Krótkowzroczność w zarządzaniu prawami autorskimi do zbiorów muzealnych

2023
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:36:48Z
dc.abstract.enCopyrights to collections are seldom considered essential intangible resources of museums (allowing the implementation of the institution’s mission), which – not only can – but should be ma naged. Based on the research, a myopic approach to copyrights management to collections prevails in public museum institutions. This is evidenced by thinking about rights in the short term, i.e. a specific, currently implemented work; lack of interest in the changes taking place in the environment, which in particular relate to the digitization of cultural items; or finally, taking routine action or not taking action at all due to fear of copyright infringement. The purpose of this study is to present the results of the research as well as to indicate the currently proposed solutions to mitigate the effects of a myopic approach to the management of copyrights to collections.pl
dc.abstract.plPrawa autorskie do zbiorów rzadko są traktowane jako istotny zasób niematerialny muzeów (pozwalający na realizację misji instytucji), którym nie tylko można, ale należy zarządzać. Z przeprowadzonych badań wynika, że w publicznych instytucjach muzealnych przeważa krótkowzroczne podejście do zarządzania prawami autorskimi do zbiorów. Świadczą o tym m.in. myślenie o prawach w krótkiej perspektywie, czyli konkretnego, aktualnie realizowanego zadania; brak zainteresowania zmianami, jakie następują w otoczeniu, które dotyczą szczególnie cyfryzacji dóbr kultury; czy wreszcie podejmowanie działań rutynowych lub niepodejmowanie działań w ogóle z uwagi na obawę naruszenia praw. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań wśród publicznych muzeów w Polsce, a także wskazanie aktualnie proponowanych rozwiązań pozwalających łagodzić skutki krótkowzrocznego podejścia w zarządzaniu prawami autorskimi do zbiorów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kulturypl
dc.contributor.authorPluszyńska, Anna - 160413 pl
dc.date.accession2024-02-21pl
dc.date.accessioned2024-02-21T09:35:21Z
dc.date.available2024-02-21T09:35:21Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number5pl
dc.description.physical162-171pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume67pl
dc.identifier.doi10.15611/pn.2023.5.14pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327331
dc.identifier.weblinkhttps://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/45/965pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encopyrightpl
dc.subject.enmuseumpl
dc.subject.enmanagementpl
dc.subject.enmyopiapl
dc.subject.plprawa autorskiepl
dc.subject.plmuzeumpl
dc.subject.plzarządzaniepl
dc.subject.plkrótkowzrocznośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKrótkowzroczność w zarządzaniu prawami autorskimi do zbiorów muzealnychpl
dc.title.alternativeMyopia in the copyright management of museum collectionspl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:36:48Z
dc.abstract.enpl
Copyrights to collections are seldom considered essential intangible resources of museums (allowing the implementation of the institution’s mission), which – not only can – but should be ma naged. Based on the research, a myopic approach to copyrights management to collections prevails in public museum institutions. This is evidenced by thinking about rights in the short term, i.e. a specific, currently implemented work; lack of interest in the changes taking place in the environment, which in particular relate to the digitization of cultural items; or finally, taking routine action or not taking action at all due to fear of copyright infringement. The purpose of this study is to present the results of the research as well as to indicate the currently proposed solutions to mitigate the effects of a myopic approach to the management of copyrights to collections.
dc.abstract.plpl
Prawa autorskie do zbiorów rzadko są traktowane jako istotny zasób niematerialny muzeów (pozwalający na realizację misji instytucji), którym nie tylko można, ale należy zarządzać. Z przeprowadzonych badań wynika, że w publicznych instytucjach muzealnych przeważa krótkowzroczne podejście do zarządzania prawami autorskimi do zbiorów. Świadczą o tym m.in. myślenie o prawach w krótkiej perspektywie, czyli konkretnego, aktualnie realizowanego zadania; brak zainteresowania zmianami, jakie następują w otoczeniu, które dotyczą szczególnie cyfryzacji dóbr kultury; czy wreszcie podejmowanie działań rutynowych lub niepodejmowanie działań w ogóle z uwagi na obawę naruszenia praw. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań wśród publicznych muzeów w Polsce, a także wskazanie aktualnie proponowanych rozwiązań pozwalających łagodzić skutki krótkowzrocznego podejścia w zarządzaniu prawami autorskimi do zbiorów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury
dc.contributor.authorpl
Pluszyńska, Anna - 160413
dc.date.accessionpl
2024-02-21
dc.date.accessioned
2024-02-21T09:35:21Z
dc.date.available
2024-02-21T09:35:21Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
5
dc.description.physicalpl
162-171
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
67
dc.identifier.doipl
10.15611/pn.2023.5.14
dc.identifier.eissnpl
2392-0041
dc.identifier.issnpl
1899-3192
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327331
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/45/965
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
copyright
dc.subject.enpl
museum
dc.subject.enpl
management
dc.subject.enpl
myopia
dc.subject.plpl
prawa autorskie
dc.subject.plpl
muzeum
dc.subject.plpl
zarządzanie
dc.subject.plpl
krótkowzroczność
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Krótkowzroczność w zarządzaniu prawami autorskimi do zbiorów muzealnych
dc.title.alternativepl
Myopia in the copyright management of museum collections
dc.title.journalpl
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Downloads
pluszynska_krotkowzrocznosc_w_zarzadzaniu_prawami_autorskimi_2023.pdf
1