Stosunek Polskiej Partii Socjalistycznej do obozu pomajowego w latach 1928-1930 w świetle publicystyki

master
dc.abstract.enPolish Socialist Party (PPS) in years 1928 –1930 was main oppositional formation in Poland. Socialists in May 1926 r. helped Józef Piłsudski to gain power and they by long time supported the Marshal of Poland. Unfortunately marshal's political plans were different than socialists. J. Piłsudski was the follower of ,,strong power’’, meanwhile socialists aimed to development of democracy. In years 1928 – 1930 PPS and different oppositional parties aimed to overthrow of political system created by Józef Piłsudski. First six of chapters of this work concern relations between PPS and government. The demonstration at parliament (the intrusion of police and the army at lower house) as well as the J. Piłsudski’s articles, the anti - democratic action of the government (failure to comply with the law), change in composition of party and consolidation of opposition. All this brought to growth of criticism against government. The parliament was the main area of fight. In 1930 year the oppositional parties organized in Cracow general and mass public meeting in defence of right and the freedom of people. New elections broke this fight. The next three chapters concern concrete problems. Chapter seventh concerns relation between socialists and state organs. Chapter eighth touches constitutional matters. The final chapter expresses relation the socialists to Józef Piłsudski, the President, BBWR and different men connected with power.pl
dc.abstract.plPolska Partia Socjalistyczna w latach 1928 – 1930 była głównym ugrupowaniem opozycyjnym w Polsce. Socjaliści w 1926 r. pomogli Józefowi Piłsudskiemu zdobyć władzę i przez długi czas popierali Marszałka Polski. Niestety plany polityczne marszałka były inne niż socjalistów. J. Piłsudski był zwolennikiem ,,silnej władzy’’, podczas gdy socjaliści dążyli do rozwoju demokracji. W latach 1928 – 1930 PPS i inne partie opozycyjne dążyły do obalenia systemu politycznego ustanowionego przez Józefa Piłsudskiego. Pierwsze sześć rozdziałów tej pracy dotyczy stosunków pomiędzy PPS i rządem. Demonstracje w parlamencie (wprowadzenie policji i wojska do sejmu), artykuły J. Piłsudskiego, antydemokratyczne działania rządu (nieprzestrzeganie prawa), zmiany w składzie partii, konsolidacja opozycji. To wszystko doprowadziło do wzrostu krytyki przeciw rządowi. Parlament był głównym obszarem walki. Dopiero w 1930 r. partie opozycyjne zorganizowały w Krakowie powszechne i masowe zgromadzenie w obronie praw i wolności ludu. Nowe wybory przerwały tę walkę. Kolejne trzy rozdziały dotyczą konkretnych problemów. Rozdział siódmy dotyczy stosunku między socjalistami a organami państwowymi. Rozdział ósmy dotyka kwestii związanych z konstytucją. Ostatni rozdział wyraża stosunek socjalistów do Józefa Piłsudskiego, Prezydenta, BBWR i innych ludzi związanych z władzą.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.contributor.authorNowak, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.contributor.reviewerBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:02:22Z
dc.date.available2020-07-24T09:02:22Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-67634-78854pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181040
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolish Socialist Party, authorities after May 1926pl
dc.subject.plPolska Partia Pocjalistyczna, obóz pomajowypl
dc.titleStosunek Polskiej Partii Socjalistycznej do obozu pomajowego w latach 1928-1930 w świetle publicystykipl
dc.title.alternativeThe relation of Polish Socialist Party to authorities in year 1928 - 1930 based on journalismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Polish Socialist Party (PPS) in years 1928 –1930 was main oppositional formation in Poland. Socialists in May 1926 r. helped Józef Piłsudski to gain power and they by long time supported the Marshal of Poland. Unfortunately marshal's political plans were different than socialists. J. Piłsudski was the follower of ,,strong power’’, meanwhile socialists aimed to development of democracy. In years 1928 – 1930 PPS and different oppositional parties aimed to overthrow of political system created by Józef Piłsudski. First six of chapters of this work concern relations between PPS and government. The demonstration at parliament (the intrusion of police and the army at lower house) as well as the J. Piłsudski’s articles, the anti - democratic action of the government (failure to comply with the law), change in composition of party and consolidation of opposition. All this brought to growth of criticism against government. The parliament was the main area of fight. In 1930 year the oppositional parties organized in Cracow general and mass public meeting in defence of right and the freedom of people. New elections broke this fight. The next three chapters concern concrete problems. Chapter seventh concerns relation between socialists and state organs. Chapter eighth touches constitutional matters. The final chapter expresses relation the socialists to Józef Piłsudski, the President, BBWR and different men connected with power.
dc.abstract.plpl
Polska Partia Socjalistyczna w latach 1928 – 1930 była głównym ugrupowaniem opozycyjnym w Polsce. Socjaliści w 1926 r. pomogli Józefowi Piłsudskiemu zdobyć władzę i przez długi czas popierali Marszałka Polski. Niestety plany polityczne marszałka były inne niż socjalistów. J. Piłsudski był zwolennikiem ,,silnej władzy’’, podczas gdy socjaliści dążyli do rozwoju demokracji. W latach 1928 – 1930 PPS i inne partie opozycyjne dążyły do obalenia systemu politycznego ustanowionego przez Józefa Piłsudskiego. Pierwsze sześć rozdziałów tej pracy dotyczy stosunków pomiędzy PPS i rządem. Demonstracje w parlamencie (wprowadzenie policji i wojska do sejmu), artykuły J. Piłsudskiego, antydemokratyczne działania rządu (nieprzestrzeganie prawa), zmiany w składzie partii, konsolidacja opozycji. To wszystko doprowadziło do wzrostu krytyki przeciw rządowi. Parlament był głównym obszarem walki. Dopiero w 1930 r. partie opozycyjne zorganizowały w Krakowie powszechne i masowe zgromadzenie w obronie praw i wolności ludu. Nowe wybory przerwały tę walkę. Kolejne trzy rozdziały dotyczą konkretnych problemów. Rozdział siódmy dotyczy stosunku między socjalistami a organami państwowymi. Rozdział ósmy dotyka kwestii związanych z konstytucją. Ostatni rozdział wyraża stosunek socjalistów do Józefa Piłsudskiego, Prezydenta, BBWR i innych ludzi związanych z władzą.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.contributor.authorpl
Nowak, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.contributor.reviewerpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:02:22Z
dc.date.available
2020-07-24T09:02:22Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-67634-78854
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181040
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polish Socialist Party, authorities after May 1926
dc.subject.plpl
Polska Partia Pocjalistyczna, obóz pomajowy
dc.titlepl
Stosunek Polskiej Partii Socjalistycznej do obozu pomajowego w latach 1928-1930 w świetle publicystyki
dc.title.alternativepl
The relation of Polish Socialist Party to authorities in year 1928 - 1930 based on journalism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Wejherowo
1

No access

No Thumbnail Available