Analiza i ocena wybranych ruchów społecznych w Polsce w XX i XXI wieku

licenciate
dc.abstract.enIn this thesis was carried out an analysis and evaluation of the impact of selected social movements in Poland over the 20th and 21st centuries. For this purpose, the phemonenon was defined and the theory of new social movements that originated from the protest movements taking place in the United States in the 1960s was referred to, and the characteristics of the older and new movements were compared. By presenting the origins and conditions for the development of the solidarity, environmental and alterglobalist movements, their features that affect the socio-cultural sphere and the political situation in Poland were shown and assessed. The factors contributing to the growth of interest in a movement and the role of mobilization of the population in achieving its successes were also discussed. Using the method of analysis of the contents and non-participatory observation, it has been proved that grassroots initiatives are important in shaping civil society, democracy and are an integral part of contemporary reality.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy licencjackiej przeprowadzono analizę oraz ocenę wpływu wybranych ruchów społecznych w Polsce na przestrzeni XX i XXI wieku. W tym celu zdefiniowano to zjawisko oraz odniesiono się do teorii nowych ruchów społecznych, które wywodzą się z ruchów kontestacyjnych mających miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 60, a także dokonano porównania cech charakterystycznych dla starszych i nowych ruchów. Poprzez przedstawienie genezy i warunków rozwoju ruchu solidarnościowego, ekologicznego oraz alterglobalistycznego ukazano i oceniono te ich cechy, które mają wpływ na sferę społeczno-kulturalną oraz sytuację polityczną w Polsce. Omówione zostały również czynniki przyczyniające się do wzrostu zainteresowania danym ruchem oraz rola mobilizacji ludności w osiąganiu przez niego sukcesów. Za pomocą metody analizy treści oraz obserwacji nieuczestniczącej udowodniono, że oddolne inicjatywy mają istotne znaczenie w kwestii kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji oraz są nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.authorFlorczak, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:37:06Z
dc.date.available2021-10-14T21:37:06Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-150127-259301pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280459
dc.languagepolpl
dc.subject.enSocial movements, theory of new social movements, solidarity movement, environmental movement, alterglobalist movementpl
dc.subject.plRuchy społeczne, teoria nowych ruchów społecznych, ruch solidarnościowy, ruch ekologiczny, ruch alterglobalistycznypl
dc.titleAnaliza i ocena wybranych ruchów społecznych w Polsce w XX i XXI wiekupl
dc.title.alternativeAnalysis and evaluation of selected social movements in Poland in the 20th and 21st centuriespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis was carried out an analysis and evaluation of the impact of selected social movements in Poland over the 20th and 21st centuries. For this purpose, the phemonenon was defined and the theory of new social movements that originated from the protest movements taking place in the United States in the 1960s was referred to, and the characteristics of the older and new movements were compared. By presenting the origins and conditions for the development of the solidarity, environmental and alterglobalist movements, their features that affect the socio-cultural sphere and the political situation in Poland were shown and assessed. The factors contributing to the growth of interest in a movement and the role of mobilization of the population in achieving its successes were also discussed. Using the method of analysis of the contents and non-participatory observation, it has been proved that grassroots initiatives are important in shaping civil society, democracy and are an integral part of contemporary reality.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy licencjackiej przeprowadzono analizę oraz ocenę wpływu wybranych ruchów społecznych w Polsce na przestrzeni XX i XXI wieku. W tym celu zdefiniowano to zjawisko oraz odniesiono się do teorii nowych ruchów społecznych, które wywodzą się z ruchów kontestacyjnych mających miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 60, a także dokonano porównania cech charakterystycznych dla starszych i nowych ruchów. Poprzez przedstawienie genezy i warunków rozwoju ruchu solidarnościowego, ekologicznego oraz alterglobalistycznego ukazano i oceniono te ich cechy, które mają wpływ na sferę społeczno-kulturalną oraz sytuację polityczną w Polsce. Omówione zostały również czynniki przyczyniające się do wzrostu zainteresowania danym ruchem oraz rola mobilizacji ludności w osiąganiu przez niego sukcesów. Za pomocą metody analizy treści oraz obserwacji nieuczestniczącej udowodniono, że oddolne inicjatywy mają istotne znaczenie w kwestii kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji oraz są nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.authorpl
Florczak, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:37:06Z
dc.date.available
2021-10-14T21:37:06Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-150127-259301
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280459
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Social movements, theory of new social movements, solidarity movement, environmental movement, alterglobalist movement
dc.subject.plpl
Ruchy społeczne, teoria nowych ruchów społecznych, ruch solidarnościowy, ruch ekologiczny, ruch alterglobalistyczny
dc.titlepl
Analiza i ocena wybranych ruchów społecznych w Polsce w XX i XXI wieku
dc.title.alternativepl
Analysis and evaluation of selected social movements in Poland in the 20th and 21st centuries
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Siemiatycze
4
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Elblag
2
Krakow
2
Włocławek
2
Dublin
1
Gdynia
1
Niepolomice
1

No access

No Thumbnail Available