Technologia informacyjno-medialna w dydaktyce polonistycznej na poziomie szkoły podstawowej

licenciate
dc.abstract.enAt the beginning of this work, the information society has been characterized. Next, the workdeals with three aspects within the information and media technology in Polish languagedidactics, they are: media education, educational tools, Internet communication and distancelearning. In some separate aspects, there will also be references to the culture of the technologicalenvironment. Research for work was conducted in the form of two questionnaires,one was addressed to students attending grades 4-8, the other to teachers teaching in grades4-8.pl
dc.abstract.plNa wstępie niniejszej pracy zostało scharakteryzowane społeczeństwo informacyjne. Następniepraca porusza trzy aspekty w obrębie technologii informacyjno-medialnej w dydaktycepolonistycznej, są to: edukacja medialna, narzędzia edukacyjne, komunikacja internetowai kształcenie na odległość. W wyodrębnionych aspektach pojawią się również nawiązaniado kultury środowiska technologicznego. Badania do pracy zostały przeprowadzonew formie dwóch ankiet, jedna ankieta została skierowana do uczniów uczęszczających doklas 4-8, druga do nauczycieli uczących w klasach 4-8.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorOcieczek, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerBobiński, Witold - 127368 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:39:23Z
dc.date.available2020-10-21T19:39:23Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-145662-225156pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250563
dc.languagepolpl
dc.subject.entechnology, information, communication, media, education, Polish studies, Polish, literature,education, didactics, online, society, e-toolspl
dc.subject.pltechnologia, informacja, komunikacja, media, edukacja, polonistyka, polski, literatura,kształcenie, dydaktyka, online, społeczeństwo, e-narzędziapl
dc.titleTechnologia informacyjno-medialna w dydaktyce polonistycznej na poziomie szkoły podstawowejpl
dc.title.alternativeInformation and media technology in Polish language didactics at primary school levelpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At the beginning of this work, the information society has been characterized. Next, the workdeals with three aspects within the information and media technology in Polish languagedidactics, they are: media education, educational tools, Internet communication and distancelearning. In some separate aspects, there will also be references to the culture of the technologicalenvironment. Research for work was conducted in the form of two questionnaires,one was addressed to students attending grades 4-8, the other to teachers teaching in grades4-8.
dc.abstract.plpl
Na wstępie niniejszej pracy zostało scharakteryzowane społeczeństwo informacyjne. Następniepraca porusza trzy aspekty w obrębie technologii informacyjno-medialnej w dydaktycepolonistycznej, są to: edukacja medialna, narzędzia edukacyjne, komunikacja internetowai kształcenie na odległość. W wyodrębnionych aspektach pojawią się również nawiązaniado kultury środowiska technologicznego. Badania do pracy zostały przeprowadzonew formie dwóch ankiet, jedna ankieta została skierowana do uczniów uczęszczających doklas 4-8, druga do nauczycieli uczących w klasach 4-8.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Ocieczek, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Bobiński, Witold - 127368
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:39:23Z
dc.date.available
2020-10-21T19:39:23Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-145662-225156
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250563
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
technology, information, communication, media, education, Polish studies, Polish, literature,education, didactics, online, society, e-tools
dc.subject.plpl
technologia, informacja, komunikacja, media, edukacja, polonistyka, polski, literatura,kształcenie, dydaktyka, online, społeczeństwo, e-narzędzia
dc.titlepl
Technologia informacyjno-medialna w dydaktyce polonistycznej na poziomie szkoły podstawowej
dc.title.alternativepl
Information and media technology in Polish language didactics at primary school level
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
12
Poznan
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdansk
1
Grudziądz
1
Katowice
1
Lublin
1
Miechow
1

No access

No Thumbnail Available