Wizerunek kobiety i kobiecości w polskiej edycji magazynu „Vogue”

licenciate
dc.abstract.enThis work is devoted to the image of a woman, which is presented and created in the "Vogue" magazine in Poland. Due to the first year of the magazine's publication, I studied its content in four categories: image (young, slim, attractive, seductive), fulfillment in life (career, motherhood), feminism and Polishness in a positive way. In the theoretical part, I presented the state of research, the method I used in my research, outlined the historical background, the development of Polish women's magazines and referred to the scientific aspect of the image of women in postmodernity. This part also contains information about the first American version of "Vogue" and a cross-section of the editors-in-chief of this edition. In the research part, I presented the results and the course of the analysis, as well as conclusions after reading a year-long sample of the magazine. The presented observations allow us to conclude that the magazine is dominated by the image of a slim and attractive woman. Woman of success who sometimes combine career with motherhood, feminist and Polish woman.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest wizerunkowi kobiety, jaki przedstawiany jest i kreowany na łamach czasopisma „Vogue” w Polsce. Ze względu na mijający pierwszy rok wydawania magazynu badałam jego zawartość pod kątem czterech wybranych przez siebie kategorii: wizerunku (młoda, szczupła, atrakcyjna, uwodzicielka), spełniania się w życiu (kariera, macierzyństwo), feminizmu oraz polskości w ujęciu pozytywnym. W części teoretycznej przedstawiłam stan badań, metodę którą wykorzystałam w swoich badaniach, nakreśliłam rys historyczny oraz kształtowanie się polskich magazynów kobiecych, a także nawiązałam do naukowego aspektu wizerunku kobiety w ponowoczesności. W tej części znalazły się również informacje o macierzystej, amerykańskiej wersji „Vogue” oraz przekrój redaktorów naczelnych tej edycji. W części badawczej przedstawiłam wyniki oraz przebieg analizy, jak i wnioski po lekturze rocznej próby magazynu. Ukazane obserwacje pozwalają wnioskować, że na łamach magazynu dominuje przede wszystkim wizerunek kobiety szczupłej i atrakcyjnej. Kobiety sukcesu łączącej niekiedy karierę z macierzyństwem oraz kobiety-feministki i kobiety-Polki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻyrek-Horodyska, Edytapl
dc.contributor.authorSydorczak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŻyrek-Horodyska, Edytapl
dc.contributor.reviewerHodalska, Magdalena - 199974 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:03:39Z
dc.date.available2020-07-27T22:03:39Z
dc.date.submitted2019-07-02pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-130182-231056pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233337
dc.languagepolpl
dc.subject.enwoman, image, „Vogue", postmodernity, youth, slim, attractiveness, career, motherhood, feminism, Polishnesspl
dc.subject.plkobieta, wizerunek, „Vogue”, ponowoczesność, młodość, szczupła sylwetka, atrakcyjność, kariera, macierzyństwo, feminizm, polskośćpl
dc.titleWizerunek kobiety i kobiecości w polskiej edycji magazynu „Vogue”pl
dc.title.alternativeImage of woman and femininity in polish „Vogue”pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is devoted to the image of a woman, which is presented and created in the "Vogue" magazine in Poland. Due to the first year of the magazine's publication, I studied its content in four categories: image (young, slim, attractive, seductive), fulfillment in life (career, motherhood), feminism and Polishness in a positive way. In the theoretical part, I presented the state of research, the method I used in my research, outlined the historical background, the development of Polish women's magazines and referred to the scientific aspect of the image of women in postmodernity. This part also contains information about the first American version of "Vogue" and a cross-section of the editors-in-chief of this edition. In the research part, I presented the results and the course of the analysis, as well as conclusions after reading a year-long sample of the magazine. The presented observations allow us to conclude that the magazine is dominated by the image of a slim and attractive woman. Woman of success who sometimes combine career with motherhood, feminist and Polish woman.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest wizerunkowi kobiety, jaki przedstawiany jest i kreowany na łamach czasopisma „Vogue” w Polsce. Ze względu na mijający pierwszy rok wydawania magazynu badałam jego zawartość pod kątem czterech wybranych przez siebie kategorii: wizerunku (młoda, szczupła, atrakcyjna, uwodzicielka), spełniania się w życiu (kariera, macierzyństwo), feminizmu oraz polskości w ujęciu pozytywnym. W części teoretycznej przedstawiłam stan badań, metodę którą wykorzystałam w swoich badaniach, nakreśliłam rys historyczny oraz kształtowanie się polskich magazynów kobiecych, a także nawiązałam do naukowego aspektu wizerunku kobiety w ponowoczesności. W tej części znalazły się również informacje o macierzystej, amerykańskiej wersji „Vogue” oraz przekrój redaktorów naczelnych tej edycji. W części badawczej przedstawiłam wyniki oraz przebieg analizy, jak i wnioski po lekturze rocznej próby magazynu. Ukazane obserwacje pozwalają wnioskować, że na łamach magazynu dominuje przede wszystkim wizerunek kobiety szczupłej i atrakcyjnej. Kobiety sukcesu łączącej niekiedy karierę z macierzyństwem oraz kobiety-feministki i kobiety-Polki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żyrek-Horodyska, Edyta
dc.contributor.authorpl
Sydorczak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Żyrek-Horodyska, Edyta
dc.contributor.reviewerpl
Hodalska, Magdalena - 199974
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:03:39Z
dc.date.available
2020-07-27T22:03:39Z
dc.date.submittedpl
2019-07-02
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-130182-231056
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233337
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
woman, image, „Vogue", postmodernity, youth, slim, attractiveness, career, motherhood, feminism, Polishness
dc.subject.plpl
kobieta, wizerunek, „Vogue”, ponowoczesność, młodość, szczupła sylwetka, atrakcyjność, kariera, macierzyństwo, feminizm, polskość
dc.titlepl
Wizerunek kobiety i kobiecości w polskiej edycji magazynu „Vogue”
dc.title.alternativepl
Image of woman and femininity in polish „Vogue”
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Wroclaw
3
Gdynia
2
Poznan
2
Bodzanów
1
Dublin
1
Gdansk
1
Jedlnia-Letnisko
1
Jerzykowo
1

No access

No Thumbnail Available