Promocja książki przez polskie wydawnictwa (na wybranych przykładach)

master
dc.abstract.enThe main area of interest in the thesis is the topic of promoting books by literary publishers in Poland. The goal is to pinpoint the dynamics present in the market and trends that can be spotted in the activity examples of chosen publishers, and also the evaluation of similarities and differences between methods used in promotion, depending on the publishers’ thematic profiles. The main method used in the research is analysis and critique of available writings on chosen topic, combined with evaluation and analysis of the promotional materials made and shared by publishers. As a result of the research a picture of publishing market in Poland, as well as promotional activity that is the most popular in such had been presented. It had been noted that mass media and in-person promotional activities are used evenly, although more traditional forms of mass promotion – like television or radio – had become less popular, while the activity in social media had intensified. The choice of publishers also allowed for evaluation of differences between promotional strategies chosen by publishers of different thematic profile.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest tematyka promocji książek przez wydawnictwa literackie w Polsce. Celem jest wskazanie uwarunkowań na rynku i trendów przejawiających się w przykładach działalności wybranych wydawnictw, a także ocena różnic i podobieństw w wykorzystywanych sposobach promocji w zależności od profilu tematycznego wydawnictwa. Główną metodą badań jest analiza i krytyka dostępnego piśmiennictwa na temat, a także ocena i analiza dostępnych materiałów promocyjnych przygotowanych i udostępnianych przez wydawnictwa. W wyniku badań przedstawiono obraz rynku wydawniczego w Polsce i jakie działania promocyjne są na nim najpopularniejsze. Zauważono, że środki masowego przekazu i promocja bezpośrednia są używane równie często, aczkolwiek bardziej tradycyjne formy masowego przekazu – jak telewizja czy radio – stały się mniej popularne na rzecz intensyfikacji działalności w mediach społecznościowych. Dobór wydawnictw pozwolił też na określenie różnic między strategiami promocji w zależności od profilu tematycznego wydawnictwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.authorKurzydło, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.reviewerJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:22:21Z
dc.date.available2020-11-01T23:22:21Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-141045-212441pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252186
dc.languagepolpl
dc.subject.enbook market, book promotion, books in Poland, literary publishers, methods of promotionpl
dc.subject.plksiążka w Polsce, metody promocji, promocja książki, rynek książki, wydawnictwa książkowepl
dc.titlePromocja książki przez polskie wydawnictwa (na wybranych przykładach)pl
dc.title.alternativePolish publishers’ book promotion (selected examples)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main area of interest in the thesis is the topic of promoting books by literary publishers in Poland. The goal is to pinpoint the dynamics present in the market and trends that can be spotted in the activity examples of chosen publishers, and also the evaluation of similarities and differences between methods used in promotion, depending on the publishers’ thematic profiles. The main method used in the research is analysis and critique of available writings on chosen topic, combined with evaluation and analysis of the promotional materials made and shared by publishers. As a result of the research a picture of publishing market in Poland, as well as promotional activity that is the most popular in such had been presented. It had been noted that mass media and in-person promotional activities are used evenly, although more traditional forms of mass promotion – like television or radio – had become less popular, while the activity in social media had intensified. The choice of publishers also allowed for evaluation of differences between promotional strategies chosen by publishers of different thematic profile.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest tematyka promocji książek przez wydawnictwa literackie w Polsce. Celem jest wskazanie uwarunkowań na rynku i trendów przejawiających się w przykładach działalności wybranych wydawnictw, a także ocena różnic i podobieństw w wykorzystywanych sposobach promocji w zależności od profilu tematycznego wydawnictwa. Główną metodą badań jest analiza i krytyka dostępnego piśmiennictwa na temat, a także ocena i analiza dostępnych materiałów promocyjnych przygotowanych i udostępnianych przez wydawnictwa. W wyniku badań przedstawiono obraz rynku wydawniczego w Polsce i jakie działania promocyjne są na nim najpopularniejsze. Zauważono, że środki masowego przekazu i promocja bezpośrednia są używane równie często, aczkolwiek bardziej tradycyjne formy masowego przekazu – jak telewizja czy radio – stały się mniej popularne na rzecz intensyfikacji działalności w mediach społecznościowych. Dobór wydawnictw pozwolił też na określenie różnic między strategiami promocji w zależności od profilu tematycznego wydawnictwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.authorpl
Kurzydło, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.reviewerpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:22:21Z
dc.date.available
2020-11-01T23:22:21Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-141045-212441
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252186
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
book market, book promotion, books in Poland, literary publishers, methods of promotion
dc.subject.plpl
książka w Polsce, metody promocji, promocja książki, rynek książki, wydawnictwa książkowe
dc.titlepl
Promocja książki przez polskie wydawnictwa (na wybranych przykładach)
dc.title.alternativepl
Polish publishers’ book promotion (selected examples)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
92
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Lodz
9
Wroclaw
9
Krakow
7
Gdansk
5
Sosnowiec
5
Poznan
3
Kalisz
2
Katowice
2
Legnica
2

No access

No Thumbnail Available