Problem szybkości opracowania nabytków w bibliotekach

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this study is to identify factors affecting the pace of cataloguing of collections in libraries. I conducted a case study of five libraries of Krakow, using participant observation, interview and analysis of the content of websites as methodological tools. On this basis, it was possible to draw conclusions that the cataloguing process is complex and individual to each institution. The pace of cataloguing of collections of large libraries are affected by: numbers of the team and cooperation, the size and sources of acquisitions, the complexity and difficulties associated with cataloguing a single copy and the time needed to accept the description in the center of shared cataloguing. The impact of shared cataloguing on the time-consuming process of creating acquisitions description depends on the library type. Academic libraries shared cataloguing contributes primarily to improve the quality of descriptions, but prolongs the process of developing. In contrast, a small library, using the ready-to-download descriptions, gain time for other tasks.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest wyłonienie czynników wpływających na tempo opracowania zbiorów w bibliotekach. Przeprowadzono studium przypadku pięciu bibliotek krakowskich, wykorzystując obserwację uczestniczącą, wywiad i analizę treści serwisów internetowych jako narzędzia metodologiczne. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski, że proces opracowania jest złożony i indywidualny dla każdej instytucji. Na tempo opracowania zbiorów dużych bibliotek wpływ mają: liczebność i współpraca zespołu, rozmiary i źródła pozyskiwania nabytków, stopień skomplikowania i trudności związane z opracowaniem pojedynczego egzemplarza oraz czas potrzebny na akceptację opisu w centrum współkatalogowania. Wpływ współkatalogowania na czasochłonność procesu opracowania nabytków jest różny w zależności od typu biblioteki. W bibliotekach naukowych współkatalogowanie przyczynia się przede wszystkim do poprawy jakości opisów, ale wydłuża proces opracowania. Natomiast małe biblioteki, korzystając z gotowych do pobrania opisów, zyskują czas na realizację innych zadań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.contributor.authorNieć, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.contributor.reviewerNahotko, Marek - 130864 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:22:17Z
dc.date.available2020-07-26T23:22:17Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-106624-161476pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212940
dc.languagepolpl
dc.subject.encataloguing and indexing of library collections, cataloguing and indexing process improve, economics of cataloguing and indexing acquisitions, problems with indexing and cataloguing, subject cataloguing and indexingpl
dc.subject.plekonomika opracowania nabytków, opracowanie rzeczowe dokumentów, opracowanie zbiorów bibliotecznych, problemy z opracowaniem nabytków, usprawnienie procesu opracowania zbiorówpl
dc.titleProblem szybkości opracowania nabytków w bibliotekachpl
dc.title.alternativeProblem of cataloguing and indexing speed of acquisitions in librariespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to identify factors affecting the pace of cataloguing of collections in libraries. I conducted a case study of five libraries of Krakow, using participant observation, interview and analysis of the content of websites as methodological tools. On this basis, it was possible to draw conclusions that the cataloguing process is complex and individual to each institution. The pace of cataloguing of collections of large libraries are affected by: numbers of the team and cooperation, the size and sources of acquisitions, the complexity and difficulties associated with cataloguing a single copy and the time needed to accept the description in the center of shared cataloguing. The impact of shared cataloguing on the time-consuming process of creating acquisitions description depends on the library type. Academic libraries shared cataloguing contributes primarily to improve the quality of descriptions, but prolongs the process of developing. In contrast, a small library, using the ready-to-download descriptions, gain time for other tasks.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest wyłonienie czynników wpływających na tempo opracowania zbiorów w bibliotekach. Przeprowadzono studium przypadku pięciu bibliotek krakowskich, wykorzystując obserwację uczestniczącą, wywiad i analizę treści serwisów internetowych jako narzędzia metodologiczne. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski, że proces opracowania jest złożony i indywidualny dla każdej instytucji. Na tempo opracowania zbiorów dużych bibliotek wpływ mają: liczebność i współpraca zespołu, rozmiary i źródła pozyskiwania nabytków, stopień skomplikowania i trudności związane z opracowaniem pojedynczego egzemplarza oraz czas potrzebny na akceptację opisu w centrum współkatalogowania. Wpływ współkatalogowania na czasochłonność procesu opracowania nabytków jest różny w zależności od typu biblioteki. W bibliotekach naukowych współkatalogowanie przyczynia się przede wszystkim do poprawy jakości opisów, ale wydłuża proces opracowania. Natomiast małe biblioteki, korzystając z gotowych do pobrania opisów, zyskują czas na realizację innych zadań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.contributor.authorpl
Nieć, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.contributor.reviewerpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:22:17Z
dc.date.available
2020-07-26T23:22:17Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-106624-161476
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212940
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cataloguing and indexing of library collections, cataloguing and indexing process improve, economics of cataloguing and indexing acquisitions, problems with indexing and cataloguing, subject cataloguing and indexing
dc.subject.plpl
ekonomika opracowania nabytków, opracowanie rzeczowe dokumentów, opracowanie zbiorów bibliotecznych, problemy z opracowaniem nabytków, usprawnienie procesu opracowania zbiorów
dc.titlepl
Problem szybkości opracowania nabytków w bibliotekach
dc.title.alternativepl
Problem of cataloguing and indexing speed of acquisitions in libraries
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available