Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych

master
dc.abstract.enThis work focuses on discussing issues of crisis management, in particular social crisis communication. Social media communication is popularized as a part of marketing communication. Using social media by the companies creates risk and new challenge because of changing the model of communication. The research problem is to examine the opinion of social media users, how they find companies in crisis. Analyzing the issue were used business management literature, the compilation of social media communication and best practices in crisis management. The purpose of the survey was to examine how social media users experience ways of a social media communication in crisis. The case study of social crisis management was used as a complementary research method.pl
dc.abstract.plPraca koncentruje się na omówieniu problematyki zarządzania sytuacjami kryzysowymi w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów w komunikacji social media. Upowszechnienie się komunikacji w mediach społecznościowych jako elementu komunikacji marketingowej stwarza zagrożenia oraz nowe wyzwania dla biznesu ze względu na zmianę modelu komunikacji. Problem badawczy pracy dotyczy zbadania postrzegania kryzysów firm i marek w social media na oficjalnych profilach z perspektywy odbiorcy treści. Do analizy problematyki wykorzystano literaturę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, opracowania dotyczące komunikacji w social media oraz prawidłowych praktyk z zakresu crisis management. Celem badania, które przeprowadzono wśród użytkowników serwisów społecznościowych, była ocena sposobu komunikacji firm i marek w mediach społecznościowych podczas trwania kryzysu komunikacyjnego przez odbiorców treści. Metodą uzupełniającą badania było studium przypadku sytuacji kryzysowej firmy w Polsce i zagranicą.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.contributor.authorPustuła, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:47:57Z
dc.date.available2020-07-26T17:47:57Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-100677-166935pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207753
dc.languagepolpl
dc.subject.encommunication – crisis – crisis management – social media – social networking sitepl
dc.subject.plkomunikacja – kryzys – media społecznościowe – serwis społecznościowy – zarządzanie kryzysowepl
dc.titleZarządzanie kryzysem w mediach społecznościowychpl
dc.title.alternativeCrisis management in social mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work focuses on discussing issues of crisis management, in particular social crisis communication. Social media communication is popularized as a part of marketing communication. Using social media by the companies creates risk and new challenge because of changing the model of communication. The research problem is to examine the opinion of social media users, how they find companies in crisis. Analyzing the issue were used business management literature, the compilation of social media communication and best practices in crisis management. The purpose of the survey was to examine how social media users experience ways of a social media communication in crisis. The case study of social crisis management was used as a complementary research method.
dc.abstract.plpl
Praca koncentruje się na omówieniu problematyki zarządzania sytuacjami kryzysowymi w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów w komunikacji social media. Upowszechnienie się komunikacji w mediach społecznościowych jako elementu komunikacji marketingowej stwarza zagrożenia oraz nowe wyzwania dla biznesu ze względu na zmianę modelu komunikacji. Problem badawczy pracy dotyczy zbadania postrzegania kryzysów firm i marek w social media na oficjalnych profilach z perspektywy odbiorcy treści. Do analizy problematyki wykorzystano literaturę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, opracowania dotyczące komunikacji w social media oraz prawidłowych praktyk z zakresu crisis management. Celem badania, które przeprowadzono wśród użytkowników serwisów społecznościowych, była ocena sposobu komunikacji firm i marek w mediach społecznościowych podczas trwania kryzysu komunikacyjnego przez odbiorców treści. Metodą uzupełniającą badania było studium przypadku sytuacji kryzysowej firmy w Polsce i zagranicą.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.contributor.authorpl
Pustuła, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:47:57Z
dc.date.available
2020-07-26T17:47:57Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-100677-166935
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207753
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
communication – crisis – crisis management – social media – social networking site
dc.subject.plpl
komunikacja – kryzys – media społecznościowe – serwis społecznościowy – zarządzanie kryzysowe
dc.titlepl
Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych
dc.title.alternativepl
Crisis management in social media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
3
Dublin
2
Gorzów Wielkopolski
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Krasnik
1
Poznan
1
Siedlce
1
Tomaszow Lubelski
1

No access

No Thumbnail Available