Badanie wybranych pochodnych ksantonu jako potencjalnych filtrów ochronnych przed promieniowaniem UV

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to investigate usefulness of aminoalkanolic xanthone derivatives (Compounds 1 - 5) in cosmetology as potential sunscreens. The theoretical part of the work, in the first chapter, presented the structure and function of the skin. The second chapter is devoted to skin color. It contains information about photo types of skin, melanin and process of melanogenesis. The next chapter deals with ultraviolet radiation. It presents the distribution, negative and positive effects of ultraviolet radiation and also skin mechanisms to protect it from the harmful effects. The fourth and final section provides information on sunscreens, a perfect photoprotective preparation and protection factors. The experimental section presents the results of spectral analysis of UV / VIS of five selected xanthone derivatives for their usefulness as potential UV filters in cosmetic formulations. This analysis shows that all tested compounds absorb UV radiation in the desired range. In addition, stability studies of these connections in 0,1 M HCl solution, 0,1 M NaOH solution, ethanolic and aqueous solution. Tested compounds are characterized by a satisfactory stability in all tested solutions.pl
dc.abstract.plCelem pracy było zbadanie przydatności aminoalkanolowych pochodnych ksantonu (Związki 1 - 5) w kosmetologii jako potencjalnych filtrów przeciwsłonecznych. W części teoretycznej pracy, w rozdziale pierwszym, przedstawiono budowę i funkcje skóry. Rozdział drugi został poświęcony zabarwieniu skóry. Zostały w nim zawarte informacje o fototypach skóry, melaninie oraz procesie melanogenezy. Kolejny rozdział dotyczy promieniowania ultrafioletowego. Przedstawiono w nim podział, negatywne i pozytywne skutki promieniowania ultrafioletowego, a także mechanizmy obronne skóry, które chronią ją przed jego szkodliwym działaniem. W ostatnim, czwartym rozdziale zamieszczono informacje na temat filtrów przeciwsłonecznych, idealnego preparatu fotoprotekcyjnego i współczynników ochrony przeciwsłonecznej. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki analizy widm UV / VIS pięciu wybranych pochodnych ksantonu pod kątem ich przydatności jako potencjalnych filtrów UV w preparatach kosmetycznych. Analiza ta wskazuje, że wszystkie badane związki absorbują promieniowanie UV w pożądanym zakresie. Dodatkowo wykonano badania trwałości tych połączeń w roztworach 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, etanolowym oraz wodnym. Badane związki charakteryzują się zadowalającą trwałością we wszystkich badanych roztworach.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCegła, Marek - 128972 pl
dc.contributor.authorPustelnik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerTarsa, Monika - 133652 pl
dc.contributor.reviewerCegła, Marek - 128972 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:42:17Z
dc.date.available2020-07-24T16:42:17Z
dc.date.submitted2013-06-25pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-75334-149959pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188130
dc.languagepolpl
dc.subject.enUV radiation, sunscreens, aminoalkanolic xanthone derivatives, spectroscopy UV/VISpl
dc.subject.plpromieniowanie ultrafioletowe, filtry przeciwsłoneczne, aminoalkanolowe pochodne ksantonu, spektroskopia UV/VISpl
dc.titleBadanie wybranych pochodnych ksantonu jako potencjalnych filtrów ochronnych przed promieniowaniem UVpl
dc.title.alternativeStudy of selected derivatives of xanthone as potential filter protection against UV radiationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to investigate usefulness of aminoalkanolic xanthone derivatives (Compounds 1 - 5) in cosmetology as potential sunscreens. The theoretical part of the work, in the first chapter, presented the structure and function of the skin. The second chapter is devoted to skin color. It contains information about photo types of skin, melanin and process of melanogenesis. The next chapter deals with ultraviolet radiation. It presents the distribution, negative and positive effects of ultraviolet radiation and also skin mechanisms to protect it from the harmful effects. The fourth and final section provides information on sunscreens, a perfect photoprotective preparation and protection factors. The experimental section presents the results of spectral analysis of UV / VIS of five selected xanthone derivatives for their usefulness as potential UV filters in cosmetic formulations. This analysis shows that all tested compounds absorb UV radiation in the desired range. In addition, stability studies of these connections in 0,1 M HCl solution, 0,1 M NaOH solution, ethanolic and aqueous solution. Tested compounds are characterized by a satisfactory stability in all tested solutions.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było zbadanie przydatności aminoalkanolowych pochodnych ksantonu (Związki 1 - 5) w kosmetologii jako potencjalnych filtrów przeciwsłonecznych. W części teoretycznej pracy, w rozdziale pierwszym, przedstawiono budowę i funkcje skóry. Rozdział drugi został poświęcony zabarwieniu skóry. Zostały w nim zawarte informacje o fototypach skóry, melaninie oraz procesie melanogenezy. Kolejny rozdział dotyczy promieniowania ultrafioletowego. Przedstawiono w nim podział, negatywne i pozytywne skutki promieniowania ultrafioletowego, a także mechanizmy obronne skóry, które chronią ją przed jego szkodliwym działaniem. W ostatnim, czwartym rozdziale zamieszczono informacje na temat filtrów przeciwsłonecznych, idealnego preparatu fotoprotekcyjnego i współczynników ochrony przeciwsłonecznej. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki analizy widm UV / VIS pięciu wybranych pochodnych ksantonu pod kątem ich przydatności jako potencjalnych filtrów UV w preparatach kosmetycznych. Analiza ta wskazuje, że wszystkie badane związki absorbują promieniowanie UV w pożądanym zakresie. Dodatkowo wykonano badania trwałości tych połączeń w roztworach 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, etanolowym oraz wodnym. Badane związki charakteryzują się zadowalającą trwałością we wszystkich badanych roztworach.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Cegła, Marek - 128972
dc.contributor.authorpl
Pustelnik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Tarsa, Monika - 133652
dc.contributor.reviewerpl
Cegła, Marek - 128972
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:42:17Z
dc.date.available
2020-07-24T16:42:17Z
dc.date.submittedpl
2013-06-25
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-75334-149959
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188130
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
UV radiation, sunscreens, aminoalkanolic xanthone derivatives, spectroscopy UV/VIS
dc.subject.plpl
promieniowanie ultrafioletowe, filtry przeciwsłoneczne, aminoalkanolowe pochodne ksantonu, spektroskopia UV/VIS
dc.titlepl
Badanie wybranych pochodnych ksantonu jako potencjalnych filtrów ochronnych przed promieniowaniem UV
dc.title.alternativepl
Study of selected derivatives of xanthone as potential filter protection against UV radiation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Krakow
5
Poznan
5
Dublin
4
Wejherowo
2
Bialystok
1
Bielawa
1
Bydgoszcz
1
Częstochowa
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available