Badania w grupie 8-aminowych pochodnych 7-fenylopiperazynoalkiloteofiliny o potencjalnym działaniu psychotropowym.

master
dc.abstract.enThe first part of this work contains schizophrenia described as an example of a psychotic type disorder. There are current therapeutic possibilities of psychotic syndrome presented, including classical and atypical neuroleptics. There is also a statistical issue of meta-analysis of these medicines described, providing needful data for making the individualized treatment and choice of appropriate medicine. The aim of the research was continuation of study on the relationship between the affinities in the group of 7- phenylpiperazinealkyltheophylline derivates. It was decided to obtain new analogs of 7-phenylpiperazinealkyltheophylline with the piperidine group in 8 position of this system. As a result of a multistep synthesis there were 7-chloroalkyl-8-piperidine-1-yl-theophylline created (compounds 3-5) as the intermediate compounds, and 10 new final 7-phenylpiperazinealkyl-8-piperidin-1-yl-theophylline (compounds 6 – 8 and 9a-15a) in the form of free bases or hydrochlorides. Identity of the new compounds was confirmed by the results of spectroscopic analysis 1H-NMR and LC-MS. The purity analysis of the new derivatives was verified using UPLC method. For the derivatives 6-8 and 9a-15a there were lipophilic properties defined, using a computer program ChemOffice 2004. The compounds 6-8 and 9-15a were transferred for the affinity atest for serotonin receptors using a radioisothope method in vitro.pl
dc.abstract.otherW części wstępnej niniejszej pracy scharakteryzowano schizofrenię jako przykład zaburzenia o typie psychozy. Przedstawiono aktualne możliwości terapeutyczne zespołów psychotycznych obejmujące klasyczne i atypowe neuroleptyki. Omówiono również statystyczne zagadnienie meta-analiz tych leków, dostarczających danych niezbędnych do podjęcia zindywidualizowanej terapii i doboru odpowiedniego leku. Celem pracy własnej było kontynuowanie badań nad zależnością pomiędzy strukturą a powinowactwem w grupie 7-fenylopiperazynoalkilowych pochodnych teofiliny. Postanowiono otrzymać nowe analogi 7-fenylopiperazynoalkiloteofiliny z ugrupowaniem piperydynowym w położeniu 8 tego układu. W wyniku wieloetapowej syntezy otrzymano 7-chloroalkilo-8-piperydyn-1-ylo-teofiliny (zw. 3-5) jako związki pośrednie oraz 10 nowych finalnych 7-fenylopiperazynoalkilo-8-piperydyn-1-ylo-teofilin (zw. 6-8 oraz 9a-15a) w postaci wolnych zasad lub chlorowodorków. Tożsamość uzyskanych związków potwierdzono wynikami analizy spektralnej 1H-NMR oraz LC-MS. Analizę czystości otrzymanych połączeń przeprowadzono w oparciu o wyniki metody UPLC. Dla pochodnych 6-8 oraz 9a-15a określono właściwości lipofilowe przy użyciu programu komputerowego ChemOffice 2004. Związki 6-8 oraz 9a-15a przekazano do badań powinowactwa do receptorów serotoninowych metodą radioizotopową in vitro.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorChłoń-Rzepa, Grażyna - 128990 pl
dc.contributor.advisorPawłowski, Maciej - 133112 pl
dc.contributor.authorWoźniak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPawłowski, Maciej - 133112 pl
dc.contributor.reviewerChłoń-Rzepa, Grażyna - 128990 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:01:33Z
dc.date.available2020-07-14T21:01:33Z
dc.date.submitted2011-06-22pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-56629-35857pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171042
dc.subject.enAnalogues of 7-phenylpiperazinealkyltheophylline, synthesis, physicochemical properties, serotonin receptor ligandspl
dc.subject.otherAnalogi 7-fenylopiperazynoalkiloteofiliny, synteza, właściwości fizykochemiczne, ligandy receptorów serotoninowychpl
dc.titleBadania w grupie 8-aminowych pochodnych 7-fenylopiperazynoalkiloteofiliny o potencjalnym działaniu psychotropowym.pl
dc.title.alternativeStudy on the group of 8-amino-7-phenylpiperazinealkyltheophylline derivates with a potential psychotropic effect.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first part of this work contains schizophrenia described as an example of a psychotic type disorder. There are current therapeutic possibilities of psychotic syndrome presented, including classical and atypical neuroleptics. There is also a statistical issue of meta-analysis of these medicines described, providing needful data for making the individualized treatment and choice of appropriate medicine. The aim of the research was continuation of study on the relationship between the affinities in the group of 7- phenylpiperazinealkyltheophylline derivates. It was decided to obtain new analogs of 7-phenylpiperazinealkyltheophylline with the piperidine group in 8 position of this system. As a result of a multistep synthesis there were 7-chloroalkyl-8-piperidine-1-yl-theophylline created (compounds 3-5) as the intermediate compounds, and 10 new final 7-phenylpiperazinealkyl-8-piperidin-1-yl-theophylline (compounds 6 – 8 and 9a-15a) in the form of free bases or hydrochlorides. Identity of the new compounds was confirmed by the results of spectroscopic analysis 1H-NMR and LC-MS. The purity analysis of the new derivatives was verified using UPLC method. For the derivatives 6-8 and 9a-15a there were lipophilic properties defined, using a computer program ChemOffice 2004. The compounds 6-8 and 9-15a were transferred for the affinity atest for serotonin receptors using a radioisothope method in vitro.
dc.abstract.otherpl
W części wstępnej niniejszej pracy scharakteryzowano schizofrenię jako przykład zaburzenia o typie psychozy. Przedstawiono aktualne możliwości terapeutyczne zespołów psychotycznych obejmujące klasyczne i atypowe neuroleptyki. Omówiono również statystyczne zagadnienie meta-analiz tych leków, dostarczających danych niezbędnych do podjęcia zindywidualizowanej terapii i doboru odpowiedniego leku. Celem pracy własnej było kontynuowanie badań nad zależnością pomiędzy strukturą a powinowactwem w grupie 7-fenylopiperazynoalkilowych pochodnych teofiliny. Postanowiono otrzymać nowe analogi 7-fenylopiperazynoalkiloteofiliny z ugrupowaniem piperydynowym w położeniu 8 tego układu. W wyniku wieloetapowej syntezy otrzymano 7-chloroalkilo-8-piperydyn-1-ylo-teofiliny (zw. 3-5) jako związki pośrednie oraz 10 nowych finalnych 7-fenylopiperazynoalkilo-8-piperydyn-1-ylo-teofilin (zw. 6-8 oraz 9a-15a) w postaci wolnych zasad lub chlorowodorków. Tożsamość uzyskanych związków potwierdzono wynikami analizy spektralnej 1H-NMR oraz LC-MS. Analizę czystości otrzymanych połączeń przeprowadzono w oparciu o wyniki metody UPLC. Dla pochodnych 6-8 oraz 9a-15a określono właściwości lipofilowe przy użyciu programu komputerowego ChemOffice 2004. Związki 6-8 oraz 9a-15a przekazano do badań powinowactwa do receptorów serotoninowych metodą radioizotopową in vitro.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Chłoń-Rzepa, Grażyna - 128990
dc.contributor.advisorpl
Pawłowski, Maciej - 133112
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Pawłowski, Maciej - 133112
dc.contributor.reviewerpl
Chłoń-Rzepa, Grażyna - 128990
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:01:33Z
dc.date.available
2020-07-14T21:01:33Z
dc.date.submittedpl
2011-06-22
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-56629-35857
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171042
dc.subject.enpl
Analogues of 7-phenylpiperazinealkyltheophylline, synthesis, physicochemical properties, serotonin receptor ligands
dc.subject.otherpl
Analogi 7-fenylopiperazynoalkiloteofiliny, synteza, właściwości fizykochemiczne, ligandy receptorów serotoninowych
dc.titlepl
Badania w grupie 8-aminowych pochodnych 7-fenylopiperazynoalkiloteofiliny o potencjalnym działaniu psychotropowym.
dc.title.alternativepl
Study on the group of 8-amino-7-phenylpiperazinealkyltheophylline derivates with a potential psychotropic effect.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chybie
1
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available