Znaczenie komunikacji społecznej w miejscu pracy na przykładzie szkół w gminie Gnojnik

licenciate
dc.abstract.enThis thesis presents the results of the author's research about interpersonal communication at school, especially forms of communication, communication barriers and benefits of effective communication. Several arguments were presented that effective communication brings many benefits. The study showed that effective social communication at school plays an important role and has a positive impact on the functioning of the facility and the relationship between all school-related entities.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań autora dotyczących komunikacji interpersonalnej w szkole, a zwłaszcza form komunikowania się, barier występujących w komunikacji oraz korzyści płynących z efektywnej komunikacji. Zaprezentowano kilka argumentów mówiących o tym, że efektywna komunikacja przynosi wiele korzyści. Badanie wykazało, że efektywna komunikacja społeczna w szkole odgrywa ważną rolę i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie placówki i relacje między wszystkimi podmiotami związanymi ze szkołą.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.contributor.authorKosecka, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFilas, Ryszard - 127907 pl
dc.contributor.reviewerPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:14:23Z
dc.date.available2020-07-27T15:14:23Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-122645-209735pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227072
dc.languagepolpl
dc.subject.encommunication, social communication, functions, types and structure of interpersonal communication, forms of communication at school, communication barriers, benefits of effective communication at schoolpl
dc.subject.plkomunikacja, komunikacja społeczna, funkcje, rodzaje i struktura komunikacji interpersonalnej, formy komunikowania się w szkole, bariery w komunikowaniu, korzyści płynące z efektywnej komunikacji w szkolepl
dc.titleZnaczenie komunikacji społecznej w miejscu pracy na przykładzie szkół w gminie Gnojnikpl
dc.title.alternativeImportance of social communication in the workplace on the example of schools in the Gnojnik communepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the results of the author's research about interpersonal communication at school, especially forms of communication, communication barriers and benefits of effective communication. Several arguments were presented that effective communication brings many benefits. The study showed that effective social communication at school plays an important role and has a positive impact on the functioning of the facility and the relationship between all school-related entities.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań autora dotyczących komunikacji interpersonalnej w szkole, a zwłaszcza form komunikowania się, barier występujących w komunikacji oraz korzyści płynących z efektywnej komunikacji. Zaprezentowano kilka argumentów mówiących o tym, że efektywna komunikacja przynosi wiele korzyści. Badanie wykazało, że efektywna komunikacja społeczna w szkole odgrywa ważną rolę i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie placówki i relacje między wszystkimi podmiotami związanymi ze szkołą.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.contributor.authorpl
Kosecka, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Filas, Ryszard - 127907
dc.contributor.reviewerpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:14:23Z
dc.date.available
2020-07-27T15:14:23Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-122645-209735
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227072
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
communication, social communication, functions, types and structure of interpersonal communication, forms of communication at school, communication barriers, benefits of effective communication at school
dc.subject.plpl
komunikacja, komunikacja społeczna, funkcje, rodzaje i struktura komunikacji interpersonalnej, formy komunikowania się w szkole, bariery w komunikowaniu, korzyści płynące z efektywnej komunikacji w szkole
dc.titlepl
Znaczenie komunikacji społecznej w miejscu pracy na przykładzie szkół w gminie Gnojnik
dc.title.alternativepl
Importance of social communication in the workplace on the example of schools in the Gnojnik commune
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Dublin
4
Lubon
4
Walce
4
Wroclaw
4
Grudziądz
3
Krakow
3
Targanice
3
Katowice
2
Bergen
1

No access

No Thumbnail Available