepełnowartościowe, które stają się immunogenne dopiero po asocjacji z białkami organizmu lub antygeny białkowe. Reakcja immunologiczna w tym typie nadwrażliwości jest regulowana przez liczne komórki (np. limfocyty Treg oraz Ts, limfocyty Breg, keratynocyty, mastocyty) oraz cytokiny (np. IL-10, IL-12, IL-16, TNF-α, TGF-β) lub czynnik supresyjny (TSF). Regulacja reakcji DTH przez TSF jest badana od lat 70. ubiegłego wieku. Od tego czasu wykazano, że czynnik supresyjny składa się z działającego niespecyficznie miRNA-150 oraz z białkowo-lipidowej otoczki (egzosomy) opłaszczonej łańcuchami lekkimi przeciwciał IgM nadającymi swoistość antygenową. Dotychczasowe badania wykazały istotne hamowanie reakcji zapalnej DTH po podaniu czynnika TSF różnymi drogami m.in. dootrzewnowo (i.p.), immunizowanym myszom. W przedstawionej pracy skupiono się na śródskórnym (i.d.) podaniu egzosomów OVA–TSF w modelu mysim DTH na antygen owoalbuminy (OVA). Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że śródskórna droga podania OVA-TSF powoduje silniejsze zahamowanie reakcji zapalnej fazy efektorowej DTH niż inne drogi jego podania. Silniejsze hamowanie reakcji zapalnej tłumaczy się bezpośrednim drenażem OVA-TSF do lokalnych węzłów chłonnych występujące przy tym sposobie podania adekwatnym do zastosowanej drogi immunizacji antygenem OVA. Wykazano że, w węzłach chłonnych miRNA-150 z TSF hamuje OVA-specyficzne efektorowe limfocyty T odpowiedzialne za indukcję reakcji zapalnej.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bryniarski, Krzysztof - 128876
dc.contributor.authorpl
Petryka, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Bryniarski, Krzysztof - 128876
dc.contributor.reviewerpl
Nazimek, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:37:16Z
dc.date.available
2020-07-27T05:37:16Z
dc.date.submittedpl
2017-09-05
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-113175-134706
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218669
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Delayed type hypersensitivity (DTH)Lymphocytes T suppressive (Ts)T suppressor factor (TSF)exosomesmiR-150
dc.subject.plpl
Nadwrażliwość typu późnego (DTH)Limfocyty T supresyjne (Ts)Czynnik hamujący limfocyty T (TSF)egzosomy miR-150
dc.titlepl
Badanie modulacji nadwrażliwości typu późnego na białko jaja kurzego z zastosowaniem śródskórnej aplikacji OVA-specyficznych egzosomów supresyjnych u myszy
dc.title.alternativepl
Study of modulation delayed-type hypersensitivity for egg protein with intradermal administration of OVA-specific suppressive exosomes in the mouse.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Katowice
2
Warsaw
2
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available