Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wolności religijnej urzędnika korpusu służby cywilnej

master
dc.abstract.enThe impartiality of public authorities in matters regarding religious or philosophical beliefs adopted in art 25 section 3 in Constitution of the Republic of Poland from 1997 is one of the laws that characterizes the relations between the state and religious unions including Catholic Church. This dissertation presents the genesis of making the law of neutrality (impartiality) as well as theoretical and practical aspects of abiding this law In Poland. The thesis also introduces the problem of a possible conflict between the law of the impartiality that binds the public authorities and the freedom of conscience and religion inhered to every citizen. The discussion of the problem was based on analysis of the legal position of the clerk of the civil services. In the reference books the author of this thesis lists a few positions concerning possible solutions of the aforementioned conflict. When analyzing legal system of the state, the position of the Catholic Church (concluded among otherspl
dc.abstract.plZasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych przyjęta na mocy art.25 ust.3 Konstytucji RP z 1997 roku, jest jedną z zasad charakteryzujących relację między państwem a związkami wyznaniowymi, w tym Kościołem katolickim. W pracy przedstawiona została geneza powstania zasady neutralności (bezstronności) oraz teoretyczne i praktyczne aspekty jej obowiązywania w Polsce. W tym kontekście omówiony został problem możliwego konfliktu między zasadą bezstronności obowiązującą przedstawicieli władz publicznych a przypisaną każdemu wolnością sumienia i wyznania. Zagadnienie to omówione zostało na podstawie analizy pozycji prawnej urzędnika korpusu służby cywilnej. W literaturze przedmiotu podane zostały propozycje kilku autorów dotyczące rozwiązania powyższego konfliktu. W tle, dla analizy systemu prawnego państwa, przytoczone zostało stanowisko Kościoła katolickiego (zawarte między innymi w dokumentach Soboru Watykańskiego II) wobec zagadnienia wolności religijnej oraz modelu rozdziału między władzą państwową i kościelną. Ostatecznie uznano, że korzystanie przez przedstawiciela władz publicznych z wolności sumienia i wyznania, w sytuacji kiedy jego działanie nie dyskryminuje innych osób, nie zagraża ani bezstronności państwa ani też nie oznacza dążenia do przyjęcia systemu powiązania państwa z Kościołem katolickim.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorSorota, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKrzysztofek-Strzała, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:54:56Z
dc.date.available2020-07-25T03:54:56Z
dc.date.submitted2014-10-07pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-90238-166596pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198513
dc.languagepolpl
dc.subject.enfreedom od religion, impartiality of public authories, separation between Church and Statepl
dc.subject.plwolność religijna, bezstronność światopoglądowa, system rozdziałupl
dc.titleZasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wolności religijnej urzędnika korpusu służby cywilnejpl
dc.title.alternativeThe law of impartiality of public authorities in matters regarding world-view with particular consideration of the freedom of religion of a civil servantpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The impartiality of public authorities in matters regarding religious or philosophical beliefs adopted in art 25 section 3 in Constitution of the Republic of Poland from 1997 is one of the laws that characterizes the relations between the state and religious unions including Catholic Church. This dissertation presents the genesis of making the law of neutrality (impartiality) as well as theoretical and practical aspects of abiding this law In Poland. The thesis also introduces the problem of a possible conflict between the law of the impartiality that binds the public authorities and the freedom of conscience and religion inhered to every citizen. The discussion of the problem was based on analysis of the legal position of the clerk of the civil services. In the reference books the author of this thesis lists a few positions concerning possible solutions of the aforementioned conflict. When analyzing legal system of the state, the position of the Catholic Church (concluded among others
dc.abstract.plpl
Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych przyjęta na mocy art.25 ust.3 Konstytucji RP z 1997 roku, jest jedną z zasad charakteryzujących relację między państwem a związkami wyznaniowymi, w tym Kościołem katolickim. W pracy przedstawiona została geneza powstania zasady neutralności (bezstronności) oraz teoretyczne i praktyczne aspekty jej obowiązywania w Polsce. W tym kontekście omówiony został problem możliwego konfliktu między zasadą bezstronności obowiązującą przedstawicieli władz publicznych a przypisaną każdemu wolnością sumienia i wyznania. Zagadnienie to omówione zostało na podstawie analizy pozycji prawnej urzędnika korpusu służby cywilnej. W literaturze przedmiotu podane zostały propozycje kilku autorów dotyczące rozwiązania powyższego konfliktu. W tle, dla analizy systemu prawnego państwa, przytoczone zostało stanowisko Kościoła katolickiego (zawarte między innymi w dokumentach Soboru Watykańskiego II) wobec zagadnienia wolności religijnej oraz modelu rozdziału między władzą państwową i kościelną. Ostatecznie uznano, że korzystanie przez przedstawiciela władz publicznych z wolności sumienia i wyznania, w sytuacji kiedy jego działanie nie dyskryminuje innych osób, nie zagraża ani bezstronności państwa ani też nie oznacza dążenia do przyjęcia systemu powiązania państwa z Kościołem katolickim.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Sorota, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Krzysztofek-Strzała, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:54:56Z
dc.date.available
2020-07-25T03:54:56Z
dc.date.submittedpl
2014-10-07
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-90238-166596
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198513
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
freedom od religion, impartiality of public authories, separation between Church and State
dc.subject.plpl
wolność religijna, bezstronność światopoglądowa, system rozdziału
dc.titlepl
Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wolności religijnej urzędnika korpusu służby cywilnej
dc.title.alternativepl
The law of impartiality of public authorities in matters regarding world-view with particular consideration of the freedom of religion of a civil servant
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
4
Chandler
2
Bydgoszcz
1
Des Moines
1
Dublin
1
Michalowice
1

No access

No Thumbnail Available