Ocena wpływu wybranych aryloalkilowych pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny o działaniu alfa1-adrenolitycznym oraz prazosyny na zmiany morfologiczne w obrębie naczyń nerkowych u szczurów w przebiegu nadciśnienia tętniczego

master
dc.abstract.enArterial hypertension has a damaging influence on kidney’s condition. This is the reason for developing a new drugs which not only decrease a blood pressure but also have nephroprotective properties. AIM: The aim of this study was analysis of the renal effects of α1- adrenolytics agents MH-76, MH-79 and reference drug- prazosine in DOCA-salt hypertension in rats.MATHERIALS and METHODS: The material were kidneys derived from 32 rats Wistar breed and were divided on 5 equal experimental groups: control, the DOCA-salt hypertension control, a group treated with MH-76, MH-79 and prazosine. This study aimed to compare histopathological features of renal pathomorphology such as: hyalinization, arterial fibrosis, mineralization, hyperaemia and macrophage’s, mast cell’s, lymphocyte’s aggregation. To do this I used Masson’s trichrome, Sirius Red, May Grunwald-Giemsa and PAS histochemical staining. The results were observed under a microscope and statistically analyzed in detail, in Statistica 13.1. RESULTS: Agent MH-79 decrease number of renal lymphocyte’s aggregations in DOCA-salt hypertensive rats. No statistically significant differences among MH-76 and MH-79 were found. Scrutinised agents don’t decrease the renal hypertensive damage like prazosine.pl
dc.abstract.plNadciśnienie tętnicze wykazuje destrukcyjny wpływ na nerki, co implikuje opracowanie leków, które nie tylko obniżają ciśnienie, ale i posiadają właściwości nefroprotekcyjne.CEL: Celem niniejszej pracy była ocena związków MH-76 i MH-79 oraz leku referencyjnego prazosyny o działaniu α1- adrenolitycznym na zmiany morfologiczne naczyń nerkowych u szczurów w przebiegu nadciśnienia tętniczego.MATERIAŁ I METODY: Materiał badawczy stanowiły nerki pobrane od 32 szczurów rasy Wistar, które podzielono na 5 grup badawczych: kontrolną oraz 4 pozostałe z wywołanym nadciśnieniem, którym podawano kolejno wodę, związek MH-76, MH-79 i prazosynę. Do analizy histopatologicznej zastosowano barwienie Picrosirus Red, PAS, Von Kossa, May Grunwalda-Giemsy oraz Massona – Goldnera. Skrojone nerki utrwalono, wybarwiono a następnie wykonano analizę stopnia zwłóknienia, stanu zapalnego i zwapnienia ścian naczyń nerkowych. Oceniano również obecność mas szklistych wokół naczyń nerkowych. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.1. Do oceny istotności różnic wykorzystano test nieparametryczny ANOVA Kruskala – Wallisa, test Mediany oraz test post – hoc Dunna. WYNIKI: Wywołane nadciśnienie tętnicze w doświadczalnym modelu DOCA wywołało stan zapalny nerek (wzrost liczby mastocytów, makrofagów, nacieków leukocytarnych) oraz hialinizację małych tętnic nerkowych i tętniczek doprowadzających kłębuszka. Badane związki MH–76 i MH–79 nie odwracały zmian wywołanych przez nadciśnienie tętnicze w obrębie naczyń nerkowych i zachowywały się analogicznie do leku referencyjnego prazosyny. Związek MH–79 obniża obecność nacieków leukocytarnych, co może wskazywać na jego potencjalne działanie przeciwzapalne.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZadrożna, Monika - 133870 pl
dc.contributor.authorSuchaniak, Irenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerZadrożna, Monika - 133870 pl
dc.contributor.reviewerLibrowski, Tadeusz - 130669 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:23:12Z
dc.date.available2020-07-27T13:23:12Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-120639-158732pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225360
dc.languagepolpl
dc.subject.enarterial hypertension, renal artery, DOCA-salt hypertension, prazosin, MH-76, MH-79pl
dc.subject.plnadciśnienie tętnicze, naczynia nerkowe, model nadciśnienia DOCA, prazosyna, MH-76, MH-79pl
dc.titleOcena wpływu wybranych aryloalkilowych pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny o działaniu alfa1-adrenolitycznym oraz prazosyny na zmiany morfologiczne w obrębie naczyń nerkowych u szczurów w przebiegu nadciśnienia tętniczegopl
dc.title.alternativeAnalysis of the renal effects of α1- adrenolytics agents MH-76, MH-79 and reference drug- prazosine in DOCA-salt hypertension in rats.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Arterial hypertension has a damaging influence on kidney’s condition. This is the reason for developing a new drugs which not only decrease a blood pressure but also have nephroprotective properties. AIM: The aim of this study was analysis of the renal effects of α1- adrenolytics agents MH-76, MH-79 and reference drug- prazosine in DOCA-salt hypertension in rats.MATHERIALS and METHODS: The material were kidneys derived from 32 rats Wistar breed and were divided on 5 equal experimental groups: control, the DOCA-salt hypertension control, a group treated with MH-76, MH-79 and prazosine. This study aimed to compare histopathological features of renal pathomorphology such as: hyalinization, arterial fibrosis, mineralization, hyperaemia and macrophage’s, mast cell’s, lymphocyte’s aggregation. To do this I used Masson’s trichrome, Sirius Red, May Grunwald-Giemsa and PAS histochemical staining. The results were observed under a microscope and statistically analyzed in detail, in Statistica 13.1. RESULTS: Agent MH-79 decrease number of renal lymphocyte’s aggregations in DOCA-salt hypertensive rats. No statistically significant differences among MH-76 and MH-79 were found. Scrutinised agents don’t decrease the renal hypertensive damage like prazosine.
dc.abstract.plpl
Nadciśnienie tętnicze wykazuje destrukcyjny wpływ na nerki, co implikuje opracowanie leków, które nie tylko obniżają ciśnienie, ale i posiadają właściwości nefroprotekcyjne.CEL: Celem niniejszej pracy była ocena związków MH-76 i MH-79 oraz leku referencyjnego prazosyny o działaniu α1- adrenolitycznym na zmiany morfologiczne naczyń nerkowych u szczurów w przebiegu nadciśnienia tętniczego.MATERIAŁ I METODY: Materiał badawczy stanowiły nerki pobrane od 32 szczurów rasy Wistar, które podzielono na 5 grup badawczych: kontrolną oraz 4 pozostałe z wywołanym nadciśnieniem, którym podawano kolejno wodę, związek MH-76, MH-79 i prazosynę. Do analizy histopatologicznej zastosowano barwienie Picrosirus Red, PAS, Von Kossa, May Grunwalda-Giemsy oraz Massona – Goldnera. Skrojone nerki utrwalono, wybarwiono a następnie wykonano analizę stopnia zwłóknienia, stanu zapalnego i zwapnienia ścian naczyń nerkowych. Oceniano również obecność mas szklistych wokół naczyń nerkowych. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.1. Do oceny istotności różnic wykorzystano test nieparametryczny ANOVA Kruskala – Wallisa, test Mediany oraz test post – hoc Dunna. WYNIKI: Wywołane nadciśnienie tętnicze w doświadczalnym modelu DOCA wywołało stan zapalny nerek (wzrost liczby mastocytów, makrofagów, nacieków leukocytarnych) oraz hialinizację małych tętnic nerkowych i tętniczek doprowadzających kłębuszka. Badane związki MH–76 i MH–79 nie odwracały zmian wywołanych przez nadciśnienie tętnicze w obrębie naczyń nerkowych i zachowywały się analogicznie do leku referencyjnego prazosyny. Związek MH–79 obniża obecność nacieków leukocytarnych, co może wskazywać na jego potencjalne działanie przeciwzapalne.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zadrożna, Monika - 133870
dc.contributor.authorpl
Suchaniak, Irena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Zadrożna, Monika - 133870
dc.contributor.reviewerpl
Librowski, Tadeusz - 130669
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:23:12Z
dc.date.available
2020-07-27T13:23:12Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-120639-158732
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225360
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
arterial hypertension, renal artery, DOCA-salt hypertension, prazosin, MH-76, MH-79
dc.subject.plpl
nadciśnienie tętnicze, naczynia nerkowe, model nadciśnienia DOCA, prazosyna, MH-76, MH-79
dc.titlepl
Ocena wpływu wybranych aryloalkilowych pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny o działaniu alfa1-adrenolitycznym oraz prazosyny na zmiany morfologiczne w obrębie naczyń nerkowych u szczurów w przebiegu nadciśnienia tętniczego
dc.title.alternativepl
Analysis of the renal effects of α1- adrenolytics agents MH-76, MH-79 and reference drug- prazosine in DOCA-salt hypertension in rats.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
4
Torun
2
Wroclaw
2
Akkerhaugen
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available