Idea Wielkiej Albanii i problem mniejszości albańskiej w wybranych państwach pojugosłowiańskich

master
dc.abstract.enThis thesis presents the genesis, the root and the level of realization, over the years, the idea of Greater Albania. An important part of this study is the confrontation of two antagonistic political projects: Pan-Albanianism and Pan-Serbism, in relation to Kosovo. The aim of this work is to draw attention to the essence of the problem of the existence of Albanian minority outside of Albania. In countries such as Kosovo, Serbia, Macedonia or Montenegro there are more or less Albanians, who are in favor of the covering state's political borders with ethnic borders. This paper illustrates the core of key territorial conflicts between Albania and some countries of the former Yugoslavia. The analyzed border disputes are based on the assumptions of multiculturalism, territorial expansionism, imperialism, as well as nationalism.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia genezę, podłoże oraz stopień realizacji, na przestrzeni lat, idei Wielkiej Albanii. Ważną część opracowania stanowi skonfrontowanie dwóch antagonistycznych projektów politycznych: panalbanizmu i panserbizmu, w odniesieniu do Kosowa. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na istotę problemu egzystowania mniejszości albańskiej poza granicami Albanii. W państwach takich, jak: Kosowo, Serbia, Macedonia czy Czarnogóra bytują w mniejszym lub większym stopniu Albańczycy, opowiadający się za pokryciem granic politycznych państwa z etnicznymi. Praca służy unaocznieniu sedna kluczowych konfliktów terytorialnych pomiędzy Albanią a niektórymi państwami pojugosłowiańskimi. Analizowane spory graniczne bazują na założeniach multietniczności, ekspansjonizmu terytorialnego, imperializmu, jak również nacjonalizmu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.authorHadała, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.contributor.reviewerStankowski, Witold - 132067 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:02:38Z
dc.date.available2020-07-27T07:02:38Z
dc.date.submitted2017-06-20pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-114616-164092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219984
dc.languagepolpl
dc.subject.enGreater Albania, Pan-Albanianism, Albanian minority, Greater Serbia, Pan-Serbism, national identity, multiculturalism, territorial expansionism, imperialism, nationalism, territorial disputes, border disputespl
dc.subject.plWielka Albania, panalbanizm, mniejszość albańska, Wielka Serbia, panserbizm, tożsamość narodowa, wielokulturowość, ekspansjonizm terytorialny, imperializm, nacjonalizm, spory terytorialne, spory granicznepl
dc.titleIdea Wielkiej Albanii i problem mniejszości albańskiej w wybranych państwach pojugosłowiańskichpl
dc.title.alternativeThe idea of Greater Albania and the problem of the Albanian minority in some countries of the former Yugoslaviapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the genesis, the root and the level of realization, over the years, the idea of Greater Albania. An important part of this study is the confrontation of two antagonistic political projects: Pan-Albanianism and Pan-Serbism, in relation to Kosovo. The aim of this work is to draw attention to the essence of the problem of the existence of Albanian minority outside of Albania. In countries such as Kosovo, Serbia, Macedonia or Montenegro there are more or less Albanians, who are in favor of the covering state's political borders with ethnic borders. This paper illustrates the core of key territorial conflicts between Albania and some countries of the former Yugoslavia. The analyzed border disputes are based on the assumptions of multiculturalism, territorial expansionism, imperialism, as well as nationalism.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia genezę, podłoże oraz stopień realizacji, na przestrzeni lat, idei Wielkiej Albanii. Ważną część opracowania stanowi skonfrontowanie dwóch antagonistycznych projektów politycznych: panalbanizmu i panserbizmu, w odniesieniu do Kosowa. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na istotę problemu egzystowania mniejszości albańskiej poza granicami Albanii. W państwach takich, jak: Kosowo, Serbia, Macedonia czy Czarnogóra bytują w mniejszym lub większym stopniu Albańczycy, opowiadający się za pokryciem granic politycznych państwa z etnicznymi. Praca służy unaocznieniu sedna kluczowych konfliktów terytorialnych pomiędzy Albanią a niektórymi państwami pojugosłowiańskimi. Analizowane spory graniczne bazują na założeniach multietniczności, ekspansjonizmu terytorialnego, imperializmu, jak również nacjonalizmu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.authorpl
Hadała, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.contributor.reviewerpl
Stankowski, Witold - 132067
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:02:38Z
dc.date.available
2020-07-27T07:02:38Z
dc.date.submittedpl
2017-06-20
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-114616-164092
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219984
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Greater Albania, Pan-Albanianism, Albanian minority, Greater Serbia, Pan-Serbism, national identity, multiculturalism, territorial expansionism, imperialism, nationalism, territorial disputes, border disputes
dc.subject.plpl
Wielka Albania, panalbanizm, mniejszość albańska, Wielka Serbia, panserbizm, tożsamość narodowa, wielokulturowość, ekspansjonizm terytorialny, imperializm, nacjonalizm, spory terytorialne, spory graniczne
dc.titlepl
Idea Wielkiej Albanii i problem mniejszości albańskiej w wybranych państwach pojugosłowiańskich
dc.title.alternativepl
The idea of Greater Albania and the problem of the Albanian minority in some countries of the former Yugoslavia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Lodz
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Gniezno
2
Ciechocinek
1
Olsztyn
1
Ozimek
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available