Coming out w miejscu pracy osób homoseksualnych oraz transpłciowych

master
dc.abstract.enThe main motivation to investigate the correlation between transgender people coming-out at work (i.e. revealing their perceived gender identity) and the results on the The Satisfaction with Work Scale, and comparing the frequency of coming-out with the results on the Generalized Self-Efficacy Scale and the Satisfaction with Life Scale, first of all, there is no data on this subject in Poland. Thesis develops the history of transgenderism, talks about the transition process, legal issues of gender reassignment and the social situation of transgender people in Poland, in terms of tolerance of the phenomenon and psychological help. 72 transgender people (aged 18 to 56) participated in the study. The one condition was to have a job at the time of participating in the study. A significant part of the respondents identified themselves as bisexual ( 43.7% of the respondents). The frequency analysis showed that 27.5% of the respondents described themselves as men, 48.8% as women and 23.8% as non-binary people. Moreover, 25% of respondents declared homosexual orientation, 6.3% heterosexual, 45% bisexual, 5% asexual orientation, and 17.5% say that they have a different orientation than those proposed in the survey. Only 1.3% of the respondents live in the countryside, 2.5% in a city with less than 20,000 inhabitants, 48.8% in a city with less than 200,000 inhabitants and 46.3% with more than 200,000 inhabitants. Among the respondents, 50% work independently, 10% have a managerial position, and 36.3% have an assistant position. As many as 66.3% work with people, while 32.5% work with data and objects. The results of the analyzes allowed for the rejection of the hypotheses relating to the intergroup differences in GSES (F = 5.3; p = .024; t = -1.49; p = .146), SWLS (F = .79; p = .377; t = .42; p = .675) and job satisfaction (F = 1.51; p = .224; t = -1.03; p = .308). The reasons for the lack of relevance of the results may be embarrassment about one's own gender identity, lack of acceptance after coming out related to one's gender identity, negative expectations towards society and its thoughts about the person concerned, efforts to avoid rejection. It is worth performing further tests, taking into account the variable of the transition stage, starting from the first therapeutic visits, to the respondents who are after the entire stage of transition - for legal and medical-surgical reasons behind them.pl
dc.abstract.plGłówną motywacją do zbadania korelacji między dokonywaniem coming-outu w pracy przez osoby transpłciowe (czyli ujawnianiu swojej odczuwanej tożsamości płciowej), a wynikami na Skali Satysfakcji Zawodowej, oraz porównywania częstości dokonywania coming-outu z wynikami na Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności i Skali Satysfakcji z Życia jest przede wszystkim brak danych na ten temat w Polsce. Praca rozwija historię transpłciowości, mowi o procesie tranzycji, kwestiach prawnych zmiany płci oraz sytuacji społecznej osób transpłciowych w Polsce, pod kątem tolerancji zjawiska oraz pomocy psychologicznej. W badaniu wzięły udział 72 osoby transpłciowe, w wieku od 18 do 56 lat. Warunkiem było posiadanie pracy w momencie brania udziału w badaniu. .Znaczna część osób badanych identyfikowała się jako biseksualne, jest to 43,7 % badanych. Analiza częstości wykazała, że 27,5% osób badanych określa się jako mężczyźni, 48,8% jako kobiety a 23,8% jako osoby niebinarne. Ponadto, 25% badanych deklaruje orientacje homoseksualną, 6,3% heteroseksualną, 45% biseksualną, 5% orientację aseksualną oraz 17,5% podaje, że posiada inną orientację niż te zaproponowane w ankiecie. Jedynie 1,3% badanych mieszka na wsi, 2,5% w mieście poniżej 20 tysięcy mieszkańców, 48,8% w mieście poniżej 200 tysięcy mieszkańców oraz 46,3% powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Wśród osób badanych, 50% wykonuje pracę samodzielną, 10% posiada stanowisko kierownicze, a 36,3% stanowisko asystenckie. Aż 66,3% wykonuje pracę z ludźmi, podczas gdy 32,5% osób pracuje raczej z danymi oraz przedmiotami. Wyniki analiz pozwoliły na odrzucenie hipotez odnoszących się do różnic międzygrupowych w GSES (F=5,3; p=,024; t=-1,49; p=,146), SWLS (F=,79; p=,377; t=,42; p=,675) oraz satysfakcji z pracy (F=1,51; p=,224; t=-1,03; p=,308). Powodem braku istnotności wyników może być wstyd z powodu własnej tożsamości płciowej, brak akceptacji po coming-oucie związanym ze swoją tożsamością płciową, negatywne oczekiwania wobec społeczeństwa i jego myśli o osobie zainteresowanej, wysiłki mające na celu uniknięcie odrzucenia. Warto wykonać kolejne badania biorąc pod uwagę zmienną, jaką jest etap tranzycji, począwszy od pierwszych wizyt terapeutycznych, po badanych, którzy cały etap tranzycji-ze względów prawnych oraz medyczno-chirurgiczny mają za sobą.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.authorMolisak, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:42:17Z
dc.date.available2021-10-27T21:42:17Z
dc.date.submitted2021-10-26pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-148519-227566pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281993
dc.languagepolpl
dc.subject.enGender dysphoria, transgender, cisgenderpl
dc.subject.plDysforia płciowa, transpłciowość, cisnormatywnośćpl
dc.titleComing out w miejscu pracy osób homoseksualnych oraz transpłciowychpl
dc.title.alternativeComing out in the workplace:homosexual and transgender employeespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main motivation to investigate the correlation between transgender people coming-out at work (i.e. revealing their perceived gender identity) and the results on the The Satisfaction with Work Scale, and comparing the frequency of coming-out with the results on the Generalized Self-Efficacy Scale and the Satisfaction with Life Scale, first of all, there is no data on this subject in Poland. Thesis develops the history of transgenderism, talks about the transition process, legal issues of gender reassignment and the social situation of transgender people in Poland, in terms of tolerance of the phenomenon and psychological help. 72 transgender people (aged 18 to 56) participated in the study. The one condition was to have a job at the time of participating in the study. A significant part of the respondents identified themselves as bisexual ( 43.7% of the respondents). The frequency analysis showed that 27.5% of the respondents described themselves as men, 48.8% as women and 23.8% as non-binary people. Moreover, 25% of respondents declared homosexual orientation, 6.3% heterosexual, 45% bisexual, 5% asexual orientation, and 17.5% say that they have a different orientation than those proposed in the survey. Only 1.3% of the respondents live in the countryside, 2.5% in a city with less than 20,000 inhabitants, 48.8% in a city with less than 200,000 inhabitants and 46.3% with more than 200,000 inhabitants. Among the respondents, 50% work independently, 10% have a managerial position, and 36.3% have an assistant position. As many as 66.3% work with people, while 32.5% work with data and objects. The results of the analyzes allowed for the rejection of the hypotheses relating to the intergroup differences in GSES (F = 5.3; p = .024; t = -1.49; p = .146), SWLS (F = .79; p = .377; t = .42; p = .675) and job satisfaction (F = 1.51; p = .224; t = -1.03; p = .308). The reasons for the lack of relevance of the results may be embarrassment about one's own gender identity, lack of acceptance after coming out related to one's gender identity, negative expectations towards society and its thoughts about the person concerned, efforts to avoid rejection. It is worth performing further tests, taking into account the variable of the transition stage, starting from the first therapeutic visits, to the respondents who are after the entire stage of transition - for legal and medical-surgical reasons behind them.
dc.abstract.plpl
Główną motywacją do zbadania korelacji między dokonywaniem coming-outu w pracy przez osoby transpłciowe (czyli ujawnianiu swojej odczuwanej tożsamości płciowej), a wynikami na Skali Satysfakcji Zawodowej, oraz porównywania częstości dokonywania coming-outu z wynikami na Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności i Skali Satysfakcji z Życia jest przede wszystkim brak danych na ten temat w Polsce. Praca rozwija historię transpłciowości, mowi o procesie tranzycji, kwestiach prawnych zmiany płci oraz sytuacji społecznej osób transpłciowych w Polsce, pod kątem tolerancji zjawiska oraz pomocy psychologicznej. W badaniu wzięły udział 72 osoby transpłciowe, w wieku od 18 do 56 lat. Warunkiem było posiadanie pracy w momencie brania udziału w badaniu. .Znaczna część osób badanych identyfikowała się jako biseksualne, jest to 43,7 % badanych. Analiza częstości wykazała, że 27,5% osób badanych określa się jako mężczyźni, 48,8% jako kobiety a 23,8% jako osoby niebinarne. Ponadto, 25% badanych deklaruje orientacje homoseksualną, 6,3% heteroseksualną, 45% biseksualną, 5% orientację aseksualną oraz 17,5% podaje, że posiada inną orientację niż te zaproponowane w ankiecie. Jedynie 1,3% badanych mieszka na wsi, 2,5% w mieście poniżej 20 tysięcy mieszkańców, 48,8% w mieście poniżej 200 tysięcy mieszkańców oraz 46,3% powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Wśród osób badanych, 50% wykonuje pracę samodzielną, 10% posiada stanowisko kierownicze, a 36,3% stanowisko asystenckie. Aż 66,3% wykonuje pracę z ludźmi, podczas gdy 32,5% osób pracuje raczej z danymi oraz przedmiotami. Wyniki analiz pozwoliły na odrzucenie hipotez odnoszących się do różnic międzygrupowych w GSES (F=5,3; p=,024; t=-1,49; p=,146), SWLS (F=,79; p=,377; t=,42; p=,675) oraz satysfakcji z pracy (F=1,51; p=,224; t=-1,03; p=,308). Powodem braku istnotności wyników może być wstyd z powodu własnej tożsamości płciowej, brak akceptacji po coming-oucie związanym ze swoją tożsamością płciową, negatywne oczekiwania wobec społeczeństwa i jego myśli o osobie zainteresowanej, wysiłki mające na celu uniknięcie odrzucenia. Warto wykonać kolejne badania biorąc pod uwagę zmienną, jaką jest etap tranzycji, począwszy od pierwszych wizyt terapeutycznych, po badanych, którzy cały etap tranzycji-ze względów prawnych oraz medyczno-chirurgiczny mają za sobą.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.authorpl
Molisak, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:42:17Z
dc.date.available
2021-10-27T21:42:17Z
dc.date.submittedpl
2021-10-26
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-148519-227566
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281993
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gender dysphoria, transgender, cisgender
dc.subject.plpl
Dysforia płciowa, transpłciowość, cisnormatywność
dc.titlepl
Coming out w miejscu pracy osób homoseksualnych oraz transpłciowych
dc.title.alternativepl
Coming out in the workplace:homosexual and transgender employees
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Włocławek
3
Hamburg
2
Bialystok
1
Jarocin
1
Krakow
1
Lodz
1
Michalowice
1
Miechów
1
Sosnowiec
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available