Strategie marketingowe producentów gier komputerowych

licenciate
dc.abstract.enPurpose of the thesis is to systematize knowledge on the activities undertaken by computer games producers as part of implementing their marketing strategies. The hypothesis is that most of producers of computer games use similar marketing strategies to support the sale of their product-games. Different actions are visible in the case of producers from the Japanese market. The first chapter shows characteristic of the computer games industry and customer behavior in it. The second chapter presents information on marketing tools used to implement marketing strategies. The third chapter presents the analysis of marketing activities carried out by Ubisoft, Electronic Arts and Sony PlayStation. As a result of the research, hypothesis has been confirmed and the goal has been achieved. The thesis was written based on the basis of subject literature, websites, magazine articles, and films.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest systematyzacja wiedzy na temat działań podejmowanych przez producentów gier komputerowych w ramach realizacji ich strategii marketingowej. Hipotezą jest przypuszczenie, że większość producentów gier komputerowych wykorzystuje podobne strategie marketingowe wspierające sprzedaż swojego produktu-gry. Odmienne działania widoczne są w przypadku producentów z rynku japońskiego. Pierwszy rozdział przedstawia charakterystykę branży gier komputerowych i zachowaniu klientów w niej. Drugi rozdział prezentuje informacje o narzędziach marketingowych wykorzystywanych przy realizacji strategii marketingowych. Trzeci rozdział przedstawia analizę działań marketingowych realizowanych przez przedsiębiorstwa Ubisoft, Electronic Arts i Sony PlayStation. W wyniku hipoteza została potwierdzona i cel został osiągnięty. Praca została napisana na podstawie literatury przedmiotu, stron internetowych, artykułów z czasopism, filmów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorBezus, Artempl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:23:08Z
dc.date.available2020-07-27T23:23:08Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-131991-205203pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234554
dc.languagepolpl
dc.subject.encomputer games – marketing – strategy.pl
dc.subject.plgry komputerowe – marketing – strategia.pl
dc.titleStrategie marketingowe producentów gier komputerowychpl
dc.title.alternativeMarketing strategies of computer game producerspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Purpose of the thesis is to systematize knowledge on the activities undertaken by computer games producers as part of implementing their marketing strategies. The hypothesis is that most of producers of computer games use similar marketing strategies to support the sale of their product-games. Different actions are visible in the case of producers from the Japanese market. The first chapter shows characteristic of the computer games industry and customer behavior in it. The second chapter presents information on marketing tools used to implement marketing strategies. The third chapter presents the analysis of marketing activities carried out by Ubisoft, Electronic Arts and Sony PlayStation. As a result of the research, hypothesis has been confirmed and the goal has been achieved. The thesis was written based on the basis of subject literature, websites, magazine articles, and films.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest systematyzacja wiedzy na temat działań podejmowanych przez producentów gier komputerowych w ramach realizacji ich strategii marketingowej. Hipotezą jest przypuszczenie, że większość producentów gier komputerowych wykorzystuje podobne strategie marketingowe wspierające sprzedaż swojego produktu-gry. Odmienne działania widoczne są w przypadku producentów z rynku japońskiego. Pierwszy rozdział przedstawia charakterystykę branży gier komputerowych i zachowaniu klientów w niej. Drugi rozdział prezentuje informacje o narzędziach marketingowych wykorzystywanych przy realizacji strategii marketingowych. Trzeci rozdział przedstawia analizę działań marketingowych realizowanych przez przedsiębiorstwa Ubisoft, Electronic Arts i Sony PlayStation. W wyniku hipoteza została potwierdzona i cel został osiągnięty. Praca została napisana na podstawie literatury przedmiotu, stron internetowych, artykułów z czasopism, filmów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Bezus, Artem
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:23:08Z
dc.date.available
2020-07-27T23:23:08Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-131991-205203
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234554
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
computer games – marketing – strategy.
dc.subject.plpl
gry komputerowe – marketing – strategia.
dc.titlepl
Strategie marketingowe producentów gier komputerowych
dc.title.alternativepl
Marketing strategies of computer game producers
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
348
Views per month
Views per city
Warsaw
50
Wroclaw
32
Krakow
31
Poznan
29
Katowice
18
Gdansk
17
Gdynia
15
Swiebodzice
9
Opole
8
Lodz
6

No access

No Thumbnail Available