"Fałszywi przyjaciele tłumacza" w j. polskim i ukraińskim na materiale wybranych przykładów z literatury ukraińskiej

master
dc.abstract.enTranslation between closely related languages is very difficult. Especially when the translator encounters in the text "false friends" - words that may suggest different meaning than in the source language. The most typical examples of interlingual interference are: internationalisms and neologisms. An attempt to define "faux-amis" has become the subject of research of many linguists. Graphic and phonetic similarity between words may lead to wrongly interpreted changes of the meaning of words and text. Research presented in the following dissertation is based on three Ukrainian texts translated into Polish: two works by J. Andruchowycz: Twelve Rings traslated by K. Kotyńska, Ave Chrysler translated by B. Zadura, part of M. Hrymych's text translated by the author of the following paper.pl
dc.abstract.plPodczas procesu przekładu dochodzi do kontaktów dwóch języków. W wyniku interferencji między językowej powstają błędy, którymi są m.in "faux-amis". W niniejszej rozprawie podjęto rozważania na temat "fałszywych przyjaciół tłumacza" na gruncie polskiej i ukraińskiej leksyki. Badania nad tym zjawiskiem prowadzone są najczęściej na gruncie języków blisko spokrewnionych. Po raz pierwszy próby definicji tego zjawiska dokonali francuscy i niemieccy lingwiści. Pierwszy rozdział pracy to wyjaśnienie procesu interferencji oraz opis jej następstw: zapożyczenia, internacjonalizmy, neosemantyzmy i neologizmy oraz Europejska Liga Słownikowa. Rozdział drugi skupia się na omówieniu terminologii, definicji i klasyfikacji "faux-amis". Poprzez wprowadzenie szerokiego nazewnictwa, różnych podziałów wielu lingwistów próbowało gruntownie przeanalizować i usystematyzować mylące podobieństwa między językowe. W rozdziale trzecim umieszczono zestawienie przykładów pochodzących z trzech źródeł: 12 kręgów J. Andruchowycza w przekładzie K. Kotyńskiej, Ave, Chrysler! J. Andruchowycza w tłumaczeniu B. Zadury i fragment książki M. Hrymycz: Drugie życie, tłumaczenie własne. Zmiana znaczenia wyrazów w tekście może wywołać spore nieporozumienia w tekście, co może znacząco wpłynąć na jego odbiór, dlatego też "fałszywi przyjaciele tłumacza stanowią poważne niebezpieczeństwo podczas przekładu. Spośród trzech źródeł, z których zaczerpnięto "faux-amis" przekład K. Kotyńskiej powinien stanowić wzór jak trzeba tłumaczyć, pozostałe powinny służyć jako przestroga dla przyszłych tłumaczy. Analiza wykazała, że podobieństwo współbrzmienia, jest tutaj decydujące i że, pomiędzy wyrazami zachodzą różne typy relacji semantycznej. Dodatkowych problemów przysparzają związki polisemiczne. Każdy przekład jest elementem komunikacji w stosunkach polsko-ukraińskich, która zostaje zaburzona gdy w tekście dochodzi do zmiany znaczenia wyrazów. Dlatego tak ważna jest znajomość języka i dziedziny z której się tłumaczy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorKorniejenko, Agnieszka - 129135 pl
dc.contributor.authorBąk, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKrupa, Pawełpl
dc.contributor.reviewerHodana, Tomasz - 128327 pl
dc.contributor.reviewerKorniejenko, Agnieszka - 129135 pl
dc.contributor.reviewerBaranivska, Oksana - 127220 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:30:33Z
dc.date.available2020-07-24T10:30:33Z
dc.date.submitted2013-09-27pl
dc.fieldofstudyfilologia ukraińskapl
dc.identifier.apddiploma-69245-136746pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182412
dc.languagepolpl
dc.subject.en„false friends of a translator”, misleading words of foreign, deceptive words, decapitve cognatespl
dc.subject.plprzekład, "faux-amis", mylące podobieństwa między językowe, interferencja międzyjęzykowapl
dc.title"Fałszywi przyjaciele tłumacza" w j. polskim i ukraińskim na materiale wybranych przykładów z literatury ukraińskiejpl
dc.title.alternativeTranslator's "false friends" in Polish and Ukrainian on the material of three texts translated from Ukrainian to Polish.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Translation between closely related languages is very difficult. Especially when the translator encounters in the text "false friends" - words that may suggest different meaning than in the source language. The most typical examples of interlingual interference are: internationalisms and neologisms. An attempt to define "faux-amis" has become the subject of research of many linguists. Graphic and phonetic similarity between words may lead to wrongly interpreted changes of the meaning of words and text. Research presented in the following dissertation is based on three Ukrainian texts translated into Polish: two works by J. Andruchowycz: Twelve Rings traslated by K. Kotyńska, Ave Chrysler translated by B. Zadura, part of M. Hrymych's text translated by the author of the following paper.
dc.abstract.plpl
Podczas procesu przekładu dochodzi do kontaktów dwóch języków. W wyniku interferencji między językowej powstają błędy, którymi są m.in "faux-amis". W niniejszej rozprawie podjęto rozważania na temat "fałszywych przyjaciół tłumacza" na gruncie polskiej i ukraińskiej leksyki. Badania nad tym zjawiskiem prowadzone są najczęściej na gruncie języków blisko spokrewnionych. Po raz pierwszy próby definicji tego zjawiska dokonali francuscy i niemieccy lingwiści. Pierwszy rozdział pracy to wyjaśnienie procesu interferencji oraz opis jej następstw: zapożyczenia, internacjonalizmy, neosemantyzmy i neologizmy oraz Europejska Liga Słownikowa. Rozdział drugi skupia się na omówieniu terminologii, definicji i klasyfikacji "faux-amis". Poprzez wprowadzenie szerokiego nazewnictwa, różnych podziałów wielu lingwistów próbowało gruntownie przeanalizować i usystematyzować mylące podobieństwa między językowe. W rozdziale trzecim umieszczono zestawienie przykładów pochodzących z trzech źródeł: 12 kręgów J. Andruchowycza w przekładzie K. Kotyńskiej, Ave, Chrysler! J. Andruchowycza w tłumaczeniu B. Zadury i fragment książki M. Hrymycz: Drugie życie, tłumaczenie własne. Zmiana znaczenia wyrazów w tekście może wywołać spore nieporozumienia w tekście, co może znacząco wpłynąć na jego odbiór, dlatego też "fałszywi przyjaciele tłumacza stanowią poważne niebezpieczeństwo podczas przekładu. Spośród trzech źródeł, z których zaczerpnięto "faux-amis" przekład K. Kotyńskiej powinien stanowić wzór jak trzeba tłumaczyć, pozostałe powinny służyć jako przestroga dla przyszłych tłumaczy. Analiza wykazała, że podobieństwo współbrzmienia, jest tutaj decydujące i że, pomiędzy wyrazami zachodzą różne typy relacji semantycznej. Dodatkowych problemów przysparzają związki polisemiczne. Każdy przekład jest elementem komunikacji w stosunkach polsko-ukraińskich, która zostaje zaburzona gdy w tekście dochodzi do zmiany znaczenia wyrazów. Dlatego tak ważna jest znajomość języka i dziedziny z której się tłumaczy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Korniejenko, Agnieszka - 129135
dc.contributor.authorpl
Bąk, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Krupa, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Hodana, Tomasz - 128327
dc.contributor.reviewerpl
Korniejenko, Agnieszka - 129135
dc.contributor.reviewerpl
Baranivska, Oksana - 127220
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:30:33Z
dc.date.available
2020-07-24T10:30:33Z
dc.date.submittedpl
2013-09-27
dc.fieldofstudypl
filologia ukraińska
dc.identifier.apdpl
diploma-69245-136746
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182412
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
„false friends of a translator”, misleading words of foreign, deceptive words, decapitve cognates
dc.subject.plpl
przekład, "faux-amis", mylące podobieństwa między językowe, interferencja międzyjęzykowa
dc.titlepl
"Fałszywi przyjaciele tłumacza" w j. polskim i ukraińskim na materiale wybranych przykładów z literatury ukraińskiej
dc.title.alternativepl
Translator's "false friends" in Polish and Ukrainian on the material of three texts translated from Ukrainian to Polish.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
193
Views per month
Views per city
Warsaw
50
Krakow
21
Wroclaw
12
Berlin
9
Kyiv
9
Lodz
7
Lublin
7
Katowice
4
Saint Leonards-on-Sea
4
Chorzów
3

No access

No Thumbnail Available