ŻYCIE I MYŚL KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KONTEKŚCIE OBCHODÓW ROKU PIOTRA SKARGI A.D. 2012

licenciate
dc.abstract.enThesis ''Piotr Skarga's life and thought in the question of Piotr Skarga's anniversary A.D. 2012'' contains the description of initiatives taken up in relation to the literally work of the royal preacher.The first chapter of this thesis contains the study of Piotr Skarga's personality- biography, charity activities and the most influential works of art. In this chapter I try to systematize the 3 legends concerning the royal preacher. The second chapter includes the society's perception of Piotr Skarga's work from the moment of his burial to the celebration of 400 birthday anniversary in 1936. The third chapter deals with granting the 2012 Piotr Skarga's year (the text of the resolution is attached in the appendix) and the description of the vetos against the parlament.The fourth chapter intends to systematize all the events which took place during Piotr Skarga's year, both, official and resulting from civic initiative. The fifth chapter relates to the percpeption of Piotr Skarga in terms of media. The appendix contains the recording of conversation with the Jesuit father and PHD historician Stanislaw Cieslak related to the question of Piotr Skarga's beatification.pl
dc.abstract.plPraca "Życie i myśl księdza Piotra Skargi w kontekście obchodów Roku Piotra Skargi A.D. 2012" zawiera opis inicjatyw, które miały miejsce w związku z ogłoszeniem patronem roku ks. Piotra Skargę w nawiązaniu do biografii i twórczości literackiej kaznodziei królewskiego.Pierwszy rozdział niniejszej pracy zawiera opracowanie sylwetki Piotra Skargi – jego rys biograficzny, działalność charytatywną oraz najważniejsze dzieła literackie. W rozdziale tym podjęta została również usystematyzowania trzech legend związanych z kaznodzieją królewskim. Drugi rozdział przybliżyć ma pamięć społeczeństwa o Skardze i recepcję jego twórczości od momentu jego pochówku aż po obchody 400. rocznicy urodzin w 1936 roku. W trzecim rozdziale umieszczone zostało opracowanie uchwały ustanawiającej rok 2012 Rokiem Piotra Skargi, której tekst zamieszczony został również w aneksie pracy. W rozdziale tym znajduje się również opracowanie głosów sprzeciwu wobec decyzji Sejmu. Czwarty rozdział stanowi próbę usystematyzowania wszelkich wydarzeń, które miały miejsce w związku z obchodami Roku Skargi. Znalazło się w nim opracowanie zarówno wydarzeń oficjalnych, jak i tych wynikających z inicjatywy obywatelskiej. Piąty rozdział pracy odnosi się do medialnej recepcji Roku Skargi. Aneks pracy zawiera zapis rozmowy z o. jezuitą i historykiem kościoła drem Stanisławem Cieślakiem dotyczącej problemu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorKijak-Sawska, Aleksandrapl
dc.contributor.authorSokólska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKijak-Sawska, Aleksandrapl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:50:07Z
dc.date.available2020-07-24T18:50:07Z
dc.date.submitted2013-09-30pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-77639-116452pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190126
dc.languagepolpl
dc.subject.enPiotr Skarga, Piotr Skarga's anniversarypl
dc.subject.plPiotr Skarga, obchody Roku Skargipl
dc.titleŻYCIE I MYŚL KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KONTEKŚCIE OBCHODÓW ROKU PIOTRA SKARGI A.D. 2012pl
dc.title.alternativePiotr Skarga's life and thought in the question of Piotr Skarga's anniversary A.D. 2012pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis ''Piotr Skarga's life and thought in the question of Piotr Skarga's anniversary A.D. 2012'' contains the description of initiatives taken up in relation to the literally work of the royal preacher.The first chapter of this thesis contains the study of Piotr Skarga's personality- biography, charity activities and the most influential works of art. In this chapter I try to systematize the 3 legends concerning the royal preacher. The second chapter includes the society's perception of Piotr Skarga's work from the moment of his burial to the celebration of 400 birthday anniversary in 1936. The third chapter deals with granting the 2012 Piotr Skarga's year (the text of the resolution is attached in the appendix) and the description of the vetos against the parlament.The fourth chapter intends to systematize all the events which took place during Piotr Skarga's year, both, official and resulting from civic initiative. The fifth chapter relates to the percpeption of Piotr Skarga in terms of media. The appendix contains the recording of conversation with the Jesuit father and PHD historician Stanislaw Cieslak related to the question of Piotr Skarga's beatification.
dc.abstract.plpl
Praca "Życie i myśl księdza Piotra Skargi w kontekście obchodów Roku Piotra Skargi A.D. 2012" zawiera opis inicjatyw, które miały miejsce w związku z ogłoszeniem patronem roku ks. Piotra Skargę w nawiązaniu do biografii i twórczości literackiej kaznodziei królewskiego.Pierwszy rozdział niniejszej pracy zawiera opracowanie sylwetki Piotra Skargi – jego rys biograficzny, działalność charytatywną oraz najważniejsze dzieła literackie. W rozdziale tym podjęta została również usystematyzowania trzech legend związanych z kaznodzieją królewskim. Drugi rozdział przybliżyć ma pamięć społeczeństwa o Skardze i recepcję jego twórczości od momentu jego pochówku aż po obchody 400. rocznicy urodzin w 1936 roku. W trzecim rozdziale umieszczone zostało opracowanie uchwały ustanawiającej rok 2012 Rokiem Piotra Skargi, której tekst zamieszczony został również w aneksie pracy. W rozdziale tym znajduje się również opracowanie głosów sprzeciwu wobec decyzji Sejmu. Czwarty rozdział stanowi próbę usystematyzowania wszelkich wydarzeń, które miały miejsce w związku z obchodami Roku Skargi. Znalazło się w nim opracowanie zarówno wydarzeń oficjalnych, jak i tych wynikających z inicjatywy obywatelskiej. Piąty rozdział pracy odnosi się do medialnej recepcji Roku Skargi. Aneks pracy zawiera zapis rozmowy z o. jezuitą i historykiem kościoła drem Stanisławem Cieślakiem dotyczącej problemu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Kijak-Sawska, Aleksandra
dc.contributor.authorpl
Sokólska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kijak-Sawska, Aleksandra
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:50:07Z
dc.date.available
2020-07-24T18:50:07Z
dc.date.submittedpl
2013-09-30
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-77639-116452
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190126
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Piotr Skarga, Piotr Skarga's anniversary
dc.subject.plpl
Piotr Skarga, obchody Roku Skargi
dc.titlepl
ŻYCIE I MYŚL KSIĘDZA PIOTRA SKARGI W KONTEKŚCIE OBCHODÓW ROKU PIOTRA SKARGI A.D. 2012
dc.title.alternativepl
Piotr Skarga's life and thought in the question of Piotr Skarga's anniversary A.D. 2012
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available