Upadłość wykonawców w świetle prawa zamówień publicznych

master
dc.abstract.enThe framework for the thesis are issues related to exclusion from public contract award procedures of economic operators that went bankrupt. First of all, the author analyses historical legal regulations regarding awarding public contracts in light of tools than enabled the contracting authorities to exclude from the procedures contractors that were probably not able to fulfill their obligations. The focus is on three historical perdiods (interwar period, Polish Pepole's Republic and post-communist Poland). The developing european system of public procurement law was also analyzed.The second chapter is focused on current European and Polish regulations regarding public contract award procedures, in particular on grounds for exclusion related to contractor's bankruptcy or insolvency. The mains focus is put on Polish Public Procurement Law. Polish Insolvency Law was also highlighted in that chapter.The third chapter's main area of interest is performance of the contract. The author tried to describe risks connected with performance of the public contract by the company suffering financial trouble. On the other hand, some parts of the thesis contain were attempted to show some imperfections in the Polish PPL law.The fourth chapter includes description of commonly known practical problems with Polish public procurement system, i.e. foreign contractors' documents, insufficient economic requirements and too frequent use of lowest-price criterium.pl
dc.abstract.plOpracowanie stanowi próbę kompleksowej analizy dwóch zasygnalizowanych zagadnień i zarazem krytycznej oceny obecnie funkcjonujących rozwiązań w polskim prawie. Punktem wyjścia dla poczynionych na tym tle rozważań jest analiza historyczno-prawna polskich i europejskich przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych pod kątem narzędzi umożliwiających eliminowanie z przetargu potencjalnie nierzetelnych wykonawców. W pierwszej kolejności przedstawiono polskie regulacje doby XX-lecia międzywojennego oraz okresu Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej, stanowiące przejaw dwóch skrajnie odmiennych koncepcji dotyczących życia gospodarczego. Zmiana ustroju gospodarczego, jaka dokonała się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w., przywróciła wolnorynkowy model gospodarki. Osobne miejsce poświęcono rodzącemu się w latach 70. europejskiemu systemowi prawa zamówień publicznych. Rozwijający się w warunkach gospodarki wolnorynkowej obszar prawa w kolejnych latach zaczął odgrywać jeszcze większą rolę w europejskiej gospodarce, czego dowodem pakiet kolejnych dyrektyw przyjętych w latach 90. Na początku XXI w. europejski system zamówień publicznych ponownie poddano modyfikacjom, co miało związek z uchwaleniem obecnie obowiązujących dyrektyw unijnych – dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 2004/17/WE. Obydwa akty prawne utrzymywały wszakże w mocy założenia dotyczące przesłanek wykluczania wykonawców przyjęte w poprzednich dyrektywach. Polskim regulacjom w dużej mierze poświęcony jest drugi rozdział niniejszego opracowania, w którym dokonano analizy przyjętej w polskim prawie przesłanki wykluczenia związanej z upadłością lub likwidacją wykonawcy, jej zastosowania w odniesieniu do wykonawców działających w ramach konsorcjum lub do podmiotów, przy pomocy których wykonawca zamierza realizować zamówienie, a także obowiązków dowodowych leżących po stronie oferentów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.authorKawik, Arturpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:02:55Z
dc.date.available2020-07-25T06:02:55Z
dc.date.submitted2014-10-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-92372-64923pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200519
dc.languagepolpl
dc.subject.encontracts, directives, contractors, bankruptcy, exclusionpl
dc.subject.plzamówienia, dyrektywy, wykonawcy, upadłość, wykluczaniepl
dc.titleUpadłość wykonawców w świetle prawa zamówień publicznychpl
dc.title.alternativeContractor's bankruptcy in light of the public procurement lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The framework for the thesis are issues related to exclusion from public contract award procedures of economic operators that went bankrupt. First of all, the author analyses historical legal regulations regarding awarding public contracts in light of tools than enabled the contracting authorities to exclude from the procedures contractors that were probably not able to fulfill their obligations. The focus is on three historical perdiods (interwar period, Polish Pepole's Republic and post-communist Poland). The developing european system of public procurement law was also analyzed.The second chapter is focused on current European and Polish regulations regarding public contract award procedures, in particular on grounds for exclusion related to contractor's bankruptcy or insolvency. The mains focus is put on Polish Public Procurement Law. Polish Insolvency Law was also highlighted in that chapter.The third chapter's main area of interest is performance of the contract. The author tried to describe risks connected with performance of the public contract by the company suffering financial trouble. On the other hand, some parts of the thesis contain were attempted to show some imperfections in the Polish PPL law.The fourth chapter includes description of commonly known practical problems with Polish public procurement system, i.e. foreign contractors' documents, insufficient economic requirements and too frequent use of lowest-price criterium.
dc.abstract.plpl
Opracowanie stanowi próbę kompleksowej analizy dwóch zasygnalizowanych zagadnień i zarazem krytycznej oceny obecnie funkcjonujących rozwiązań w polskim prawie. Punktem wyjścia dla poczynionych na tym tle rozważań jest analiza historyczno-prawna polskich i europejskich przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych pod kątem narzędzi umożliwiających eliminowanie z przetargu potencjalnie nierzetelnych wykonawców. W pierwszej kolejności przedstawiono polskie regulacje doby XX-lecia międzywojennego oraz okresu Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej, stanowiące przejaw dwóch skrajnie odmiennych koncepcji dotyczących życia gospodarczego. Zmiana ustroju gospodarczego, jaka dokonała się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w., przywróciła wolnorynkowy model gospodarki. Osobne miejsce poświęcono rodzącemu się w latach 70. europejskiemu systemowi prawa zamówień publicznych. Rozwijający się w warunkach gospodarki wolnorynkowej obszar prawa w kolejnych latach zaczął odgrywać jeszcze większą rolę w europejskiej gospodarce, czego dowodem pakiet kolejnych dyrektyw przyjętych w latach 90. Na początku XXI w. europejski system zamówień publicznych ponownie poddano modyfikacjom, co miało związek z uchwaleniem obecnie obowiązujących dyrektyw unijnych – dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 2004/17/WE. Obydwa akty prawne utrzymywały wszakże w mocy założenia dotyczące przesłanek wykluczania wykonawców przyjęte w poprzednich dyrektywach. Polskim regulacjom w dużej mierze poświęcony jest drugi rozdział niniejszego opracowania, w którym dokonano analizy przyjętej w polskim prawie przesłanki wykluczenia związanej z upadłością lub likwidacją wykonawcy, jej zastosowania w odniesieniu do wykonawców działających w ramach konsorcjum lub do podmiotów, przy pomocy których wykonawca zamierza realizować zamówienie, a także obowiązków dowodowych leżących po stronie oferentów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.authorpl
Kawik, Artur
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:02:55Z
dc.date.available
2020-07-25T06:02:55Z
dc.date.submittedpl
2014-10-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-92372-64923
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200519
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
contracts, directives, contractors, bankruptcy, exclusion
dc.subject.plpl
zamówienia, dyrektywy, wykonawcy, upadłość, wykluczanie
dc.titlepl
Upadłość wykonawców w świetle prawa zamówień publicznych
dc.title.alternativepl
Contractor's bankruptcy in light of the public procurement law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Chandler
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available