Efekt CNN jako czynnik kształtujący politykę zagraniczną USA na przykładzie interwencji humanitarnej w Somalii

licenciate
dc.abstract.enThe increasing role of the new types of media at the turn of the centuries poses many questions about their influence on the current international relations. “CNN effect” is one of the theories, which try to frame the mutual connections between the media, public opinion and politics. According to this idea, rightly prepared and publicized information can strongly bias the political decisions. The topic of the thesis is the influence of the “CNN effect” on American foreign policy with the analysis of the intervention in Somalia. The following questions were put: “How can the intensity of “CNN effect” be checked?”, “When the media action is the most effective?”, “Which moment of the intervention in Somalia can be considered as being influenced by media?”, “What were the other determinants of the course of events in Somalia?” The goal of responding to the questions was to defend the thesis, that “CNN effect” cannot be proved using the empirical means. The role of media is changing, but it is not possible to measure the range of this change. The Somalia case also shows the crucial role of the factors, traditionally considered to be decisive in international relations: the power and tactics of the country, its interests and mentality, also touching the asymmetry of modern war. One part of the thesis was dedicated to describe the cultural remainders of American intervention in Somalia – the story and film entitled “Black Hawk Down”.pl
dc.abstract.plPostępujący od drugiej połowy XX wieku wzrost roli mediów nowego typu stawia wiele pytań na temat ich znaczenia we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jedną z koncepcji, próbującą nadać ramy wzajemnym relacjom w obszarze media-opinia publiczna-polityka jest „efekt CNN”. Zgodnie z tą teorią, odpowiednio przygotowana i przekazana informacja jest w stanie znacząco oddziaływać na decyzje polityczne. Przedmiotem pracy jest wpływ „efektu CNN” na kreowanie amerykańskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji humanitarnej w Somalii. Postawiono następujące pytania badawcze: „W jaki sposób można sprawdzić intensywność działania „efektu CNN”, „Jakie aspekty działania mediów najsilniej wpływają na politykę?”, „czy podczas interwencji w Somalii można mówić o wystąpieniu modelowego „efektu CNN”, a jeśli tak to w którym momencie?”, „Jeśli nie media, to jakie inne czynniki wpłynęły na zaistniały przebieg interwencji?” Poprzez odpowiedź na pytania, chciano dowieść tezy, iż opisywane zjawisko to konstrukt, którego rzeczywiste znaczenie jest niemożliwe do empirycznego sprawdzenia. W pracy dokonano interpretacji teorii socjologiczno – psychologicznych związanych z mediami oraz analizy historycznej zjawisk towarzyszących interwencji. Dowiedziono, iż media były niewątpliwie jednym z czynników mających wpływ na przebieg zdarzenia, jednak w związku z istnieniem innych okoliczności nie można mówić o nich jako o czynniku decydującym. Jedną z części pracy poświęcono na opis miejsca interwencji w kulturze amerykańskiej. Poprzez analizę treści i formy powieści Black Hawk Down i powstałego na jej podstawie filmu o tym samym tytule, dążono do ukazania ich związku ze współczesnym postrzeganiem sztuki wojennej. Uznano, że taki kulturowy obraz może przyczynić się do kształtowania w społeczeństwie mylnych przekonań na temat nowoczesnego pola bitwy.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorKamieński, Łukasz - 101102 pl
dc.contributor.authorKaczówka, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Łukasz - 132736 pl
dc.contributor.reviewerKamieński, Łukasz - 101102 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:54:37Z
dc.date.available2020-07-14T18:54:37Z
dc.date.submitted2011-06-22pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-55578-95133pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170404
dc.languagepolpl
dc.subject.enCNN effect, Somalia, humanitarian intervention, Black Hawk Downpl
dc.subject.plEfekt CNN, Somalia, interwencja humanitarna, Helikopter w Ogniupl
dc.titleEfekt CNN jako czynnik kształtujący politykę zagraniczną USA na przykładzie interwencji humanitarnej w Somaliipl
dc.title.alternativeHumanitarian intervention in Somalia and the CNN effect's impact on American foreign policypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The increasing role of the new types of media at the turn of the centuries poses many questions about their influence on the current international relations. “CNN effect” is one of the theories, which try to frame the mutual connections between the media, public opinion and politics. According to this idea, rightly prepared and publicized information can strongly bias the political decisions. The topic of the thesis is the influence of the “CNN effect” on American foreign policy with the analysis of the intervention in Somalia. The following questions were put: “How can the intensity of “CNN effect” be checked?”, “When the media action is the most effective?”, “Which moment of the intervention in Somalia can be considered as being influenced by media?”, “What were the other determinants of the course of events in Somalia?” The goal of responding to the questions was to defend the thesis, that “CNN effect” cannot be proved using the empirical means. The role of media is changing, but it is not possible to measure the range of this change. The Somalia case also shows the crucial role of the factors, traditionally considered to be decisive in international relations: the power and tactics of the country, its interests and mentality, also touching the asymmetry of modern war. One part of the thesis was dedicated to describe the cultural remainders of American intervention in Somalia – the story and film entitled “Black Hawk Down”.
dc.abstract.plpl
Postępujący od drugiej połowy XX wieku wzrost roli mediów nowego typu stawia wiele pytań na temat ich znaczenia we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jedną z koncepcji, próbującą nadać ramy wzajemnym relacjom w obszarze media-opinia publiczna-polityka jest „efekt CNN”. Zgodnie z tą teorią, odpowiednio przygotowana i przekazana informacja jest w stanie znacząco oddziaływać na decyzje polityczne. Przedmiotem pracy jest wpływ „efektu CNN” na kreowanie amerykańskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji humanitarnej w Somalii. Postawiono następujące pytania badawcze: „W jaki sposób można sprawdzić intensywność działania „efektu CNN”, „Jakie aspekty działania mediów najsilniej wpływają na politykę?”, „czy podczas interwencji w Somalii można mówić o wystąpieniu modelowego „efektu CNN”, a jeśli tak to w którym momencie?”, „Jeśli nie media, to jakie inne czynniki wpłynęły na zaistniały przebieg interwencji?” Poprzez odpowiedź na pytania, chciano dowieść tezy, iż opisywane zjawisko to konstrukt, którego rzeczywiste znaczenie jest niemożliwe do empirycznego sprawdzenia. W pracy dokonano interpretacji teorii socjologiczno – psychologicznych związanych z mediami oraz analizy historycznej zjawisk towarzyszących interwencji. Dowiedziono, iż media były niewątpliwie jednym z czynników mających wpływ na przebieg zdarzenia, jednak w związku z istnieniem innych okoliczności nie można mówić o nich jako o czynniku decydującym. Jedną z części pracy poświęcono na opis miejsca interwencji w kulturze amerykańskiej. Poprzez analizę treści i formy powieści Black Hawk Down i powstałego na jej podstawie filmu o tym samym tytule, dążono do ukazania ich związku ze współczesnym postrzeganiem sztuki wojennej. Uznano, że taki kulturowy obraz może przyczynić się do kształtowania w społeczeństwie mylnych przekonań na temat nowoczesnego pola bitwy.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Kamieński, Łukasz - 101102
dc.contributor.authorpl
Kaczówka, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Łukasz - 132736
dc.contributor.reviewerpl
Kamieński, Łukasz - 101102
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:54:37Z
dc.date.available
2020-07-14T18:54:37Z
dc.date.submittedpl
2011-06-22
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-55578-95133
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170404
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CNN effect, Somalia, humanitarian intervention, Black Hawk Down
dc.subject.plpl
Efekt CNN, Somalia, interwencja humanitarna, Helikopter w Ogniu
dc.titlepl
Efekt CNN jako czynnik kształtujący politykę zagraniczną USA na przykładzie interwencji humanitarnej w Somalii
dc.title.alternativepl
Humanitarian intervention in Somalia and the CNN effect's impact on American foreign policy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
220
Views per month
Views per city
Warsaw
41
Krakow
38
Poznan
14
Wroclaw
14
Dublin
6
Zator
5
Lublin
4
Bydgoszcz
3
Gdansk
3
Lodz
3

No access

No Thumbnail Available