Przeludnienie na świecie i jego wpływ na środowisko w perspektywie globalnych rozwiązań politycznych

master
dc.abstract.enThe subject of thesis is the overpopulation as a potential factor affecting climate change. I hypothesized that overpopulation has negative impact for the environment. This topic is considered important due to the rapid population growth in the world and the developing climate crisis. I analyzed United Nations reports such as World Population Prospect 2019, Emission Gas Report 2019 and World Fertility and Family Planning 2020. The reports first describe how national estimates are made, then formulate forecasts forhe scope of population for 2100. The scope of the work includes three parts. In the first chapter, I present the causes of overpopulation. In the second chapter I analyze the effects of overpopulation in the world, paying special attention to the environment. In chapter three, I analyze overpopulation in the context of theoretical approaches and global ethics. Additionally I present the activities of international institutions in climate matters. The thesis involved a critical analysis publications and reports that refer to the subject matter of the individual chapters.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest przeludnienie jako potencjalny czynnik wpływający na zmiany klimatu. Postawiłam hipotezę, że przeludnienie ma negatywny wpływ na środowisko. Temat ten jest uważany za istotny ze względu na szybki wzrost liczby ludności na świecie i rozwijający się kryzys klimatyczny. Przeanalizowałam raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak World Population Prospect 2019, Emission Gas Report 2019 oraz World Fertility and Family Planning 2020. Raporty te opisują sposób dokonywania szacunków krajowych, a następnie formułują prognozy dotyczące liczby ludności na 2100 r. Zakres pracy magisterskiej obejmuje trzy części. W pierwszym rozdziale przedstawiam przyczyny przeludnienia. W drugim rozdziale analizuję skutki przeludnienia na świecie, zwracając szczególną uwagę na środowisko. W rozdziale trzecim analizuję przeludnienie w kontekście podejść teoretycznych i etyki globalnej. Dodatkowo przedstawiam działania instytucji międzynarodowych na rzecz klimatu. W pracy posłużono się metodą krytycznej analizy fragmentów publikacji oraz raportów, które odnoszą się do tematyki poszczególnych rozdziałów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.contributor.authorWylegała, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.contributor.reviewerKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:53:23Z
dc.date.available2020-07-28T06:53:23Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-141837-175864pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241385
dc.languagepolpl
dc.subject.enoverpopulation, developing countries, climate crisis, global warming, global ethicspl
dc.subject.plprzeludnienie, kraje rozwijające się, kryzys klimatyczny, globalne ocieplenie, etyka globalnapl
dc.titlePrzeludnienie na świecie i jego wpływ na środowisko w perspektywie globalnych rozwiązań politycznychpl
dc.title.alternativeOverpopulation in the world and its impact on the environment in the perspective of global social solutionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of thesis is the overpopulation as a potential factor affecting climate change. I hypothesized that overpopulation has negative impact for the environment. This topic is considered important due to the rapid population growth in the world and the developing climate crisis. I analyzed United Nations reports such as World Population Prospect 2019, Emission Gas Report 2019 and World Fertility and Family Planning 2020. The reports first describe how national estimates are made, then formulate forecasts forhe scope of population for 2100. The scope of the work includes three parts. In the first chapter, I present the causes of overpopulation. In the second chapter I analyze the effects of overpopulation in the world, paying special attention to the environment. In chapter three, I analyze overpopulation in the context of theoretical approaches and global ethics. Additionally I present the activities of international institutions in climate matters. The thesis involved a critical analysis publications and reports that refer to the subject matter of the individual chapters.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest przeludnienie jako potencjalny czynnik wpływający na zmiany klimatu. Postawiłam hipotezę, że przeludnienie ma negatywny wpływ na środowisko. Temat ten jest uważany za istotny ze względu na szybki wzrost liczby ludności na świecie i rozwijający się kryzys klimatyczny. Przeanalizowałam raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak World Population Prospect 2019, Emission Gas Report 2019 oraz World Fertility and Family Planning 2020. Raporty te opisują sposób dokonywania szacunków krajowych, a następnie formułują prognozy dotyczące liczby ludności na 2100 r. Zakres pracy magisterskiej obejmuje trzy części. W pierwszym rozdziale przedstawiam przyczyny przeludnienia. W drugim rozdziale analizuję skutki przeludnienia na świecie, zwracając szczególną uwagę na środowisko. W rozdziale trzecim analizuję przeludnienie w kontekście podejść teoretycznych i etyki globalnej. Dodatkowo przedstawiam działania instytucji międzynarodowych na rzecz klimatu. W pracy posłużono się metodą krytycznej analizy fragmentów publikacji oraz raportów, które odnoszą się do tematyki poszczególnych rozdziałów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.contributor.authorpl
Wylegała, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.contributor.reviewerpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:53:23Z
dc.date.available
2020-07-28T06:53:23Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-141837-175864
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241385
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
overpopulation, developing countries, climate crisis, global warming, global ethics
dc.subject.plpl
przeludnienie, kraje rozwijające się, kryzys klimatyczny, globalne ocieplenie, etyka globalna
dc.titlepl
Przeludnienie na świecie i jego wpływ na środowisko w perspektywie globalnych rozwiązań politycznych
dc.title.alternativepl
Overpopulation in the world and its impact on the environment in the perspective of global social solutions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
251
Views per month
Views per city
Warsaw
44
Wroclaw
21
Krakow
18
Hong Kong
8
Poznan
7
Bialystok
6
Katowice
6
Krapkowice
6
Lodz
6
Gdynia
5

No access

No Thumbnail Available