Czy da się przetłumaczyć nieprzetłumaczalne? Analiza japońskiego przekładu Lalki Bolesława Prusa w kontekście teorii nieprzekładalności

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to demonstrate, using the method of comparative analysis of the structure and content of the Polish original and the Japanese translation of Bolesław Prus' "The Doll", that untranslatability, understood as the loss of a certain part of the meaning in the process of translation, resulting from linguistic and cultural differences, is an existing phenomenon, particularly visible in the case of countries with completely different foundations for the development of civilisation, such as Poland and Japan.The work is divided into three parts. The first part presents the history of research on untranslatability against the background of the development of Translation Studies, describes the types and sources of untranslatability, as well as the methods and strategies used by translators to manage it. The second part outlines the history of Polish-Japanese cultural and historical relations and reviews the translations of Polish literature available in Japan. The third part provides a proper comparative analysis of the content of the original and the translation divided into linguistic, linguistic-cultural, and cultural untranslatability.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest wykazanie za pomocą metody analizy porównawczej struktury i treści polskiego oryginału oraz japońskiego tłumaczenia "Lalki" Bolesława Prusa, że nieprzetłumaczalność rozumiana jako utrata pewnej części znaczeń w procesie tłumaczenia, wynikająca z różnic językowych i kulturowych, jest zjawiskiem istniejącym, uwidaczniającym się szczególnie w przypadku krajów o zupełnie odmiennych podstawach rozwoju cywilizacji, jak choćby Polska i Japonia.Praca dzieli się na trzy części. W pierwszej części przedstawiono historię badań nad nieprzetłumaczalnością na tle rozwoju przekładoznawstwa, opisano rodzaje oraz źródła nieprzetłumaczalności, a także metody i strategie stosowane przez tłumaczy do radzenia sobie z nią. W drugiej zarysowano historię polsko-japońskich stosunków kulturowych oraz historycznych, a także dokonano przeglądu dostępnych w Japonii tłumaczeń polskiej literatury. W trzeciej części dokonano właściwej analizy porównawczej treści oryginału i tłumaczenia z podziałem na nieprzetłumaczalność językową, językowo-kulturową oraz kulturową.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645 pl
dc.contributor.authorSochacka, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645 pl
dc.contributor.reviewerDybała, Pawełpl
dc.date.accessioned2022-10-12T21:50:07Z
dc.date.available2022-10-12T21:50:07Z
dc.date.submitted2022-10-04pl
dc.fieldofstudystudia azjatyckiepl
dc.identifier.apddiploma-162572-195587pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301493
dc.languagepolpl
dc.subject.enuntranslatability, "The Doll", Bolesław Prus, Translation Studiespl
dc.subject.plnieprzetłumaczalność, "Lalka", Bolesław Prus, przekładoznawstwopl
dc.titleCzy da się przetłumaczyć nieprzetłumaczalne? Analiza japońskiego przekładu Lalki Bolesława Prusa w kontekście teorii nieprzekładalnościpl
dc.title.alternativeIs it possible to translate the untranslatable? An analysis of the Japanese translation of Boleslaw Prus' The Doll in the context of the theory of untranslatabilitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to demonstrate, using the method of comparative analysis of the structure and content of the Polish original and the Japanese translation of Bolesław Prus' "The Doll", that untranslatability, understood as the loss of a certain part of the meaning in the process of translation, resulting from linguistic and cultural differences, is an existing phenomenon, particularly visible in the case of countries with completely different foundations for the development of civilisation, such as Poland and Japan.The work is divided into three parts. The first part presents the history of research on untranslatability against the background of the development of Translation Studies, describes the types and sources of untranslatability, as well as the methods and strategies used by translators to manage it. The second part outlines the history of Polish-Japanese cultural and historical relations and reviews the translations of Polish literature available in Japan. The third part provides a proper comparative analysis of the content of the original and the translation divided into linguistic, linguistic-cultural, and cultural untranslatability.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest wykazanie za pomocą metody analizy porównawczej struktury i treści polskiego oryginału oraz japońskiego tłumaczenia "Lalki" Bolesława Prusa, że nieprzetłumaczalność rozumiana jako utrata pewnej części znaczeń w procesie tłumaczenia, wynikająca z różnic językowych i kulturowych, jest zjawiskiem istniejącym, uwidaczniającym się szczególnie w przypadku krajów o zupełnie odmiennych podstawach rozwoju cywilizacji, jak choćby Polska i Japonia.Praca dzieli się na trzy części. W pierwszej części przedstawiono historię badań nad nieprzetłumaczalnością na tle rozwoju przekładoznawstwa, opisano rodzaje oraz źródła nieprzetłumaczalności, a także metody i strategie stosowane przez tłumaczy do radzenia sobie z nią. W drugiej zarysowano historię polsko-japońskich stosunków kulturowych oraz historycznych, a także dokonano przeglądu dostępnych w Japonii tłumaczeń polskiej literatury. W trzeciej części dokonano właściwej analizy porównawczej treści oryginału i tłumaczenia z podziałem na nieprzetłumaczalność językową, językowo-kulturową oraz kulturową.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645
dc.contributor.authorpl
Sochacka, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645
dc.contributor.reviewerpl
Dybała, Paweł
dc.date.accessioned
2022-10-12T21:50:07Z
dc.date.available
2022-10-12T21:50:07Z
dc.date.submittedpl
2022-10-04
dc.fieldofstudypl
studia azjatyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-162572-195587
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
untranslatability, "The Doll", Bolesław Prus, Translation Studies
dc.subject.plpl
nieprzetłumaczalność, "Lalka", Bolesław Prus, przekładoznawstwo
dc.titlepl
Czy da się przetłumaczyć nieprzetłumaczalne? Analiza japońskiego przekładu Lalki Bolesława Prusa w kontekście teorii nieprzekładalności
dc.title.alternativepl
Is it possible to translate the untranslatable? An analysis of the Japanese translation of Boleslaw Prus' The Doll in the context of the theory of untranslatability
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Jasło
1
Katowice
1
Tomaszów Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available
Collections