Zarządzanie turystyką w gminie Solec-Zdrój

master
dc.abstract.enNowadays, tourism plays the major role in the socio-economic development of many Polish communities. The aim of this study is to appraise the adequacy of assignment carried out by the Solec-Zdroj community in relation to the development plans that they adopted.Documents analysis is the basic methodology used in this research, but it has been extended by an individual interview with the community representative. This explorations helped to define the role of tourism in strategy of community development.Local authorities recognize this sector as an opportunity for an economic recovery, stimulation of local entrepreneurship and at least revenue growth. Actions taken by the municipality confirmed that tourism is an important factor in economic development of that region and this is a reason why local authorities are trying to use all resources to stimulate the development of tourism.pl
dc.abstract.plWspółcześnie szeroko pojmowana turystyka odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczno – gospodarczym wielu polskich gmin. Celem pracy jest ocena adekwatności realizowanych przez gminę Solec-Zdrój zadań w stosunku do przyjętych planów rozwoju. Do badań posłużyła metoda analizy dokumentów, przeprowadzono również indywidualny wywiad z przedstawicielem gminy. Przedstawione badania pozwoliły określić rolę turystyki w strategii rozwoju gminy. Władze lokalne dostrzegają w tym sektorze gospodarki szanse na ożywienie gospodarcze, pobudzenie przedsiębiorczości lokalnej, a w konsekwencji także wzrost dochodów budżetowych. Podejmowane przez gminę działania potwierdzają, że turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego badanego obszaru. Władze lokalne są w pełni świadome posiadanych zasobów i starają się je w pełni wykorzystać, pobudzają rozwój turystyki wykorzystując do tego odpowiednie instrumenty.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorKałuża, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:11:48Z
dc.date.available2020-07-24T13:11:48Z
dc.date.submitted2013-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-71801-47355pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184853
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOMMUNE – STRATEGY – TOURISM – MANAGEMENTpl
dc.subject.plGMINA – STRATEGIA – TURYSTYKA – ZARZĄDZANIEpl
dc.titleZarządzanie turystyką w gminie Solec-Zdrójpl
dc.title.alternativeTourism management in the commune of Solec-Zdrójpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, tourism plays the major role in the socio-economic development of many Polish communities. The aim of this study is to appraise the adequacy of assignment carried out by the Solec-Zdroj community in relation to the development plans that they adopted.Documents analysis is the basic methodology used in this research, but it has been extended by an individual interview with the community representative. This explorations helped to define the role of tourism in strategy of community development.Local authorities recognize this sector as an opportunity for an economic recovery, stimulation of local entrepreneurship and at least revenue growth. Actions taken by the municipality confirmed that tourism is an important factor in economic development of that region and this is a reason why local authorities are trying to use all resources to stimulate the development of tourism.
dc.abstract.plpl
Współcześnie szeroko pojmowana turystyka odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczno – gospodarczym wielu polskich gmin. Celem pracy jest ocena adekwatności realizowanych przez gminę Solec-Zdrój zadań w stosunku do przyjętych planów rozwoju. Do badań posłużyła metoda analizy dokumentów, przeprowadzono również indywidualny wywiad z przedstawicielem gminy. Przedstawione badania pozwoliły określić rolę turystyki w strategii rozwoju gminy. Władze lokalne dostrzegają w tym sektorze gospodarki szanse na ożywienie gospodarcze, pobudzenie przedsiębiorczości lokalnej, a w konsekwencji także wzrost dochodów budżetowych. Podejmowane przez gminę działania potwierdzają, że turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego badanego obszaru. Władze lokalne są w pełni świadome posiadanych zasobów i starają się je w pełni wykorzystać, pobudzają rozwój turystyki wykorzystując do tego odpowiednie instrumenty.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Kałuża, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:11:48Z
dc.date.available
2020-07-24T13:11:48Z
dc.date.submittedpl
2013-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-71801-47355
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184853
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COMMUNE – STRATEGY – TOURISM – MANAGEMENT
dc.subject.plpl
GMINA – STRATEGIA – TURYSTYKA – ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Zarządzanie turystyką w gminie Solec-Zdrój
dc.title.alternativepl
Tourism management in the commune of Solec-Zdrój
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Busko-Zdrój
1
Dublin
1
Jaslo
1

No access

No Thumbnail Available