Wpływ jakości komunikacji w relacji lekarz - pacjent na przebieg procesu leczenia. Na przykładzie pacjentów z boreliozą

licenciate
dc.abstract.enThe subject of my bachelor’s thesis arose as a result of connecting my interests communication processes and in sociology of medicine. In order to evaluate the quality of communication between the patient and the physician, I have defined three aspects: language, trust between aformentioned parties and their power relations. As I have proved, all of these aspects take important part in the process of understanding patient’s condition both by the physician and the patient himself, which then results in either success or failure of the treatment. Balancing between functionalism, symbolic interactionism and phenomenology, I have tried to pick concepts of those theories which best describe the phenomenon which I investigate.I invited patients suffering from Lyme disease for personal interviews as their cases clearly show how crucial correct communication is. Lyme disease exposes how difficulties in defining the disease may affect treatment of the patient, as well as how the patient and their environment accept learning about their condition. I conducted the interviews also with the doctors in order to see the points of view of both sides.My thesis confirms that communication between the patient and their doctor is essential to the outcome of the treatment. It also shows that sociologists, despite some ethical concerns, may address issues related to diseases.pl
dc.abstract.plW wyniku łączenia zainteresowania procesami komunikacji z socjologią medycyny powstał temat mojej pracy licencjackiej. Chcąc ocenić jakość komunikacji, wyznaczyłam trzy płaszczyzny: język, zaufanie między lekarzem a pacjentem oraz uwidaczniające się między nimi relacje władzy. Jak udowodniłam, to w obrębie tych płaszczyzn rozgrywa się proces porozumienia, który skutkuje powodzeniem lub porażką w leczeniu pacjenta. Balansując między funkcjonalizmem, interakcjonizmem symbolicznym oraz fenomenologią, starałam się z każdej z tych orientacji wybrać pojęcia, które najtrafniej opisują badane przeze mnie zjawisko. Do wywiadów indywidualnych zaprosiłam pacjentów z chorobą z Lyme, ponieważ uwidaczniają oni, jak ważna jest poprawna komunikacja. Borelioza pokazuje, jak trudności w definiowaniu choroby mogą wpłynąć na leczenie pacjenta, jak jednostka przyjmuje fakt bycia chorą, a także jak inni reagują na ten fakt. Badając relacje, chciałam poznać obydwie perspektywy, dlatego wywiady przeprowadziłam także z lekarzami. Praca ta dowodzi, że porozumiewanie się lekarza i pacjenta jest bardzo ważne. Potwierdza także, mimo zastrzeżeń etycznych, że socjologowie mogą poruszać kwestie związane z chorobą.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Jacekpl
dc.contributor.authorBadura, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzwed, Annapl
dc.contributor.reviewerNowak, Jacekpl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:49:10Z
dc.date.available2020-07-28T01:49:10Z
dc.date.submitted2019-07-02pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-134595-211905pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236795
dc.languagepolpl
dc.subject.ena disease; a doctor - patient relationship; trust; power relationspl
dc.subject.plchoroba; relacja lekarz - pacjent; zaufanie; relacje władzypl
dc.titleWpływ jakości komunikacji w relacji lekarz - pacjent na przebieg procesu leczenia. Na przykładzie pacjentów z borelioząpl
dc.title.alternativeThe influence of the quality of communication in the doctor - patient relationship on the course of the treatment process. On the example of patients with Lyme diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my bachelor’s thesis arose as a result of connecting my interests communication processes and in sociology of medicine. In order to evaluate the quality of communication between the patient and the physician, I have defined three aspects: language, trust between aformentioned parties and their power relations. As I have proved, all of these aspects take important part in the process of understanding patient’s condition both by the physician and the patient himself, which then results in either success or failure of the treatment. Balancing between functionalism, symbolic interactionism and phenomenology, I have tried to pick concepts of those theories which best describe the phenomenon which I investigate.I invited patients suffering from Lyme disease for personal interviews as their cases clearly show how crucial correct communication is. Lyme disease exposes how difficulties in defining the disease may affect treatment of the patient, as well as how the patient and their environment accept learning about their condition. I conducted the interviews also with the doctors in order to see the points of view of both sides.My thesis confirms that communication between the patient and their doctor is essential to the outcome of the treatment. It also shows that sociologists, despite some ethical concerns, may address issues related to diseases.
dc.abstract.plpl
W wyniku łączenia zainteresowania procesami komunikacji z socjologią medycyny powstał temat mojej pracy licencjackiej. Chcąc ocenić jakość komunikacji, wyznaczyłam trzy płaszczyzny: język, zaufanie między lekarzem a pacjentem oraz uwidaczniające się między nimi relacje władzy. Jak udowodniłam, to w obrębie tych płaszczyzn rozgrywa się proces porozumienia, który skutkuje powodzeniem lub porażką w leczeniu pacjenta. Balansując między funkcjonalizmem, interakcjonizmem symbolicznym oraz fenomenologią, starałam się z każdej z tych orientacji wybrać pojęcia, które najtrafniej opisują badane przeze mnie zjawisko. Do wywiadów indywidualnych zaprosiłam pacjentów z chorobą z Lyme, ponieważ uwidaczniają oni, jak ważna jest poprawna komunikacja. Borelioza pokazuje, jak trudności w definiowaniu choroby mogą wpłynąć na leczenie pacjenta, jak jednostka przyjmuje fakt bycia chorą, a także jak inni reagują na ten fakt. Badając relacje, chciałam poznać obydwie perspektywy, dlatego wywiady przeprowadziłam także z lekarzami. Praca ta dowodzi, że porozumiewanie się lekarza i pacjenta jest bardzo ważne. Potwierdza także, mimo zastrzeżeń etycznych, że socjologowie mogą poruszać kwestie związane z chorobą.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Jacek
dc.contributor.authorpl
Badura, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szwed, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Jacek
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:49:10Z
dc.date.available
2020-07-28T01:49:10Z
dc.date.submittedpl
2019-07-02
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-134595-211905
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236795
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
a disease; a doctor - patient relationship; trust; power relations
dc.subject.plpl
choroba; relacja lekarz - pacjent; zaufanie; relacje władzy
dc.titlepl
Wpływ jakości komunikacji w relacji lekarz - pacjent na przebieg procesu leczenia. Na przykładzie pacjentów z boreliozą
dc.title.alternativepl
The influence of the quality of communication in the doctor - patient relationship on the course of the treatment process. On the example of patients with Lyme disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Opole
2
Krzemienica
1
Poznan
1
Warsaw
1
Zagorze
1

No access

No Thumbnail Available