Problematyka nowych form rozpowszechniania w prawie autorskim

master
dc.abstract.enThe subject of this work is the problematic aspects of the new forms of dissemination of works in copyright law. These forms were created on the basis of the dynamic transformation of the media market, caused by two phenomena - digitization and convergence. Both of these phenomena are inextricably combined with ever more dynamic development of technology. Both, open up new opportunities for dissemination of materials that previously existed in the traditional form. Also, the scope of the media has been expanded. Their previous form was characterized by a peculiar closure in a territorial aspect. Through the internet shared content in a traditional way takes on the cross-border nature. This work is an attempt to synthesize the fundamental problems associated with the functioning of these forms. The scope of the work includes primarily the most important issue of functioning of the new forms of distribution in current legislation, both at the national, EU and international level, so the problematic aspects of assigning specific forms to existing institutions in copyright law and consequences resulting thereof.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest problematyka nowych form rozpowszechniania utworów w prawie autorskim. Formy te powstały na gruncie dynamicznych przeobrażeń na rynku medialnym, spowodowanych dwoma zjawiskami – cyfryzacją oraz konwergencją. Oba te zjawiska nierozerwalnie łączą się z coraz to dynamiczniejszym rozwojem technologii. Oba, otwierają zupełnie nowe możliwości rozpowszechniania materiałów, które dotychczas istniały pod postacią tradycyjną. Rozszerzył się także zakres oddziaływania mediów. Ich dotychczasowa forma cechowała się swoistym zamknięciem w aspekcie terytorialnym. Dzięki internetowi treści udostępnianie w sposób tradycyjny nabierają charakteru transgranicznego.Praca ta stanowi próbę syntetycznego ujęcia podstawowych problemów występujących przy funkcjonowaniu przedmiotowych form. Zakres pracy obejmuje przede wszystkim najbardziej istotną kwestię funkcjonowania nowych form rozpowszechniania w obecnym ustawodawstwie zarówno na płaszczyźnie krajowej, unijnej jak i międzynarodowej, a więc problematykę przypisania konkretnych form do istniejących już instytucji w prawie autorskim oraz wynikające z tego konsekwencje.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorPaśko, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:25:33Z
dc.date.available2020-07-25T03:25:33Z
dc.date.submitted2014-09-19pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89683-112338pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198051
dc.languagepolpl
dc.subject.envod, video on demand, webcasting, simulcasting, legal aspectspl
dc.subject.plvod, wideo na żądanie, webcasting, simulcasting, prawne aspektypl
dc.titleProblematyka nowych form rozpowszechniania w prawie autorskimpl
dc.title.alternativeProblematic aspects of new forms of dissemination of works in copyright lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the problematic aspects of the new forms of dissemination of works in copyright law. These forms were created on the basis of the dynamic transformation of the media market, caused by two phenomena - digitization and convergence. Both of these phenomena are inextricably combined with ever more dynamic development of technology. Both, open up new opportunities for dissemination of materials that previously existed in the traditional form. Also, the scope of the media has been expanded. Their previous form was characterized by a peculiar closure in a territorial aspect. Through the internet shared content in a traditional way takes on the cross-border nature. This work is an attempt to synthesize the fundamental problems associated with the functioning of these forms. The scope of the work includes primarily the most important issue of functioning of the new forms of distribution in current legislation, both at the national, EU and international level, so the problematic aspects of assigning specific forms to existing institutions in copyright law and consequences resulting thereof.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka nowych form rozpowszechniania utworów w prawie autorskim. Formy te powstały na gruncie dynamicznych przeobrażeń na rynku medialnym, spowodowanych dwoma zjawiskami – cyfryzacją oraz konwergencją. Oba te zjawiska nierozerwalnie łączą się z coraz to dynamiczniejszym rozwojem technologii. Oba, otwierają zupełnie nowe możliwości rozpowszechniania materiałów, które dotychczas istniały pod postacią tradycyjną. Rozszerzył się także zakres oddziaływania mediów. Ich dotychczasowa forma cechowała się swoistym zamknięciem w aspekcie terytorialnym. Dzięki internetowi treści udostępnianie w sposób tradycyjny nabierają charakteru transgranicznego.Praca ta stanowi próbę syntetycznego ujęcia podstawowych problemów występujących przy funkcjonowaniu przedmiotowych form. Zakres pracy obejmuje przede wszystkim najbardziej istotną kwestię funkcjonowania nowych form rozpowszechniania w obecnym ustawodawstwie zarówno na płaszczyźnie krajowej, unijnej jak i międzynarodowej, a więc problematykę przypisania konkretnych form do istniejących już instytucji w prawie autorskim oraz wynikające z tego konsekwencje.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Paśko, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:25:33Z
dc.date.available
2020-07-25T03:25:33Z
dc.date.submittedpl
2014-09-19
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89683-112338
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198051
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vod, video on demand, webcasting, simulcasting, legal aspects
dc.subject.plpl
vod, wideo na żądanie, webcasting, simulcasting, prawne aspekty
dc.titlepl
Problematyka nowych form rozpowszechniania w prawie autorskim
dc.title.alternativepl
Problematic aspects of new forms of dissemination of works in copyright law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Chandler
3
Boardman
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Gdansk
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available