Rola kosztorysów na roboty budowlane w inwestycjach budżetowych o charakterze ogólnym i sportowo-turystycznym

master
dc.abstract.enThe present thesis is to outline the basis of construction works estimate draw up. In the following chapters I shall present information concerning awarding public procurement, basic documents describing the contract object, types of estimates and methods that are used to prepare them as well as formulas used to calculate elements of estimate price. I shall prove the importance of calculation engineer’s role and his professional as well as reliable work. Analyzing the bill of quantity I check which investment is more difficult to calculate, I calculate the costs of preparing estimates for road structure and sports facility and check, which investment is more expensive. I also describe four methods used by calculation engineers to account their work and I determine, which of these methods is the best solution for the Contractor. On the basis of my analysis I claim that sports facilities require far more work and engagement, they are also more complicated as well as they contain of a large number of bill of quantity units, therefore preparing an estimate for sports facilities is more expensive than for road structures. In the end I present a proper way of preparing an estimate in an estimate program.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu przedstawienie podstaw opracowania oraz sporządzania kosztorysów budowlanych. W poniższych rozdziałach przedstawiam informacje dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych, omawiam podstawowe dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, przedstawiam jakie są rodzaje kosztorysów i jakimi metodami można je wykonać oraz z jakich wzorów należy korzystać do obliczenia składników ceny kosztorysowej. W pracy udowodnię jak ważna jest rola kosztorysanta w całym procesie budowlanym oraz jak wiele zależy od jego fachowej i rzetelnej pracy. Poprzez analizę przedmiarów sprawdzam dla jakiej inwestycji trudniej jest wykonać kosztorys ofertowy, obliczam koszty wykonania kosztorysów dla obiektu drogowego i sportowego oraz sprawdziłam który z nich jest droższy do wykonania. Omówiłam również cztery metody jakimi kosztorysanci posługują się do rozliczenia swojej pracy oraz, określiłam która z tych metod jest najlepszym rozwiązaniem dla Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam, że obiekty sportowe wymagają zdecydowanie większego nakładu pracy i zaangażowania, są o wiele bardziej skomplikowane oraz składają się z dużej ilości jednostek przedmiarowych a sporządzenie kosztorysu dla obiektu sportowego jest droższe a niżeli dla inwestycji w branży drogowej. W zakończeniu przedstawiam jak prawidłowo powinien wyglądać kosztorys sporządzony w programie kosztorysowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorŚwigoń, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:03:36Z
dc.date.available2020-07-24T06:03:36Z
dc.date.submitted2012-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-65559-72651pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179071
dc.languagepolpl
dc.subject.enESTIMATE - INVESTMENTS – PUBLIC PROCUREMENTpl
dc.subject.plINWESTYCJE - KOSZTORYS - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  pl
dc.titleRola kosztorysów na roboty budowlane w inwestycjach budżetowych o charakterze ogólnym i sportowo-turystycznympl
dc.title.alternativeRole of construction works estimate in general as well as tourist and sport budget investmentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present thesis is to outline the basis of construction works estimate draw up. In the following chapters I shall present information concerning awarding public procurement, basic documents describing the contract object, types of estimates and methods that are used to prepare them as well as formulas used to calculate elements of estimate price. I shall prove the importance of calculation engineer’s role and his professional as well as reliable work. Analyzing the bill of quantity I check which investment is more difficult to calculate, I calculate the costs of preparing estimates for road structure and sports facility and check, which investment is more expensive. I also describe four methods used by calculation engineers to account their work and I determine, which of these methods is the best solution for the Contractor. On the basis of my analysis I claim that sports facilities require far more work and engagement, they are also more complicated as well as they contain of a large number of bill of quantity units, therefore preparing an estimate for sports facilities is more expensive than for road structures. In the end I present a proper way of preparing an estimate in an estimate program.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie podstaw opracowania oraz sporządzania kosztorysów budowlanych. W poniższych rozdziałach przedstawiam informacje dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych, omawiam podstawowe dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, przedstawiam jakie są rodzaje kosztorysów i jakimi metodami można je wykonać oraz z jakich wzorów należy korzystać do obliczenia składników ceny kosztorysowej. W pracy udowodnię jak ważna jest rola kosztorysanta w całym procesie budowlanym oraz jak wiele zależy od jego fachowej i rzetelnej pracy. Poprzez analizę przedmiarów sprawdzam dla jakiej inwestycji trudniej jest wykonać kosztorys ofertowy, obliczam koszty wykonania kosztorysów dla obiektu drogowego i sportowego oraz sprawdziłam który z nich jest droższy do wykonania. Omówiłam również cztery metody jakimi kosztorysanci posługują się do rozliczenia swojej pracy oraz, określiłam która z tych metod jest najlepszym rozwiązaniem dla Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam, że obiekty sportowe wymagają zdecydowanie większego nakładu pracy i zaangażowania, są o wiele bardziej skomplikowane oraz składają się z dużej ilości jednostek przedmiarowych a sporządzenie kosztorysu dla obiektu sportowego jest droższe a niżeli dla inwestycji w branży drogowej. W zakończeniu przedstawiam jak prawidłowo powinien wyglądać kosztorys sporządzony w programie kosztorysowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Świgoń, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:03:36Z
dc.date.available
2020-07-24T06:03:36Z
dc.date.submittedpl
2012-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-65559-72651
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179071
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ESTIMATE - INVESTMENTS – PUBLIC PROCUREMENT
dc.subject.plpl
INWESTYCJE - KOSZTORYS - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
dc.titlepl
Rola kosztorysów na roboty budowlane w inwestycjach budżetowych o charakterze ogólnym i sportowo-turystycznym
dc.title.alternativepl
Role of construction works estimate in general as well as tourist and sport budget investments
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Luzino
5
Wroclaw
3
Chicago
1
Dublin
1
Pantalowice
1
Poznan
1
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available