Funkcjonowanie i lokalizacja dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Częstochowie i jej strefie podmiejskiej

master
dc.abstract.enThe subject of this study is the operation and location of large enterprises in Czestochowa and its suburban area. Large enterprises in Czestochowa are diverse in terms of size, activities, history, and location factors. The individual chapters in the thesis relate to the history of the Czestochowa region, business location factors, operating companies and a comparative analysis of selected cities in Silesia. The study used information from financial statements, business databases, their own research questionnaires, web business and literature. The focus of this work is concerned with the economy and industry of Czestochowa and its suburban areas. The paper is based on research methods in the field of geography and economics. Analysis of the spatial distribution of companies allowed to determine the location factors. A survey was conducted to know the opinion on the operation of large enterprises in Czestochowa. The companies selected for the study were characterized by their financial and economic activity. Paper is a body of knowledge about the industry in Czestochowa and its suburban areas.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest funkcjonowanie oraz lokalizacja dużych przedsiębiorstw w Częstochowie i jej strefie podmiejskiej. Duże przedsiębiorstwa w Częstochowie są zróżnicowane pod względem wielkości, działalności, historii oraz czynników lokalizacji. Poszczególne rozdziały w pracy odnoszą się do historii gospodarczej regionu częstochowskiego, czynników lokalizacji przedsiębiorstw, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz analizy porównawczej z wybranymi miastami województwa śląskiego. W pracy wykorzystano informacje ze sprawozdań finansowych, gospodarczych baz danych, własnych badań kwestionariuszowych, stron internetowych przedsiębiorstw, literatury. Tematyka pracy dotyczy gospodarki i przemysłu Częstochowy i jej strefy podmiejskiej. W pracy wykorzystano metody badawcze z dziedziny geografii i ekonomii. Analiza przestrzenna rozmieszczenia przedsiębiorstw pozwoliła na określenie czynników lokalizacji. Analizie przestrzennej zostały poddane szczegółowo dojazdy do pracy. Badania kwestionariuszowe pozwoliły na poznanie opinii na temat funkcjonowania dużych przedsiębiorstw w Częstochowie. Wybrane do badania przedsiębiorstwa zostały scharakteryzowane za pomocą danych finansowych i prowadzonej działalności gospodarczej. Połączenie wszystkich zawartych w pracy danych pozwoliło na poznanie przemysłu w Częstochowie i jej strefie podmiejskiej.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorDomański, Bolesław - 127742 pl
dc.contributor.authorKasprzyk, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerPaszkowski, Michał - 131292 pl
dc.contributor.reviewerDomański, Bolesław - 127742 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:55:33Z
dc.date.available2020-07-21T23:55:33Z
dc.date.submitted2013-10-08pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-63338-78072pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176819
dc.languagepolpl
dc.subject.enCzestochowa, large company, location, business, commuting.pl
dc.subject.plCzęstochowa, duże przedsiębiorstwa, lokalizacja, funkcjonowanie przedsiębiorstw, dojazdy do pracy.pl
dc.titleFunkcjonowanie i lokalizacja dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Częstochowie i jej strefie podmiejskiejpl
dc.title.alternativeOperation and location of large industrial enterprises in Czestochowa and suburban areapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this study is the operation and location of large enterprises in Czestochowa and its suburban area. Large enterprises in Czestochowa are diverse in terms of size, activities, history, and location factors. The individual chapters in the thesis relate to the history of the Czestochowa region, business location factors, operating companies and a comparative analysis of selected cities in Silesia. The study used information from financial statements, business databases, their own research questionnaires, web business and literature. The focus of this work is concerned with the economy and industry of Czestochowa and its suburban areas. The paper is based on research methods in the field of geography and economics. Analysis of the spatial distribution of companies allowed to determine the location factors. A survey was conducted to know the opinion on the operation of large enterprises in Czestochowa. The companies selected for the study were characterized by their financial and economic activity. Paper is a body of knowledge about the industry in Czestochowa and its suburban areas.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest funkcjonowanie oraz lokalizacja dużych przedsiębiorstw w Częstochowie i jej strefie podmiejskiej. Duże przedsiębiorstwa w Częstochowie są zróżnicowane pod względem wielkości, działalności, historii oraz czynników lokalizacji. Poszczególne rozdziały w pracy odnoszą się do historii gospodarczej regionu częstochowskiego, czynników lokalizacji przedsiębiorstw, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz analizy porównawczej z wybranymi miastami województwa śląskiego. W pracy wykorzystano informacje ze sprawozdań finansowych, gospodarczych baz danych, własnych badań kwestionariuszowych, stron internetowych przedsiębiorstw, literatury. Tematyka pracy dotyczy gospodarki i przemysłu Częstochowy i jej strefy podmiejskiej. W pracy wykorzystano metody badawcze z dziedziny geografii i ekonomii. Analiza przestrzenna rozmieszczenia przedsiębiorstw pozwoliła na określenie czynników lokalizacji. Analizie przestrzennej zostały poddane szczegółowo dojazdy do pracy. Badania kwestionariuszowe pozwoliły na poznanie opinii na temat funkcjonowania dużych przedsiębiorstw w Częstochowie. Wybrane do badania przedsiębiorstwa zostały scharakteryzowane za pomocą danych finansowych i prowadzonej działalności gospodarczej. Połączenie wszystkich zawartych w pracy danych pozwoliło na poznanie przemysłu w Częstochowie i jej strefie podmiejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Domański, Bolesław - 127742
dc.contributor.authorpl
Kasprzyk, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Paszkowski, Michał - 131292
dc.contributor.reviewerpl
Domański, Bolesław - 127742
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:55:33Z
dc.date.available
2020-07-21T23:55:33Z
dc.date.submittedpl
2013-10-08
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-63338-78072
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176819
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Czestochowa, large company, location, business, commuting.
dc.subject.plpl
Częstochowa, duże przedsiębiorstwa, lokalizacja, funkcjonowanie przedsiębiorstw, dojazdy do pracy.
dc.titlepl
Funkcjonowanie i lokalizacja dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Częstochowie i jej strefie podmiejskiej
dc.title.alternativepl
Operation and location of large industrial enterprises in Czestochowa and suburban area
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available