System zarządzania jakością w firmie X w oparciu o normę ISO 9001:2015

master
dc.abstract.enThe aim of this master thesis was to describe the quality management system in X company working in the automotive industry and present its commitment to ISO 9001:2015 international standard. Analysis shown in this thesis is a result of interviews with quality and audit department representatives of the X company. Topic of the discussions were following points of ISO 9001:2015 norms and their implementation in quality management system of X company. Research done has shown that quality management system in the X company is conform with ISO 9001:2015 international standard.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej była ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie X działającej w branży motoryzacyjnej oraz ukazanie w niej zastosowania międzynarodowego standardu ISO 9001:2015. Przedstawiona w pracy analiza powstała w wyniku rozmów z przedstawicielami działu jakości oraz audytorów wewnętrznych firmy X. Dyskusje dotyczyły kolejnych punktów normy ISO 9001:2015 oraz ich zastosowania do systemu zarządzania jakością w firmie X. Z przeprowadzonych badań wynika że system zarządzania jakością firmy X jest zgodny z normą ISO 9001:2015.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorMarcinkowski, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:36:37Z
dc.date.available2020-07-27T23:36:37Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-132277-251258pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234765
dc.languagepolpl
dc.subject.enautomotive – iso – quality – standard – tqmpl
dc.subject.pliso – jakość – motoryzacja – standard – tqmpl
dc.titleSystem zarządzania jakością w firmie X w oparciu o normę ISO 9001:2015pl
dc.title.alternativeQUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN X COMPANY BASED ON ISO 9001:2015 INTERNATIONAL STANDARDpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master thesis was to describe the quality management system in X company working in the automotive industry and present its commitment to ISO 9001:2015 international standard. Analysis shown in this thesis is a result of interviews with quality and audit department representatives of the X company. Topic of the discussions were following points of ISO 9001:2015 norms and their implementation in quality management system of X company. Research done has shown that quality management system in the X company is conform with ISO 9001:2015 international standard.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej była ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie X działającej w branży motoryzacyjnej oraz ukazanie w niej zastosowania międzynarodowego standardu ISO 9001:2015. Przedstawiona w pracy analiza powstała w wyniku rozmów z przedstawicielami działu jakości oraz audytorów wewnętrznych firmy X. Dyskusje dotyczyły kolejnych punktów normy ISO 9001:2015 oraz ich zastosowania do systemu zarządzania jakością w firmie X. Z przeprowadzonych badań wynika że system zarządzania jakością firmy X jest zgodny z normą ISO 9001:2015.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Marcinkowski, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:36:37Z
dc.date.available
2020-07-27T23:36:37Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-132277-251258
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234765
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
automotive – iso – quality – standard – tqm
dc.subject.plpl
iso – jakość – motoryzacja – standard – tqm
dc.titlepl
System zarządzania jakością w firmie X w oparciu o normę ISO 9001:2015
dc.title.alternativepl
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN X COMPANY BASED ON ISO 9001:2015 INTERNATIONAL STANDARD
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
82
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
9
Gdansk
5
Gdynia
4
Krakow
4
Poznan
4
Szczecin
3
Lubin
2
Chorzów
1
Ciepielowice
1

No access

No Thumbnail Available